Medialukutaitoa opettajille

Kati Hietalahti. Copyright: Mervi Sensio

Medialukutaito ja -kasvatus ovat hienoja käsitteitä, mutta kuinka moni osaa kertoa, mitä ne käytännössä tarkoittavat ja miten niitä voi soveltaa omaan ja ympärillä olevien elämään? Tällaisia kysymyksiä pohti opettajajoukko Laihian ja Isokyrön lukioista kurssilla, jonka tavoitteena oli ohjata opettajia hallitsemaan medialukutaidon erilaiset käsitteet ja erityisesti medialukutaitoon ja -kasvatukseen liittyvien asioiden käytännön konstit opettajan työssä.

Vaasan oppimiskeskuksen medialukutaitokurssin opettajana toiminut Vaasan yliopiston viestintätieteiden laitoksen tuntiopettaja ja oppimiskeskuksen verkko-opetuksen suunnittelija Kati Hietalahti tietää, että medialukutaito tunnistetaan tärkeäksi asiaksi, jota myös koulumaailman pitäisi viedä eteenpäin, mutta käytännössä medialukutaitoa ei osata kehittää ainakaan kaikissa oppiaineissa. Tekniikka ja aika rajoittavat sitä, mutta myös opettajien osaamisen puutteet. Laihian ja Isokyrön lukioiden aloitteesta Vaasan yliopiston, Åbo Akademi i Vasan ja Svenska handelshögskolanin yhteinen opetuksen kehittämiskeskus Vaasan oppimiskeskus kehitti parin lukion toivomuksesta yhteistyössä kurssin, jossa opettajia opastettiin medialukutaitoisiksi ja -kasvattajiksi. Kurssilla lähdettiin liikkeelle kartoittamalla, miten opettajat tähän asti ovat käyttäneet mediaa opetuksessa ja mitä medialukutaito opettajien mielestä ylipäätään on.


Millaisia aiempia kokemuksia median käytöstä opetuksessa?
Opettajien medialukutaidon osaamisen taso?
Käytetäänkö mediaa riittävästi opetuksessa?


Nuoret sukupolvet pitävät monipuolista mediamaisemaansa tavallisena arkisena asiana. Opettajat taas edustavat vanhempaa sukupolvea, joiden elämään nykyinen mediamaailma interneteineen ja kännyköineen on astunut harppauksin täysin uutena juttuna. Aikuiset ovat joutuneet joko ottamaan haltuunsa uudet välineet ja niiden toimintaperiaatteet tai jättämään ne elämästään kokonaan sivuun. Opettajat ovatkin huolestuneita juuri tästä. Nuorisolle erilaisten medioiden käyttö on jokapäiväistä ja tavallista, mutta opettajat, jotka eivät ole rohkeasti tutustuneet uusiin medioihin, ovat oppilaiden silmissä vanhanaikaisia ja tietämättömiä. Mihin nuoriso siis opettajia median ymmärtämisessä tarvitseekaan? Ei ihme, että opettajilla on riittämättömyyden tunnetta.


Opettajilla on kova paine, sillä nuoriso osaa paljon
Mikä opettajia ilostutti, mikä huolestutti?
Löydettiinkö keinoja opiskelijoiden ohjaamiseen?


Medialukutaidon opettaminen ei onnistu kertomalla luokalle, että medialukutaito on sitä ja tätä ja että mediaviestejä pitää tulkita niin ja näin, sillä medialukutaito on mikstuura monenlaisista tiedoista ja taidoista. Ne pitää myös osata soveltaa käytäntöön itse, sillä mediaviestit muuttuvat alati. Hietalahden mukaan kaikilla ihmisillä on jonkinlainen medialukutaito, mutta useille se on hämärä ja tiedostamaton olotila. Mediaa kuluttaessa ei tiedetä, eikä pohditakaan, miten toimittaja on tehnyt jutun, miten kuva on otettu tai mitkä julkaisijan motiivit ovat. Jotta taidot ymmärtää näitä asioita kehittyisivät, pitäisi niistä keskustella ja siten tuoda tietoisiksi taidoiksi, Hietalahti toteaa. Median kovakouraisesta ja joskus jopa huijarimaisesta otteesta huolimatta media on tärkeä osa elämää ja mainonnan ja markkinavoimaisen median rinnalla on vakavampiakin medioita, joiden tehtävä on yhä valtaa pitävien vahtiminen ja kansalaisten edun valvonta. Hietalahden mielestä yksilön vastuu on tietää median motiivit.

Copyright: Mervi Sensio
Medialukutaito, mitä se oikeastaan on?
Ovatko media ja mediaa tekevät vastuuttomia huijareita?


Käytäntöön astuva uusi opetussuunnitelma vaatii mediakasvatusta jo peruskoulusta alkaen kaikille. Juhlapuheista ja strategioista käytäntöön on kuitenkin matkaa ja ainut konsti saada mediakasvatus opetukseen on kouluttaa opettajat sitä opetukseensa soveltamaan. He tarvitsevat uudenlaisia tietoja ja taitoja, sillä he ovat vanhempien ja median tekijöiden kanssa mediakasvattajien ydinjoukoissa.


Kenelle mediakasvattaminen kuuluu?
Millaisia jatkosuunnitelmia kurssille?


Takaisin