Koulutuksesta haetaan haasteita

Copyright: Suvi Härkönen

Aikuiskoulutuksen uusin suuntaus on halu suorittaa tutkintoja ja kouluttautua pitkäjänteisesti. "Enää ei riitä, että koulutuksessa on hauskaa ja että viihdytään yhdessä. Opiskelijat asettavat itselleen entistä kovempia haasteita", toteavat Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen koulutuspäälliköt.

Mikkelissä toimivan Pienyrityskeskuksen alkavan syksyn ja talven koulutusohjelmat tarjoavat aikuisopiskelijoille runsaasti vaihtoehtoja suorittaa tutkintoja ja pitempiä kurssijaksoja.

Liiketoiminnan johtamisen koulutusohjelmassa syksyn uutuus on High-Technology Entrepreneurship MBA -ohjelma, joka on Helsingin kauppakorkeakoulussa toteutettavan MBA-ohjelman itsenäinen osio. Ohjelma on suunnattu korkean teknologian ja kasvusuuntautuneille pk-yrityksille, ja se sisältää muun muassa markkinointia, yrityksen strategiaa, rahoitusta ja johtamista. Opetus tapahtuu Helsingissä.

"Kaikkiaan tulevana lukukautena johtamisen ohjelmia käynnistyy 15 kappaletta, joista täysin uusia ovat asiakassuhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen keskittyvä Key Account Manager -ohjelma sekä yhteistyössä av-alan toimijoiden ja eri korkeakoulujen kanssa toteutettava av-alan tuottajien liiketoimintaosaamisen koulutus", kertoo koulutuspäällikkö Heli Aaltonen.


Uusia ja tuttuja ohjelmia


Myös Yrittäjyyden koulutusohjelmissa painotetaan tänä syksynä pitkiä, tutkintoon tähtääviä koulutusohjelmia. Yhä useampi opiskelija tulee asiantuntijayrityksistä tai korkeaa osaamista vaativista palveluyrityksistä.

"Enää ei tulla vain yksittäiselle kurssille, vaan koulutusohjelmista haetaan selkeästi ratkaisuja omiin ongelmiin, halutaan kehittää itseä ja yritystä. Ohjelmatarjonnassa olemme vastanneet tähän kysyntään tarjoamalla pitempiä ohjelmia ja mahdollisuutta tutkinnon suorittamiseen", kertoo Yrittäjyyden koulutusohjelmista vastaava koulutuspäällikkö Ulla Sarasalmi.


Akateeminen yrittäjyys korostuu


Syksyn uutuutena on yhdessä Liiketoiminnan johtamisen ohjelmien kanssa toteutettava yliopistotasoinen Liiketoimintaosaamisen PD-ohjelma, joka on 40 opintoviikon laajuinen monipuolinen yrittämisen ja johtamisen kokonaisuus.

Copyright: Suvi Härkönen

Alkaville yrittäjille on Pienyrityskeskuksessa tarjolla sekä kolmen viikon lyhytvalmennuksia tai kolmen kuukauden pituisia Kasva Yrittäjäksi -ohjelmia.

"Yrittäjäksi ryhtyvät ovat eri tilanteissa koulutukseen hakeutuessaan, ja jokaiselle pyritään tarjoamaan juuri oman tilanteeseen sopiva vaihtoehto. Toisille oma liikeidea on selkeä eikä sen kypsyttelyyn tarvita kolmea kuukautta, vaan päätös yrityksen aloittamisesta voidaan tehdä nopeastikin", Sarasalmi toteaa.

Tutkintoon suuntautuminen näkyy myös Pienyrityskeskuksen avoimen yliopiston tarjonnassa ja Yrityskohtaisissa koulutusohjelmissa. "Enää ei riitä, että kurssilla on hauskaa ja osallistujat viihtyvät, vaan ohjelmilta haetaan konkreettisia, mitattavissa olevia parannuksia liiketoimintaan. Koulutus on investointinakin usein sen suuruinen, että sen halutaan selkeästi johtavaan liiketoiminnan kehittymiseen ja yrityksen tuloksen paranemiseen", toteaa Yrityskohtaisten koulutusohjelmien koulutuspäällikkö Jaakko Varvikko.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: