Standardi on aina kompromissi

Esko Liimatta. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Informaatiotulvasta pyritään vähitellen siirtymään tietorakenteiden hallintaan. Yksi tällä saralla liiketoimintaa virittelevistä yrityksistä, R 5 Vision, tuli ryminällä julkisuuteen, kun sen harteille sälytettiin koordinaatio vastuu kansallisesta etäopetuksen standardointityöstä. Teknologiajohtaja Esko Liimatan mukaan tiedon hallintaan liittyvien uusien muotitermien - XML, metadata, LCMS - taakse kätkeytyy opetusmaailman arkea helpottavia teknisiä ratkaisuja.

Yrityksen konsepti perustuu monimuotoajatukseen, jossa lähiopetus ja sitä tukeva verkko-opetus ovat se konsepti, jolla tulevaisuuden etäopetuksessa ja etätyössä mennään. Informaation hallinnasta matkataan tietorakenteiden hallintaan metadatarakenteiden avulla. Esko Liimatta kuvaa metadataa tavaksi laittaa etiketit digitaalisiin sisältöihin. Pitäisikö käyttäjien sitten olla perillä palvelujen takana olevista metadatarakenteista?


Mikä ihmeen metadata?


Tietoverkkoihin tuotetaan vauhdilla sisältöjä. Tuotantotavat ovat kuitenkin hyvin erilaisia, eikä ole varmuutta aineistojen käytettävyydestä erilaisissa oppimisympäristöissä. Jotta turhalta työltä vältyttäisiin, yritetään kansallisella tasolla päättää tietyt standardit, joiden mukaisesti suomalaisen etäopetuksen kehittämistä viedään eteenpäin. Standardeilla pyritään myös varmistamaan suomalaisen tuotekehityksen vientikelpoisuus.


Syntyvätkö kansalliset standardit?


Kun tähän saakka tietoverkkoihin on tuotettu sisältöä html-muodossa, nyt on muotia puhua XML:stä. Mitä kyläkoulun opettajan pitäisi tästä lyhenteestä sisäistää?


XML:ää ei pitäisi edes huomata


Viime vuosina ei sisällöntuotantohankkeista ole puhuttu ilman tietokantoja. Liimatta ei pidä keskitettyjen tietopankkien luomista kustannustehokkaana, vaan puhuu mielummin erilaisten tietovarantojen yhdistämisestä ja taltioinnista LCMS:n avulla.


Miten LCMS helpottaa tekijöiden arkea?


Nykyisten verkossa olevien oppimisympäristöjen käytettävyys ei ole vielä huipussaan. Pyrkimyksenä suurissa etäopetuksen kattohankkeissa on kuitenkin ns. yhden luukun periaate, jossa käyttäjä saisi tarvitsemansa palvelut yhden salasanan avulla.


Trendinä yhden luukun periaate


Standardien vaarana nähdään toisaalta se, että ne osaltaan muovaavat tuottamistapoja ja ohjailevat jopa oppimistapahtumia. Toisaalta niiden käyttöönoton aikataulu venyy kansallisella tasolla.


Kahlitsevatko standardit?
Mitä viiden vuoden kuluttua on valmiina tuotteina?


Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Tällä hetkellä meneillään on laajoja eOppimisen kehittämishankkeita, joille on luonnosteltu jopa 12 vuoden kestoa. Mitä neuvoksi niille tahoille, jotka nyt vasta miettivät lähtemistä mukaan etäopetuksen kehittämiseen?


Elämme pienen kohderyhmän markkinoilla


Vaikka markkinat ja tuotteet ovat vasta muotoutumassa. Radikaalejakin asioita voi tapahtua ja lyhyessä ajassa. Yhdeksi sellaiseksi Liimatta listaa julkishallinnon muuttuneen suhtautumisen etäopetukseen.


Nyt mietitään sisällöntuotantoa


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: