Suomea ulkomaalaisille opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

Copyright: Tiia Pelkonen

Vaikka suomi on pieni kieli, sitä opiskellaan yllättävän monessa paikassa. Suomen kieltä ja kulttuuria voi nimittäin opiskella lähes 30 maassa ja noin sadassa yliopistossa. Suomea vieraana kielenä ei opeteta ja opiskella ainoastaan ulkomailla vaan myös Suomessa. Asuuhan täällä n. 400 000 ihmistä, joille suomen kieli on vieras tai toinen kieli. Lisäksi Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO järjestää Suomessa kesäisin suomen kielen ja kulttuurin intensiivikursseja ulkomaalaisille suomea opiskeleville korkeakouluopiskelijoille.

Suomi ei ole niin vaikea kieli kuin mitä yleensä luullaan. Suomen vaikeus johtuu lähinnä siitä, että se usein poikkeaa paljon kielenopiskelijoiden äidinkielestä. Tämä johtuu siitä, että suomi kuuluu suomalais-ugrilaiseen kieliperheeseen, kun taas suurin osa esimerkiksi Euroopan kielistä on indoeurooppalaisia kieliä.

Copyright: Tiia Pelkonen

Marjatta Auvinen opettaa suomea toisena ja vieraana kielenä. Tällä hetkellä hän mm. opettaa suomen kieltä ja ilmaisutaitoa ja toimii tutorina MamuPeda-projektissa (maahanmuuttajien pedagogiset opinnot). Projektissa koulutetaan omassa kotimaassaan opettajiksi opiskelleita maahanmuuttajia, jotta he olisivat päteviä opettajia myös Suomessa. Koulutuksen toteuttaa Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus (SKK) yhteistyössä Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen kanssa, mutta käytännössä opetus tapahtuu Mikkelissä.

Auvinen on opiskellut mm. venäjän kääntämistä ja tulkkausta Kansainvälisen viestinnän laitoksella. Hänen mukaansa suomen opettaminen vieraana kielenä sopii paremmin vieraiden kielten opettajille kuin äidinkielenopettajille, sillä kysymys on oppilaille vieraasta kielestä ja sen opettamisesta. Suomenopettajaksi voi pätevöityä mm. käymällä alan kursseilla tai opiskelemalla avoimessa yliopistossa.

Suomenkielenopettajat ovat siinä mielessä hyvässä asemassa, että suomen kielen opetukseen on tullut koko ajan lisää materiaalia. Materiaalia tosin usein joutuu räätälöimään opetusryhmän tarpeiden mukaan. Suomenkielenopettajien keskuudessa on käyty keskustelua siitä, kannattaako opettaa kirjakieltä, jota puhuvat ainoastaan opettajat ja uutisankkurit.


Oppimateriaali ja opettaminen


Joillekin suomi on pakkopullaa

Moni suomenopiskelija on saanut kipinän suomen opiskeluun vaihto-opiskeluvuotenaan. Maahanmuuttajien sen sijaan on monesti opiskeltava suomea pakosta, sillä kaikkien maahanmuuttajien on osallistuttava kotoutumiskoulutukseen, mikä voi myös vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Kielen oppimisessa onkin juuri kysymys asenteesta: jos päättää oppia, silloin myös oppii.

Auvinen on havainnut, että ulkomaalaiset uskaltavat puhua suomea vaikkeivat sitä paljoa osaisikaan. Tästä myös suomalaiset voisivat ottaa mallia.


Vaihto-opiskelijoilla ja maahanmuuttajilla erilainen opiskelumotivaatio
Kieltä oppii puhumalla


Auvisen mukaansa haastavinta työssä on juuri oppilaiden motivointi. Haastavaa on myös se, kuinka saada opetus vastaamaan oppilaiden tarpeita, sillä monesti opetusryhmät koostuvat eri kulttuureista tulleista oppilaista, joiden tavoitteet ja lähtötaso ovat erilaisia.


Vaikeita ja helppoja asioita suomen kielessä


Joskus taas halu osata suomea voi johtaa kiusallisiinkin tilanteisiin, kun opettajana toimii kierolla huumorintajulla varustettu suomalaisturisti. Auvinen on usein törmännyt ulkomailla muun muassa palveluammatissa toimiviin henkilöihin, joille turistit ovat opettaneet törkeyksiä tervehdyksen tai kiitoksen merkityksessä.


Terve kaveri!


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: