Tytöt kaipaavat positiivisia roolimalleja tekniikasta

Kirsti Keltikangas. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Olisi tärkeää yrittää madaltaa tyttöjen ennakkoasenteita tekniikkaa kohtaan, miettii projektipäällikkö Kirsti Keltikangas Teknilliseltä korkeakoululta. Hänen kokemustensa perusteella parhaita tuloksia saadaan, kun lukiolaiset ujutetaan kurkistamaan teekkareiden arkea.

TKK:n ideana oli järjestää Ihminen ja tietotekniikka -kurssi niin, että lukiolaiset pääsevät testaamaan omaa osaamistaan ja pärjäämistään teekkareiden kanssa samoilla kursseilla. Tulokset olivat odotetun kaltaisia. Etenkin tyttöjen ennakkoasenteet tekniikkaa kohtaan madaltuivat. Yleinen käsitys, että teekkarit paahtavat vain "matikkaa ja laskemista", osoittautui vääräksi. Osa lukiolaisista matkasi TKK:n kampukselle opiskelemaan, osa opiskeli omassa joukossaan kotilukiossa. TKK ympäristönä motivoi kuitenkin parempiin tuloksiin.


Jonkin verran onnistuttiin innostamaan tyttöjä


Isot massaluennot eivät kuitenkaan saaneet tyttöjä innostumaan. Kun 200 opiskelijaa istuu samassa salissa, kenelle tahansa nousee helposti kynnys esittää kysymyksiä. Teekkareillekin tilanne oli opettavainen, kun lukiolaiset näyttivät pärjäävän siinä kuin korkeakouluopiskelijatkin.


Mukaan lähteneet lukiolaiset tiesivät olevansa hyviä


Kirsti Keltikangas pitäisi tärkeänä, että tyttöjen käsitystä omasta osaamisestaan vahvistettaisiin. Hänestä opettajien pitäisi ottaa opetusmenetelmissä tytöt paremmin huomioon ja kannustaa, että "kyllä sä osaat". Tärkeää olisi monipuolistaa opetusmenetelmiä, tehdä retkiä tekniikan alan yrityksiin ja oppilaitoksiin ja pyytää tyttöteekkareita vierailemaan kouluihin. Eikä vain lukioihin vaan jo alakouluun. Keltikangas on huomannut, että on paljon tyttöjä, joille tekniikka sopisi ammatiksi, mutta ympäristö ei tue moista valintaa.


Jos valitsee pitkän matematiikan, ei sulje pois mitään vaihtoehtoja


Kirsti Keltikangas on huomannut, että kaikkein suurimmat vaatimukset itselleen kasaavat korkeakouluopiskelijat eivät välttämättä pärjää muita paremmin. Ehkä jopa päinvastoin. Perfektionistilta voi jäädä lopputyö kesken, Keltikangas on huomannut ja muistuttelee, että opiskellessa pitäisi oppia kokonaisuuksia jotakin ammattia varten.


Opiskelu on kuin legopalikoita, joiden varaan rakennetaan uusia kokonaisuuksia


Opettajat ovat olleet innostuneita kokeiluista, vaikka välimatkat loivat omat haasteensa. Lukiolaisilta vaadittiin sitkeyttä ja motivaatiota reissaamisessa.


Periodien vaihtuessa kurssit menivät päällekkäin


Copyright: Suvi Härkönen

TKK:lla on tapana, kuten monissa muissakin korkeakouluissa, kierrättää lukiolaisia tiloissaan ja näyttää miten teekkarit elävät. Vierailuista saa käytännön vinkkejä opiskelijaelämästä.


Vierailut ovat hyvä ajatus


TKK:lla on ollut projekteja myös alakoululaisten kanssa. Oppilaita on kierrätetty sähköosastolla kurkkimassa, miten salama saadaan aikaan keinotekoisesti tai miten "leikkimummoa" mittaillaan antureilla.


Jännät elämykset jäävät varmasti mieleen


Nettiradio Mikaelin arkistosta: