Tuoteinformaation laatiminen ja käännättäminen on pitkä prosessi

Copyright: Minna Surakka

Yli neljässäkymmenessä maassa toimiva KONE Corporation tuottaa vuosittain mittavan määrän erilaista tuoteinformaatiota, kuten hissien ja liukuportaiden käyttö- ja asennusohjeita. Yhtiö tavoittelee hyvää laatua sekä sisällöntuotannossa että kääntämisessä, ja on luonut kirjoittajien ja kääntäjien avuksi erilaisia työkaluja. Yhtiö on myös kehittänyt yksinkertaistetun englannin kielen, KONE simplified english, jota se käyttää dokumenteissaan.

KONE on yksi maailman suurimmista hissi- ja liukuporrasalan yrityksistä. Sillä on noin 800 palvelupistettä yli 40 maassa. Jari Reilio on toiminut yhtiössä eri tehtävissä vuodesta 1974 alkaen. Nykyisin hän johtaa osastoa, jonka tehtävänä on laatii tuoteinformaatiota yhtiön tuotteiden myynnistä, suunnittelusta, asennuksesta, huollosta ja varaosatoiminnoista vastaavien käyttöön. Reilio kertoi yhtiön dokumentoinnin ja käännöstyön järjestelyistä TTE2004-käännösteknologiatapahtumassa Joensuun yliopiston Savonlinnan kampuksella kesäkuussa 2004.

Vuosittain KONE tuottaa noin kuusisataa dokumenttia, joiden pituus vaihtelee muutamasta sivusta yli neljäänsataan sivuun. Reilio arvioi yhden vuoden aikana luotavan tuoteinformaation määrän nousevan noin 12 500 sivuun. KONE on myös ahkera käännöspalvelujen käyttäjä: yhtiö käännättää vuosittain noin 150 dokumenttia, lähinnä asennuksen, huollon ja varaosien parissa työskentelevien avuksi.

Jari Reilio Copyright: Minna Surakka

- Kääntäminen alkaa alkuperäistekstin tekemisestä. Sillä luodaan pohja onnistuneelle kääntämiselle, painottaa Reilio. Kaikki tekstit kirjoitetaan englanniksi, joka on yhtymän kieli. Koska valtaosa kirjoittajista on äidinkieleltään suomalaisia, heidän avukseen on kehitetty erilaisia apuvälineitä sekä kontrolloitu englannin kieli, KONE simplified english, ja sitä tukeva tekstinkäsittelyohjelma. Yhtiö on myös koonnut mittavan hissialan termistön.


KONE käyttää yksinkertaistettua englannin kieltä


Ennen kuin teksti menee käännettäväksi, se käy läpi monia vaiheita. Dokumentointi tehdään nykyisin projektityönä yhtä aikaa tuotekehityksen kanssa. Prosessi alkaa tiedon analysoinnista ja dokumentointityön suunnittelusta. Tämän jälkeen on vielä hahmoteltava sisältö pääpiirteissään, ennen kuin varsinainen kirjoittaminen aloitetaan. Valmista tekstiä testataan ja tarvittaessa korjataan ensimmäisten asennusten yhteydessä. KONE asettaa dokumenteille selvät ihanteet: tekstin on oltava hyvää ja konstailematonta englantia, ja sen on auettava lukijalle helposti.


Dokumentointi kannattaa uskoa kirjoittamisen ammattilaisille


Dokumentointiprojektien projektipäälliköinä toimivat tekniset editorit. He tekevät projektin toteuttamissuunnitelmat ja alkuanalyysin. He myös kirjoittavat ns. storyboardit eli laativat dokumentin luurangon. Sen jälkeen työnsä aloittavat tekniset kirjoittajat ja tekniset kuvittajat, jotka toimivat työpareina: kirjoittaja tekee sisällön ja määrittelee kuvittajalle, mitä hän kuvia hän tarvitsee dokumenttiin tekstin tueksi. Editori pitää kokonaisuuden hallussaan ja hyväksyy lopputuloksen.

Copyright: Minna Surakka

KONE teettää nykyään kaikki käännöstyönsä alihankintana. Vuoteen 1989 saakka yhtiö huolehti käännöspalveluista kokonaan itse. 90-luvulla elettiin muutama vuosi välivaihetta, jossa osa käännöksistä tehtiin itse ja osa ostettiin ulkopuolelta. Tämän jälkeen ulkoistettiin kaikki kääntäminen, mutta osa työstä - oikoluku, valvonta, työn seuranta - säilyi yhtiöllä, kunnes kaikki käännöstoiminta ulkoistettiin vuonna 2000.

Nykyisin yhtiöllä on omassa intranetissään toimiva tilausjärjestelmä, josta maayksiköt pystyvät tekemään tilauksen suoraan käännöstyön toimittajalle. Tämä tekee vastaavasti tarjouksensa suoraan maayksikölle.


Yksinkertaistetun englannin käytöstä hyötyvät sekä kirjoittajat että kääntäjät
Yhtiön oma termistö kattaa 1200 hissialan termiä
Tavoitteena on saada tuotekehitys, sisällöntuotanto ja kääntäminen tapahtumaan yhtä aikaa


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: