Kesälukukaudessa yhdistyvät opiskelu ja vapaa-aika

Copyright: Suvi Härkönen

Englanninkielinen kansainvälinen kesälukukausi järjestetään jo 12. kerran Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Opiskelijoita lukukaudelle saapuu Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteistyökouluista eri puolilta maailmaa. Koulutussuunnittelija Ulla Hämäläinen kertoo, että kesälukukauden ohjelma on vuosien aikana pysynyt melko muuttumattomana, oikeastaan vain kurssien määrissä on tapahtunut muutoksia. Kansainvälinen kesälukukausi ei ole pelkkää opiskelua, vaan myös järjestetty vapaa-ajan ohjelma on olennainen osa sitä.

Kansainvälinen kesälukukausi järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1993. Ulla Hämäläinen muistelee, että aloite sen perustamiseksi tuli silloiselta kansainvälisen keskuksen johtajalta Teijo Homanilta. Ensimmäisen kerran kesälukukausi järjestettiin liiketalouden koulutusyksikössä, mutta sen jälkeen se siirtyi tekniikan yksikön tiloihin. Kesälukukauden kurssit ovat 2-3 opintoviikon mittaisia intensiivikursseja. Tunnit ovat yleensä aamupäivällä yhdeksästä kahteentoista ja iltapäivisin tehdään ryhmätöitä, mutta siitä huolimatta vapaa-aikaa jää melko paljon.


Kesälukukauden tavoitteet


Kesälukukausi on yleensä noin neljän kuukauden mittainen: toukokuusta elokuuhun. Tänä vuonna kesälukukausi kestää poikkeuksellisesti kuusi kuukautta, huhtikuulta syyskuulle. Tällä tavalla opintoihin saadaan mukaan myös sellaisia kursseja, joita järjestetään tavallisen lukuvuoden aikana. Syynä kansainvälisen kesälukukauden pituuden muutokseen on se, että tähän asti se on ollut ESR-rahoitteinen projekti ja huhtikuusta lähtien osa Mikkelin ammattikorkeakoulun toimintaa.


Millaisia yhteistyökumppaneita kansainvälisellä kesälukukaudella on?


Pääasiassa kansainvälinen kesälukukausi on suunnattu Mikkelin ammattikorkeakoulun ja sen kansainvälisten yhteistyökoulujen opiskelijoille. Muiden koulujen opiskelijat joutuvat maksamaan opiskelustaan jonkin verran. Opintojaksoja on markkinoitu myös paikallisen työelämän edustajille ja muille sidosryhmille.

Ulla Hämäläinen. Copyright: Katriina Partanen

Kesälukukaudelle osallistuu vuosittain noin 300 opiskelijaa. Puolet osallistujista on Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijoita tai muita suomalaisia opiskelijoita, ja toinen puoli on vaihto-opiskelijoita. Eniten vaihto-opiskelijoita tulee Saksasta ja Venäjältä, mutta myös Liettua, Latvia, Viro, Hollanti ja Kreikka ovat edustettuina. Ulla Hämäläinen kertoo, että kansainväliselle kesälukukaudelle pääsevät mukaan yleensä kaikki halukkaat.


Kuinka suosittu kesälukukausi on?


Kesälukukauden opinnot sisältävät pääasiassa tekniikan ja liiketalouden kursseja, sillä suurin osa lukukaudelle osallistuvista opiskelijoista tulee näiltä aloilta. Opintoja voi suorittaa myös sosiaali- ja terveysalalta sekä matkailualalta. Pääosin opetus tapahtuu Mikkelissä, mutta myös Savonlinnassa järjestetään muutamia kursseja. Savonlinnassa voi opiskella matkailu- ja terveysalaa sekä kenkäsuunnittelua.

Myös lukukauden luennoitsijat tulevat eri maista, pääasiassa Mikkelin ammattikorkeakoulun kansainvälisistä yhteistyökouluista. Monet heistä haluavat kerran käytyään palata Mikkeliin. Palaute on ollut hyvää sekä opiskelijoilta että luennoitsijoilta. Ulla Hämäläinen toteaakin, että juuri positiivinen palaute on kannustanut eteenpäin.


Kesälukukauden vaatimuksia


Koska kesälukukauden opiskelijat tulevat eri puolilta maailmaa, myös vapaa-ajalle järjestetään toimintaa. "Kyse ei ole vain teoriaopiskelusta, vaan myös aktiivisesta vapaa-ajan ohjelman järjestämisestä ja tutustumisesta suomalaiseen kulttuuriin", huomauttaa Hämäläinen. Opiskelijoille järjestetään saunailtoja muutaman kerran kesässä, ja myös melonta, telttaretkeily, uimakoulu ja elokuvaillat kuuluvat kesälukukauteen.


Timo Moilanen. Copyright: Katriina Partanen

Kesälukukausi avartaa

Mikkelin ammattikorkeakoulussa tietoliikennetekniikkaa opiskeleva Timo Moilanen päätyi opiskelemaan kesäksi, koska ei onnistunut löytämään kesätöitä. Kesän aikana Moilanen aikoo suorittaa häntä kiinnostavia opintoja tekniikan ja liiketalouden puolelta. Hänen tärkeimpiä tavoitteitaan kesälukukaudella ovat opintoviikkojen suorittaminen ja vieraisiin kulttuureihin tutustuminen.

Timo Moilasen kokemukset kansainvälisestä kesälukukaudesta ovat vain positiivisia. Hänen mielestään kesälukukausi avartaa maailmankuvaa, koska sen aikana on mahdollisuus tutustua eri maissa asuviin ihmisiin ja heidän kulttuureihinsa. Myös koulupäivien pituus, yhdeksästä kahteentoista, on Moilasen mielestä sopiva näin kesäaikaan. "Vaikka on koulussa, niin tuntuu melkein kuin olisi kesälomalla."

Moilasen mielestä kesälukukauden ilmapiiri on rennompi kuin tavallisen lukukauden. Hänen mielestään siihen vaikuttaa osaltaan luennoitsijoiden kansainvälisyys sekä osaltaan lukukauden ajankohta. Vapaa-aikaa jää runsaasti, ja kansainvälisen kesälukukauden opiskelijat viettävätkin paljon aikaa yhdessä myös opetuksen ulkopuolella. "Meillä on yhteisiä harrastuksia, järjestämme grillijuhlia ja juhlimme toisinaan", kertoo Timo Moilanen.


Mietteitä kansainvälisestä kesälukukaudesta


Hanaa Tagmouti. Copyright: Katriina Partanen

Yötön yö yllätti

Marokkolainen Hanaa Tagmouti päätyi opiskelemaan Mikkelin ammattikorkeakouluun sattumalta. Hän opiskelee toista vuotta mediatekniikkaa tekniikan yksikössä englanninkielisellä linjalla, ja viime kevään hän vietti vaihdossa Espanjassa. Kesän aikana Hanaa Tagmouti aikoo suorittaa 15 opintoviikkoa. Tagmouti halusi opiskella Suomessa, koska Suomi on niin erilainen maa, maa jota kaikki eivät edes tiedä. "Kun minulle tarjoutui mahdollisuus tulla tänne, ajattelin sen olevan minulle hieno mahdollisuus kokea jotain ainutlaatuista", hän jatkaa.

Kansainvälisestä kesälukukaudesta Hanaa Tagmouti ajattelee melko samalla tavalla kuin Timo Moilanen. "Tämä tuntuu melkein lomalta, koska päivät ovat niin lyhyitä." Hän lisää vielä, että koko ajan oppii kuitenkin hyödyllisiä asioita. Tagmoutin mielestä kesälukukaudessa on parasta monikulttuurisuus. Hänestä on hienoa tutustua uusiin ihmisiin ja samalla myös heidän kulttuureihinsa. Myös Tagmoutin mielestä opiskelu kesälukukaudella on jonkin verran rennompaa kuin talvella.

Vapaa-aikaansa ja kesää Hanaa Tagmouti viettää suomalaisten tapaan mökkeillen ja matkustellen ympäri Suomea ystäviensä kanssa. Erityisesti hän pitää saunomisesta ja uimisesta, vaikka vesien lämpötilat ovatkin jääneet melko alhaisiksi. Hanaa Tagmouti ei ole kärsinyt kulttuurishokista, vaikka suomalainen ja marokkolainen kulttuuri poikkeavatkin melko paljon toisistaan. Hänen mielestään suomalaiseen kulttuuriin on helppo tottua. Ainoastaan sää ja pitkät yöt ovat yllättäneet hänet. Hänestä on myös ihmeellistä, ettei aurinko laske keskikesän aikana ollenkaan.


Kuinka päädyit opiskelemaan Mikkeliin?
"En halua mennä enää kotiin"


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: