Mediakasvattajan ei tarvitse olla tietokonenero

Copyright: Nina Kurki

Mediakasvatus ei ole Suomessa löytänyt vielä paikkaansa perusopetuksessa. Joissakin maissa mediakasvatusta on linjattu esimerkiksi kuvataiteen opetukseen, mutta Suomessa vastaavanlaista määrittelyä ei ole tehty. Informaatiotulvan keskellä lapset ja nuoret tarvitsevat kuitenkin ohjausta kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun. Median digitalisoituminen luo uudenlaisia tarpeita myös aikuiskoulutukseen. Kun nykynuori on kasvanut tietokoneiden ja Internetin parissa, saattavat ne keski-ikäiselle tai sitä vanhemmalle olla täysin vieraita. Lapsilla ja nuorilla voi olla jopa parempia ituja tulkita audiovisuaalisia mediatekstejä kuin heidän vanhemmillaan.

Medialukutaito pitää sisällään perinteisen lukutaidon lisäksi koko joukon muitakin lukutaitoja, joita tarvitaan erilaisten audiovisuaalisten mediatekstien tulkinnassa. Käytettyjä termejä ovat esimerkiksi visuaalinen lukutaito, kuvanlukutaito, kriittinen lukutaito, verkkolukutaito jne. Keskeistä on multimodaalisuus eli viestinnän eri muotojen mukaantulo.

Perinteisessä lukutaidossa tekninen lukutaito tarkoitti lähinnä sitä, että osasi ottaa kirjan käteen, avata sen kannet ja selailla sivuja. Medialukutaidossa tekninen lukutaito tarkoittaa jo huomattavasti monimutkaisempia asioita. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lukija etsii ensin verkkosivuston, jolta haluaa lukea jutun. Tämän lisäksi hänen täytyy mahdollisesti osata asentaa ohjelmia, joilla voi kuulla ja nähdä jutussa olevia multimediaelementtejä.


Sirkku Kotilainen, mikä uusissa lukutaidoissa on mielestäsi keskeisintä?


Sirkku Kotilainen. Copyright: Nina Kurki

Lehtori, FT Sirkku Kotilainen Tampereen yliopistosta arvelee, että nuorilla, jotka käytännössä pelaavat, surffaavat ja katselevat videoita enemmän kuin lukevat, saattaa olla jopa paremmat valmiudet tulkita audiovisuaalisia tekstejä kuin heidän vanhemmillaan. Tutkittua tietoa tästä ei tosin vielä ole. Keski-ikäiset ja vanhukset muodostavat suuren joukon, jolta saattaa puuttua sekä tekninen että kriittinen audiovisuaalisten mediatekstien lukutaito.
"Monilla paikkakunnillahan tämä asia on otettu huomioon esimerkiksi työvoimakoulutuksessa ja erilaisissa mediapajoissa. Varsinkin eläkeläisille järjestetään kursseja, ja heillä onkin valtavasti kiinnostusta ja potentiaalia tällaisten asioiden oppimiseen", kertoo Kotilainen.

Mediakasvatus on laajentunut myös koulutuksen ulkopuolelle, ja sitä käytetään eräänlaisena sosiaalikulttuurisena innostajana. Mediakasvatus on mukana monella paikkakunnalla myös sosionomikoulutuksessa, jotta alan tulevat ammattilaiset osaisivat innostaa esimerkiksi syrjäytyneitä nuoria.


Voiko meitä ympäröivää audiovisuaalista kulttuuria sanoa pedagogiksi?
Aiheuttaako median väkivaltaviihde väkivaltaa?


Media- ja viestintäkasvatuksen ongelmana ei ole ollut koskaan se, ettei oppilaita saada kiinnostumaan. Tilanne on ollut pikemminkin päinvastainen. Kotilaisen mielestä ihanne koulussa olisikin se, että median avulla voitaisiin opettaa mielekkäämmin erilaisia sisältöjä. Kun media-analyysiä tehtäisiin esimerkiksi biologian videoista, oppisi oppilas paitsi analysointitaitoa, myös sisältöä videolta.

Kotilaisen mielestä nykyinen tekninen huuma aiheuttaa opettajissa ahdistusta. Eri aineiden opettajien ei kuitenkaan tarvitse osata tietoteknisiä taitoja voidakseen toteuttaa luokassa media-analyysiä. Videonauhurin napin painaminen tai surffaus jollekin verkkosivulle ovat usein teknisimmät toimenpiteet, joita vaaditaan.


Millainen on ihanteellinen mediakasvattaja?
Pitääkö jokaisen opettajan nyt hallita mediakasvatuksen niksit?


Kotilaisen tilastollisen väitöstutkimuksen mukaan koulujen mediakasvatus on varsinkin ala-asteella pitkälti itse tekemistä. Oppilaat harjoittelevat itse esimerkiksi ääni- ja kuvajuttujen sekä kotisivujen tekemistä. Mitä ylemmille luokille mennään, sitä keskeisemmäksi muodostuu media-analysointi. Analysoivassa luennassa pyritään esityksen luotettavuuden tarkasteluun sekä kulttuuri- ja yhteiskuntakriittiseen tarkasteluun.


Millainen mediakasvattajan eettinen vastuu on?
Mitkä asiat ovat kouluissa mediakasvatuksen esteinä?


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkkejä: