Liiketalouden opetuksessa olisi elinkeinoelämälle tilausta

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Markkinointia Mikkelin ammattikorkeakoulussa opettavalla Markku Järvisellä on vahva näkemys siitä, miten oppilaitos on muuttunut aikojen saatossa. Opetus on muuttunut asteittain parempaan suuntaan ja kehitys näkyy muun muassa tietotekniikassa sekä opinnäytetöissä. Hän kuitenkin kaipaa elinkeinoelämää vahvemmin mukaan oppilaitoksen arkeen kehittämään opetusta.

Kielen opiskelu on kuulunut vahvana osana MAMK:n informaatio- ja mediatekniikan laitoksella markkinointia opettavan Markku Järvisen elämään. Hänen ensimmäinen tutkintoa oli vuonna 1973 Savonlinnan kieli-instituutissa suoritettu diplomikielenkääntäjän tutkinto. Kielet ovat säilyneet osana arkea, sillä hän toimii edelleen virallisena kielenkääntäjänä, jolta taipuvat tekstit suomesta englantiin. Armeijan jälkeen hän opiskeli Turun kauppakorkeakoulussa kauppatieteiden maisteriksi neljässä vuodessa ja auskultoi kauppaopettajaksi Liikemiesten kauppaopistossa 1978-79. Tällä hetkellä Järvinen opettaa markkinointia ja siihen liittyviä aineita, mutta aiemmin hän on opettanut myös yritystaloutta ja hallintoa, kuten pankkitoimintaa ja logistiikkaa.

Ensimmäinen varsinainen työpaikka Markku Järvisellä oli vuonna 1978 Helsingin kauppaoppilaitoksessa. Muutaman vuoden opettajana toimimisen jälkeen hän siirtyi ammattikasvatushallituksen ylitarkastajaksi, mitä pestiä hoiti viisi ja puoli vuotta. Vuonna 1986 Markku Järvinen palasi takaisin Mikkeliin ja silloiseen kauppaoppilaitokseen. Nyt kun takana on liki kaksikymmentä vuotta opettajana, hänellä on varsin selkeä käsitys opetuksen muuttumisesta. Ammattikorkeakoulu teki opetuksesta teoreettisempaa ja toi opetuskieleksi myös englannin, mitä ei 80-luvulla olisi voinut edes kuvitellakaan. Kehitys on tuonut opintoihin tietotekniikkaa ja käytännönläheiset opinnäytetyöt.


Miten opettajan työ on muuttunut?


Päättötyön ohjaajana Markku Järvisen kohdalle on sattunut todella hyviä ja mielenkiintoisia päättötöitä. Mielenkiintoisimpina töinä Järvinen mainitsee Elvis-brändiä sekä Kutemajärven seksifestivaalien tiedottamista ja markkinointia käsittelevät opinnäytetyöt.


Mielenkiintoiset päättötyöt


Markku Järvinen pitää opettajan työssä haasteellisena opettaa niin, että se kiinnostaa opiskelijoita ja on hyödyllistä. Toki opiskelijoiden oma asenne ratkaisee, onko tietty kurssi mielenkiintoinen. Järvinen painottaa myös elinkeinoelämän osallistumista opetustyöhön muun muassa opetusmateriaalien sekä koulutustuen kautta. Palveluverkko-toiminnan avulla liiketalouden yksikkö on pyrkinyt luomaan yrityskontakteja paikallisten yritysten kanssa muun muassa erilaisten projektien avulla, mutta Järvinen kaipaa enemmän näitä linkkejä.

Markku Järvinen. Copyright: Markku Kokkonen
Haaveita ja toiveita opettajan työssä
Oman oppiaineen kehittäminen


Markku Järvisen mielestä oppilaiden ammattitaito ja koulussa omaksutut asiat ovat avainasemassa, kun siirrytään oppilaitoksesta työelämään. Tämän päivän työelämässä tärkeiksi nousevat myös yhteistyökyky, ymmärrys, joustavuus ja sitoutuminen.


Millaisia valmiuksia tulisi oppilailta edellyttää siirryttäessä työelämään


Pitkällä opettajanurallaan mieleenpainuvimmiksi kokemuksiksi Markku Järvinen mainitsee kauppaopiston ja liiketalouden instituutin aikoina toukokuussa pidetyt kevätjuhlat ja MAMK:n alkuvaiheissa tehdyn reissun Englantiin.


Mieleenpainuvin kokemus opettajana


Vuonna 1990 Markku Järvinen alkoi tarjota kielenkääntäjän palveluja suomesta englantiin Mikkelin alueella. Hän toimii Mikkelissä ainoana virallisena kielenkääntäjänä ja kääntää muun muassa terveydenhoitajien todistuksia.


Kielenkääntäjänä toimiminen


Kitaransoitto on kuulunut olennaisena osana Markku Järvisen harrastuksiin jo vuodesta 1964. Nuorena miehenä hän soitteli pop- ja rockmusiikkia paikallisten oppilaitosten kouluhipoissa. Nykyisin hän soittaa erilaisissa kokoonpanoissa kaikkea jazzista tanssimusiikkiin.

Copyright: Markku Kokkonen
Harrastuksena kitaransoitto


Markku Järvinen on kiinnostunut science fiction -kirjallisuudesta. Hän sanoo jo pitkään kokeneensa, että maailma ei ole miltä se näyttää. UFOt kiinnostavat häntä ilmiönä, ja hän toivoo avoimempaa keskustelua asiasta.


UFOT


Nettiradio Mikaelin arkistosta: