Matkailualan tutkimus muuttaa maailmaa

Ulla Ritola

Matkailualan tutkimus kehittyy Suomessa nopeasti ja yksi merkittävimmistä toimijoista tällä hetkellä on Savonlinnan kampuksella toimiva matkailualan verkostoyliopisto. Vuonna 1992 Joensuun yliopiston selvitystyönä alkanut projekti matkailualan koulutuksen kehittymisestä on kasvanut laajaksi, kansainvälisesti tunnetuksi verkostokokonaisuudeksi.

Savonlinnan kampuksella toimiva matkailualan verkostoyliopisto on yliopistojen yhteinen matkailualan tieteellinen opintokokonaisuus. Matkailun verkostoyliopistona toteutettavassa ohjelmassa on mukana 16 suomalaista yliopistoa. Opinto-ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle perusteelliset tiedot eri tieteenaloilla tehtävästä matkailututkimuksesta ja opetus toteutetaan kiinteässä vuorovaikutuksessa matkailuelinkeinon kanssa. Verkostoyliopisto käynnistyi Mikkelin läänin korkeakouluopetuksen kehittämishankkeesta.

Verkosto ja verkot ?

Tällä hetkellä terminologia liittyen verkostoihin ja verkkoihin menee helposti kadunmieheltä sekaisin. Verkostoyliopiston moniulotteinen ja kansainvälinen toimintamalli sisältää tehokkaan tietoverkkoja hyödyntävän viestinnän lisäksi myös laajan verkoston, joka oikeasti toimii!


Mitä termi verkosto kertoo verkostoyliopistosta, Ulla Ritola?
Kuinka paljon käytätte tietoverkkoja osana toimintaanne?


Opiskelijoille monitieteellinen näkökulma matkailuun

Verkostoyliopisto tarjoaa monitieteellisem näkökulman matkailuilmiöihin. Matkailua tarkastellaan muun muassa seuraavien tieteenalojen näkökulmasta: alue-, talous- ja suunnittelumaantiede, historiantutkimus, kulttuuriantropologia, liikuntatiede, talous- ja yhteiskuntatieteet, ympäristötieteet.
Opetus järjestetään moduulimuotoisesti intensiiviopetuksena ja etäopetuksena.


Kuka on tyypillinen verkostoyliopiston opiskelija?


Lisäarvoa matkailuyrittäjille

Matkailuyrittäjän arkeen liittyy itse yritystoiminnan lisäksi myös kehitys- ja suunnittelutehtäviä.


Miten verkostoyliopiston toiminta tukee matkailuyrittäjiä?


Tulevaisuus?

Vuodesta 1993 lähtien toiminut projekti on kehittynyt vuosien aikana laajaksi tutkimus- ja koulutuskokonaisuudeksi. Ensi vuoden alusta lähtien Matkailualan verkostoyliopisto vakiinnuttaa asemansa yliopistoyksikkönä.


Mitä kaikkea seuraavan toimintavuoden aikana tapahtuu ?


© Nettiradio Mikaeli / Markku Pelkonen 2000