Opettajat ja oppilaat median pyörteissä

Copyright: Mervi Sensio

Median kuluttaminen on niin tavallista, että sitä ei edes huomaa. Ihmiset kuluttavat mediaa monipuolisesti ja paljon. Jos median vallasta, toimintaperiaatteista tai motiiveista ei tiedä mitään, media voi nielaista pohjattomaan kitaansa, hämmentää mielipiteitä tahtomaansa suuntaan ja hämärtää toden ja tarun rajoja. Siksi mediakasvatus nostaa päätään. Opettajat ja oppilaat käyvät mediakursseja, lukioissa suoritetaan median lukiodiplomeja ja mediakin kantaa kortensa kekoon vaativassa mediakasvatustehtävässä.

Lukiossa tehdään ja kulutetaan mediaa
Mikkelin Yhteiskoulun lukion äidinkielen opettaja Heljä Haapamäki-Niemen mielestä nuoret eivät leiju sinisilmäisinä mediamaailmassa, vaan ovat varsin kriittisiä median kuluttajia ja tietoisia siellä piilevistä asioista. Haapamäki-Niemi vetää Yhteiskoulun lukiossa mediakursseja ja ohjaa vasta lukiomaailmaan astuneen median lukiodiplomin suorittajia.

Copyright: Mervi Sensio

Opettajat oppimassa
Vaasan oppimiskeskus kehitti parin lukion toivomuksesta yhteistyössä kurssin, jossa opettajia opastettiin medialukutaitoisiksi ja -kasvattajiksi. Kati Hietalahti kertoo, mitkä asiat mediakasvattajien ydinjoukoissa huolestuttivat eniten ja millaisia ratkaisuja medialukutaidon kehittämiseen koulutyössä keksittiin.

Aikakauslehti median opettajana
Aikakauslehtien liitto on osaltaan ottamassa vastuuta lasten ja nuorten mediakasvatuksesta tarjoamalla esimerkiksi opettajan työn tueksi Internetissä monenlaista opinpolkua ja artikkelipankin. Samalla liitto taistelee aikakauslehtien imagon puolesta, selvittää liiton mediakasvatuspäällikkö Ulla Paavilainen.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: