Kids Clubissa rakennetaan robotteja

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Joensuulaiset 10-16 -vuotiaat nuoret ovat rakennelleet ja ohjelmoineet hissejä, hedelmäpelejä, robotteja ja vaikkapa pullonpalautusautomaatteja leikinomaisessa ympäristössä yhdessä tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijoiden, ohjaajien ja tutkijoiden kanssa. Kids Club -nimisissä teknologiaklubeissa on kunnianhimoisia tavoitteita. Lasten kiinnostusta IT-alaa kohtaan yritetään herätellä tekemisen kautta, kun alan perustaidot on käyty ensin läpi.

Tutkijoita puolestaan kiinnostaa testata klubeissa ideoita ja välineitä opetusteknologian tutkimusta varten. Loppuvuodesta 2001 alkanut pilottikokeilu on toiminut hyvin, ja mukaan on tullut myös kouluja, yritys ja kansainvälistä yhteistyötä. Klubiin liittyy ESR-rahoitteinen teknologian kehittämishanke, jossa klubin kokemusten pohjalta koulutetaan opettajia teknologian hyödyntämiseen.

Projektipäällikkö Marjo Virnes on ollut klubissa alusta saakka. ITK-konferenssissa kuvatulla nettivideolla hän kertoo, miten homma pyörii.


56k modeemi/ISDN (160x120, 50 Kbps)
ADSL (320x240, 225 Kbps)


Marjo Virnes. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Nettivideo kestää noin 9 minuuttia. Katsominen vaatii RealPlayer-ohjelman (versio 8) ja vähintään ISDN-liittymä on suositeltava. Videon kuvasi ja toimitti Päivi Kapiainen. Materiaalin editoi Matti Markkanen.

Klubi hyödyntää pedagogisia malleja, kuten ongelman ratkaisua, tekemällä oppimista ja ryhmäprosesseja. Klubissa on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi vammaisten lasten sosiaalisten taitojen karttumisesta, kun lapset ovat ratkoneet ongelmia yhdessä. Kehittelyssä ovat mallin vieminen erityisopetukseen, lahjakkaille lapsille, lasten ja isovanhempien ryhmille sekä yrittäjyyskasvatukseen.

Joensuun klubilaiset ovat menestyneet mainiosti robottikilpailuissa ja järjestäneet myös omia tapahtumiaan.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: