Töissä koulussa

Copyright: Auli Kekkonen

Opettajien lisäksi koulun työyhteisöön kuuluu muitakin aikuisia, jotka osaltaan huolehtivat oppilaiden hyvinvoinnista. Perinteisesti keittäjä-siivooja on toimittanut miltei äitihahmon virkaa pienessä kyläkoulussa. Isommassa koulussa oltaisiin pian pulassa ilman siivoojia ja laitosmiestä.

Sen ohella, että koulun työntekijät hoitavat omia tehtäviään, he osallistuvat vaihtelevassa määrin kasvatustyöhön kouluyhteisön aikuisina jäseninä. Monille oppilaille talkkari on nykyäänkin henkilö, jonka läsnäolo edistää turvallisuuden tunnetta. Koulunkäyntiavustajan työ taasen keskittyy kokonaan oppilaiden kasvun ja kehityksen tukemiseen.

Puolukatkin ovat omasta takaa
Arja Liikanen toimii keittäjä-siivooja-talonmiehenä Harjumaan kyläkoululla Mikkelin laitamilla. Vaikka moni asia on maalaiskoulussakin muuttunut, hänen työssään tarvitaan edelleen monitoimisuutta. Perinteiseen kyläkoulun meininkiin kuuluvat edelleen marjastusretket ja pihatalkoot.

Copyright: Auli Kekkonen

Kilokaupalla hiekkaa ja purkkaa
Jos siivoustyöstä tulee edelleen mieleen jynssääminen ja veden paljous, käsitys työtehtävistä ei ole ajan tasalla. Rantakylän yhtenäiskoulussa Mikkelissä työskentelevä Cariina Levoska päivittää kuvaa siivoojan ammatista.

Laitosmies on moniammatillinen miehen malli
Jorma Moberg tuntee laitosmiehenä Rantakylän koulun rakennukset kuin omat taskunsa. Hänen työnsä on kehittynyt pitkin harppauksin, kun teknistyminen ja rakennusautomaation valvonta on jättänyt monta juoksemista työstä pois. Liikkua saa silti edelleen, sillä suuressa koulussa on aina menossa pientä ja isompaa remppaa.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: