Käännösteknologia on tullut kääntäjän avuksi

Uuden polven kääntäjille ei enää riitä kielitaito sekä käännös- ja tulkkausrutiinien hallinta, vaan heiltä vaaditaan myös uusimpien teknologisten apuvälineiden käytön hallintaa. Tällaisia apuvälineitä ovat mm. elektroniset korpukset, elektroniset sanakirjat ja sanastot sekä sanastolliset tietokannat.

Kansainvälisen viestinnän laitoksen edellisen johtajan, lehtori Pauli Roinilan ideoima käännösstudiohanke etenee hyvää vauhtia Savonlinnassa. Alkusyksystä on otettu käyttöön uusi käännösstudio. Hankkeen tavoitteena on kehittää kääntäjien elektronisia apuvälineitä ja niiden käyttötaitoa käytännön käännöstyössä sekä uudistaa kääntämisen opetusta vastaamaan niitä vaatimuksia, joita kääntäjä nykyään työssään kohtaa.

Hankkeen vastuullinen johtaja, kansainvälisen viestinnän laitoksen johtaja professori Sonja Tirkkonen-Condit:

Onko hankkeella yhteyksiä työelämään?
Seuraako hankkeelle jatkoa?
Korvaako uusi teknologia kääntäjän?

Kesän aikana on perinteisestä kielistudiosta remontoitu moderni käännösstudio. Lähes jokainen tietää kouluajoiltaan mikä on kielistudio.

Kieli- ja käännösteknologian asiantuntija Janne Tynkkynen:


Mikä sitten on käännösstudio?

Hanke ajoittuu vuosille 1999-2000. Sen suuruus on n. 1,1 mmk ja rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä opetusministeriö. Rahoitus on mahdollistanut laitteisto- ja ohjelmistohankintojen lisäksi kieliteknologian asiantuntijan palkkaamisen. Hän kouluttaa laitoksen henkilökuntaa, opettajia ja tutkijoita uuden teknologian käytössä.

Linkkejä:

Kansainvälisen viestinnän laitos

© Nettiradio Mikaeli / Arja Parviainen, Minna Silventoinen, KVL 1999