Puhevammaisten tulkeille on kysyntää

Satu Rautiainen. Copyright: Virpi Siiskonen

Miltä mahtaisi tuntua, jos et kykenisikään tuottamaan puhetta tai kukaan ei saisi puheestasi selvää? Vammaispalvelulaki antaa vaikeasti puhevammaiselle oikeuden tulkkipalveluun. Lain mukaan hänellä on oikeus käyttää vähimmilläänkin 120 tuntia vuodessa tulkkipalvelua asioidensa hoitamiseen. Tulkkipalvelun järjestämisvastuu on kunnilla.

Kuopiossa on syyskuusta lähtien pyörinyt sosiaalisen kuntoutuksen edistämisprojekti Soku, jonka tavoitteena on kohentaa vammaisten asemaa ja tasa-arvoa kouluttamalla heille tilapäishoitajia ja tulkkipalvelun työntekijöitä. Lähtökohtana toiminnalle oli, ettei Kuopion alueella ole koulutettu puhevammaistentulkkipalvelun työntekijöitä. Lisäksi ongelmana oli, että vammaiset ja vapaana olevat avustajat eivät löytäneet toisiaan eli tarvittavat yhteystiedot puuttuivat, kertoo Soku- projektin projektikoordinaattori, itsekin puhevammainen Satu Rautiainen.

Haastattelussa Satu Rautiaisen tulkkina toimii Satu-Maria Tanttu.


Onko puhevammaisten tulkkipalvelukoulutus Soku-projektin erillinen tuote? (tulkattu haastattelu)
Onko puhevammaisen tulkkipalvelukoulutus Soku-projektin erillinen tuote? (tulkkaamaton haastattelu)
Kuka Soku-projektista voi saada avustajan?
Millaisia ovat projektin jatkosuunnitelmat?


Helmikuun puolivälissä alkaneeseen koulutukseen osallistuu kolmetoista opiskelijaa. Koulutuksen käytännön toteutuksesta vastaa Pohjois-Savon ammatillisen instituutin sosiaali- ja terveysalan Kuopion yksikkö.

Pirkko Jääskeläinen. Copyright: Virpi Siiskonen

Pilottihankkeen kautta puhevammaisten tulkiksi

Kuopion pilottiprojekti on laatuaan ensimmäinen puhevammaisten tulkkipalvelun koulutushanke. Tämä erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus kestää reilun vuoden eli opinnot ovat laajuudeltaan 40 opintoviikkoa. - Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali-terveysalan peruskoulutus eli tämä on täydennyskoulutusta, kertoo tuntiopettajana toimiva Pirkko Jääskeläinen.


Mitä koulutuksen opetussuunnitelma pitää sisällään?
Mitä ovat näyttökokeet?
Kenestä tulee hyvä puhevammaisten tulkki?
Mitä vammaispalvelulaki sanoo puhevammaisten tulkkipalvelusta?
Tiedetäänkö puhevammaisten tulkkipalvelusta tarpeeksi?
Joutuuko puhevammainen harkitsemaan sanojaan tarkkaan?


Marjo Niskanen. Copyright: Virpi Siiskonen

Marjo Niskanen kouluttautuu parhaillaan Kuopiossa puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijäksi. Niskanen on aikaisemmalta koulutukseltaan sosionomi. Hänellä on kokemusta kehitysvammatyöstä - se innoitti opiskelemaan.


Millaisena koet tämän koulutuksen?
Uskotko koulutuksen vaikuttavan työllistymiseesi?


Taru Rautavuoma. Copyright: Virpi Siiskonen

Samalla luokalla Niskasen kanssa opiskelee Taru Rautavuoma, joka vuorotteluvapaalla luokanopettajan työstä. Rautavuoma oli syksyllä mukana vammaisten avustaja-kurssilla, ja tulkkikoulutus tuntui sille hyvin luontevalta jatkolta.


Millaisena koet puhevammaisen tulkkauksen?
Onko tästä koulutuksesta sinulle tulevaisuudessa hyötyä?


Soku-projektin rahoituksesta vastaavat Itä-Suomen lääninhallitus ja Euroopan sosiaalirahasto. Rahoituspäätös on voimassa tämän vuoden loppuun. Syksyllä projektille haetaan jarkorahoitusta, koska hanketta on tarkoitus jatkaa kesään 2003.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkkejä: