Maanmittaus on tekniikan koulutuksista suosituin MAMK:ssa

Copyright: MAMK

Digitaalitekniikka on tullut jäädäkseen maanmittareiden työhön. Silti maanmittareiden 1600-luvulla tekemät kartat voivat olla ihan yhtä tarkkoja kuin nykyään syntyvät, miettii Mikkelin ammattikorkeakoulun koulutusjohtaja Erkki Karjalainen. Maanmittauksen koulutus on paitsi suosittu, valmistuvat myös sijoittuvat hyvin. Nykyään puolet tuoreista insinööreistä saa töitä yksityisiin yrityksiin.

Erkki Karjalainen on vastannut vuoden 2005 alusta laitoksesta, josta valmistuu rakennusalalle ammattilaisia eli maanmittaus-, sähkö- ja talotekniikan insinöörejä. Kaikille kolmelle alalle vaikuttavat rakennusalan suhdanteet. Nyt tuulet ovat suotuisat, opiskelijoita löytyy ja he sijoittuvat mainiosti työelämään. Karjalaisen mielestä oppilaitoksen ykköstehtävä on antaa opiskelijoiden oppia tekemään ja harjoitella työelämän haasteita mahdollisimman todenmukaisissa olosuhteissa. Opettajilta se vaatii sitä, että päästään irti koulumaisista tavoista tehdä työtä.

Maailman muuttuminen ja yksityistäminen näkyvät rakennusalan insinöörien työllistymisessä. Kun aiemmin maanmittarit pestattiin Maanmittauslaitokselle, nykyään puolet sijoittuvat yksityisiin yrityksiin. Sähkötekniikan insinöörit löytävät töitä sähköyhtiöiden lisäksi pienistä yrityksistä ja omista yrityksistä. Talotekniikan LVI- eli lämpö-, vesi- ja ilmastointialan insinöörit puolestaan työllistyvät pienten yritysten asiantuntijatehtäviin ja urakointiin. Tällä hetkellä valmistuvat ovat ihannetilanteessa ja hyviä työpaikkoja löytyy, sillä alalle ei valmistu tarpeeksi väkeä.


Ketkä alalle tulevat, saavat hyvin työpaikan


Erkki Karjalainen on rakennusalan diplomi-insinööri, joten hän on työtehtävissään törmännyt kaikkiin kolmeen laitoksella opetettavaan alaan. Hänen omaan työuraansa ovat kuuluneet toistakymmentä vuotta rakennuttamistehtävissä kunnallisella puolella ja muutaman vuoden yrityskokemus. Yrityspuolella on vierähtänyt toistakymmentä vuotta niin rakennus- ja elektroniikka-alan yrityksissä omistajana ja hallituksissa.

Erkki Karjalaisen opettajan ura alkoi 1991. Hän on opettanut rakennusalaan liittyviä aineita niin LVI-, ympäristö- kuin maanmittaustekniikan opiskelijoille. Mikkelin ammattikorkeakouluun tulo ajoittui väliaikaisen ammattikorkeakoulun rakentamisvaiheisiin. Siitä saakka tutuksi ovat tulleet muutot ja muutokset. Opettajille taas on tullut lisää hallinnollisia tehtäviä ja työtilat ovat vaihtuneet parin vuoden välein. Opetus on muuttunut itseohjautuvammaksi ja projekteiksi. Opettajan rooliksi on tullut olla ohjaaja.


Tiedonhaku on tärkeää kuten työelämässäkin


Erkki Karjalainen. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Vaikka digitaalinen tekniikka, paikannusjärjestelmät ja tietokannat ovat tulleet maanmittaukseen, itse lopputulos eli tarkka kartta ei ole muuttunut. Perustyö on pysynyt samana vuosisatoja, eivätkä laitteet korvaa jatkossakaan vuorovaikutusta, mikä on maanmittarin ammatissa tärkeää, Karjalainen muistuttaa. Vaikka digitaaliseen paikantamiseen tarvittavat laitteet ovat kenen tahansa hankittavissa, ammattilaiskäytössä laitteet ovat tarkempia.


Digitekniikka ei poista maanmittaria


Mikkelin ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan opiskelijat tekevät kuntien kanssa erilaisia yhteistyöhankkeita. Tärkein on tällä hetkellä yhteistyö Mäntyharjun kunnan kanssa. Oppilaitoksella on käytössään ns. Mäntyharju-simulaattori eli tiedot kunnan kaava-alueiden tonteista. Opiskelijat voivat hyödyntää tietokantaa omissa harjoitustöissään ja päättötöissään. Mäntyharjulle on syntynyt vesi- ja viemärisuunnitelmia, maaperätutkimuksia ja katusuunnitelmia yhteisyössä paikallisen yrityksen kanssa.


Mäntyharju-simulaattori on todellinen ympäristö, ei leikkiä
Oikeassa oppimisympäristössä opiskelijan vastuullisuus kasvaa


Maanmittareiden työ on siirtynyt julkiselta puolelta yhä enemmän yksityisiin yrityksiin. Karjalainen laskee, että Maanmittauslaitoksellekin työllistyy vuosikymmenen aikana väkeä, kun 500 jää eläkkeelle. Samaan aikaan kunnat yksityistävät palveluitaan ja tarve yritysten perustamiseen lisääntyy.


Paikantamisasiat ovat monille yrityksille akuutteja


Maanmittaustekniikan koulutus poikkeaa muista insinöörikoulutuksista siinä, että matematiikkaa ja fysiikkaa on vähemmän kuin muissa koulutusohjelmissa eikä kemiaa ole ollenkaan. Maanmittareille tärkeiksi ominaisuuksiksi Karjalainen nostaakin halun olla tekemisissä ihmisten ja tietotekniikan kanssa. Jos vielä lakiasiat, rakentaminen ja ulkona oleminen kiinnostavat, kannattaa harkita vakavammin maanmittaustekniikan koulutusta.


Maanmittari on tiedon hallitsija, osaaja ja järjestelijä


Karjalainen toivoo, että oma laitos kehittyy läpivuosina ottamaan työelämän tarpeet nykyistäkin paremmin huomioon. Oppilaitoksen ykköshaaste on olla paikka, jossa opiskelija oppii tekemään työtä työelämää varten.

Copyright: MAMK
Täällä harjoitellaan työelämää varten


Mikkelin ammattikorkeakoulun tehtävänä on vetää kuin magneetti alan toimijoita ja käynnistää hankkeita, joista alan työelämä kiinnostuu. Myös kuntapuolta pitää pyrkiä palvelemaan ja antaa sinne kehittämisruisketta, Karjalainen visioi. Kun koulutusohjelmat ovat valtakunnallisia, myös vaikutusalue on laajempi. Karjalainen pitää Mikkelin ammattikorkeakoulun toiminta-alueena koko Väli-Suomea.


Perustehtävä on, että valmistuvat saavat työpaikan työelämästä


Linkki: