Ohjelmoijan ammatti on ikuista oppimista

Jukka Selin. Copyright: Katriina Partanen

"Nykyisin IT-alalla ei ole enää yleismiehiä tai -naisia, vaan on pakko erikoistua", toteaa Mikkelin ammattikorkeakoulussa ohjelmointia opettava Jukka Selin. Selin itse päätyi IT-alalle monen mutkan kautta, ja nyt alalla on vierähtänyt jo toistakymmentä vuotta. Ohjelmoijan ammattia hän kuvaa haastavaksi, mutta samalla antoisaksi. "Tässä ei voi jämähtää paikalleen", tokaisee Selin.

Jukka Selin opiskeli ensin rakennuspuolen insinööriksi ja työskenteli sen jälkeen arkkitehtitoimistossa. Jossain vaiheessa Selin kuitenkin kiinnostui tietojenkäsittelystä, mitä lähti opiskelemaan Joensuun yliopistoon. Opiskeluajan hän muistaa mielenkiintoiseksi ja pitää hyvänä puolena sitä, että silloin oli aikaa keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Opettajaksi Selin ajautui pikku hiljaa ja osaksi vahingossa.


Miten päädyit IT-alalle?


Selinin opetusalueeseen kuuluvat ohjelmointiin liittyvät asiat, kuten perus- ja nettiohjelmien tekeminen sekä mobiilisovellukset. Selinin mielestä opetus ei ole muuttunut sinä aikana kun hän on ollut opettajana, sen sijaan opetettavat asiat muuttuvat koko ajan. "Uusia menetelmiä tulee koko ajan, mutta perusasiat pysyvät samoina", pohtii Selin. Ohjelmoinnin kohdalla muutosta tapahtuu ohjelmointimenetelmissä. Nyt suurin osa sovelluksista tehdään Internetiin, mutta Selin arvelee, että mobiilisovellukset tulevat valtaamaan yhä enemmän alaa tulevaisuudessa.


Opetuksen muutoksia


Ohjelmointitekniikat kehittyvät koko ajan ja uusia ohjelmointikieliä tulee sitä mukaa lisää. Tällä hetkellä Jukka Selinin mielestä tärkeimmät ohjelmointikielet ovat Java ja Microsoftin .net, joka on oikeastaan vasta tulossa. Selin katsoo myös C-kielen hallinnan tärkeäksi, mutta uskoo sen merkityksen vähenevän tulevaisuudessa. Selin kuvaa ohjelmoijan ammattia "karmeaksi". Hänen mielestään ohjelmoijaksi kannattaakin hakea ihmisten, jotka eivät pelkää haasteita, ja jotka ovat valmiita oppimaan koko ajan uutta.


Mikä ohjelmoinnin opettamisessa on tärkeää?


Copyright: Suvi Härkönen

Opettajan työstä Selin löytää vain hyviä puolia. "Työ on itsenäistä eli on aika vapaat kädet suunnitella ja toteuttaa. Myös tuloksen näkee heti." Myös työn sosiaalisuus on Selinin mielestä positiivinen asia. Toisaalta positiiviset puolet voivat olla samalla myös negatiivisia, sillä työ on joskus myös kuluttavaa ja stressaavaa. Opetuksessaan Selin painottaa opiskelijoille ahkeruuden ja itseopiskelun merkitystä.


Mitä painotat opetuksessasi opiskelijoille?
Tietojenkäsittelyn tradenomeilta vaadittavia taitoja


Tällä hetkellä ohjelmoijien työllisyystilanne näyttää valoisalta. Selin kuitenkin muistuttaa, että IT-ala on herkkä suhdanteille. "Helsingin pörssin kurssikäyriä seuraamalla näkee suoraan alan työllisyystilanteen." Ohjelmoijilta tulevaisuudessa vaadittavia taitoja on turha lähteä arvailemaan muutamaa vuotta pidemmälle. "Sieltä voi putkahtaa sellaisia vaatimuksia, joita ei vielä edes osata ennakoida", Selin miettii.


Millaiset ovat työllisyysnäkymät?


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: