Ulkoluku unholaan, syväoppiminen kunniaan

Copyright: Mervi Sensio

Sipoon lukion lehtori Juha Kuusela on innostunut verkko-oppimisesta. Hänen mukaansa oppimistulokset kohenevat, oppiminen on hauskempaa ja opettajakin pääsee helpommalla, kun opinnot tapahtuvat vaikka osittainkin verkkojen kautta. Verkoissa tapahtuu todellista syväoppimista, Kuusela hehkuttaa. Kaikki eivät kuitenkaan ole yhtä innostuneita. Sipoossakin verkkojen käyttö opetuksessa on harvinaista, vaikka työtä asian eteen on puurrettu jo monta vuotta. Kuusela kertoo, missä hänen mielestään ovat tämän kakun mansikat ja mihin hammas ikävimmin narskahtaa. Kehittämistä löytyy vielä monella saralla.

Juha Kuusela opettaa Sipoon lukiossa biologiaa, maantietoa ja terveystietoa. Kaikki kurssit pyörivät lähiopetuksen rinnalla verkossa. Kuusela opettaa myös kollegojaan verkko-opiskelun saloihin. Yksi merkittävä kehitysaskel Kuuselan mukaan onkin se, että opettajat ovat alkaneet pikkuhiljaa ymmärtää, mistä tässä on kyse. Kuuselan oma ensimmäinen kokemus verkko-oppimisesta oli se, kun hän näki oppilaan väsäävän tietokoneella jotain omituista. Elettiin vuotta 1990, jolloin Internetkään ei vielä näyttänyt Internetiltä.


Ensimmäinen oma kokemus?


Vaikka Kuusela lähti verkkoihin oppilaan innostamana, ei luokka ilahtunut, kun opettaja ensimmäisiä kertoja vei opetuksen verkkoon. Tämä ei ole oppimista, tämä on ajan haaskausta, väittivät oppilaat ja keräsivät nimilistan verkkoja vastaan ja veivät sen rehtorille. Tapauksen jälkeen pohdittiin porukalla, mitä oppiminen oikeastaan on.


Tämä ei ole oppimista!
Mitä merkittävää on tapahtunut?


Verkko-opiskelussa on Kuuselan mielestä lukuisia hyviä ominaisuuksia. Muun muassa arkistoitavuus on kova juttu, sillä jokainen voi seurata ja vertailla tiedon rakentumista ja jopa omia mielipiteitään ja niiden kehittymistä aikojen päästä. Merkittävin neronleimaus on verkkokeskustelu. Siitä kannattaa ehdottomasti tehdä työväline, vaikka arjessa alku tuntuisikin nihkeältä, Kuusela opastaa. Verkkokeskustelusta löytyvät myös tärkeimmät kehittämisen paikat. Ennen kuin keskustelu pääsee vauhtiin, se on sisäistettävä ja hallittava. Opettajan on osattava käynnistää ja pysäyttää keskustelu oikeaan aikaan. Keskustelua on osattava ohjata ja arvioida. Arvioinnin avuksi Kuusela toivoo jotain teknistä ja ohjelmallisia tukea. Sellaista ei vielä ole saatavilla.

Copyright: Mervi Sensio
Verkkokeskustelussa tapahtuu syväoppimista
Osataanko verkossa keskustella?


Sipoossa suomenkielisiä opettajia on tällä hetkellä vajaat 130. Heistä noin 30 käyttää tietokonetta jollain tapaa hyväkseen opetuksessa. Lukion puolella opettajia on kymmenkunta. Heistä puolet touhuaa verkoissa. Jotta tähän on päästy, Sipoossa on käytetty asian hyväksi paljon aikaa ja rahaa. Kuusela kertoo, että kunnan ja opetushallituksen ylimääräiset panostukset ovat olleet noin 250 000 euroa (n. 1,5 miljoonaa markkaa) muutaman vuoden aikana.

Tällä hetkellä verkko-opetus napsii valtakunnallisesti vain muruja opetuksesta. Tie on pitkä ja hikinen ennen kuin koko koulumaailma tästä innostuu, Kuusela arvelee. Lähitulevaisuudessa tilanne voi kuitenkin muuttua, sillä yliopistojen sivuaineopintoja ollaan vapauttamassa niin, että niitä voi suorittaa mihin yliopistoon tahansa. Kun tarjonta kasvaa, lisääntyy myös kiinnostus, Kuusela uskoo. Oppilaitosten tapa toimia onkin ollut itsessään yksi opiskelijoiden kiinnostusta latistava tekijä. Kukapa sitä huvikseen opiskelee, aherruksen tulokset halutaan paperille suorituksiksi.


Missä mennään metsään verkko-opetuksen kehittelyssä?
Verkko-opetuksen merkitys koulumaailmassa?


Ahtain pullonkaula ja suosion jarruttaja on kuitenkin Kuuselan mielestä opettajakunta. Heillä ei useinkaan ole aikaa eikä voimia ryhtyä uudistamaan työtään niin radikaalisti kuin verkkojen käyttöönotto vaatisi. Motivaation puutekin voi vaivata. Jos vanha systeemi toimii ja oppimistuloksia syntyy, miksi vaihtaa uuteen? Se kuitenkin kannattaa, Kuusela vakuuttaa. Jossain vaiheessa aikapula ja työkuormitus kääntyvät keveämpään suuntaan. Kuuselalle on niin jo käynyt.

Juha Kuusela. Copyright: Mervi Sensio
Opettajat pullonkaulana
Opiskelijoiden toiveita?


Juha Kuusela uskoo, että tulevaisuudenkin koulumaailmassa pienet natiaiset pidetään enimmäkseen koneista erossa. Mitä vanhemmaksi kasvetaan, sitä enemmän oppimisen eteen tehdään töitä verkkojen kautta. Riittävä yleinen rahapula vie verkko-opiskelua eteenpäin ja oikeaan suuntaan, Kuusela ennustaa. Jos rikkaus iskisi, voisi tulevaisuus näyttää toisenlaiseltakin.


Katsaus tulevaisuuteen?


Nettiradio Mikaelin arkistosta: