Tietokoneet ja media tulevat tutuiksi Mediapolulla

Copyright: Mediapolun arkisto

Pääkaupunkiseudun ala-asteilla on väännetty iltapäivisin ja viikonloppuisin kotisivuja, animaatioita ja kerholehtiä osana Mediapolku-hanketta, joka kuljettaa pieniä koululaisia tieto- ja viestintätekniikan maailmaan. Vuonna 1997 syntynyt kerhoprojekti pyörii innokkaiden talkoolaisten ja yhteistyökumppaneiden varassa. Kerhojen ohjaajat ovat korkeakouluopiskelijoita, jotka saavat panoksestaan opintoviikkoja.

Yhteistyöverkostoon kuuluvat myös Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Espoon kaupunki ja Nokia. Mediapolkua koordinoiva Henna Jämsä-Luoto on itsekin ottanut tuntumaa iltapäiväkerhojen vetämiseen. Hänestä hienoa on se, että opiskelijat päättävät itse, miten haluavat kerhon toteuttaa ja mitä kerhossa tehdään. Pääperiaate on, että pienille koululaisille löytyy riittävästi ohjaajia. Kerhot kokoontuvat yleensä kaksi tuntia viikossa, mutta erilaisia toteutuksia löytyy paljon. Kerhoja on vedetty viikonloppuihin, öisin tai kouluajalla tehtävinä opintoprojekteina. Kerholaiset ovat yleensä 6-12 vuotiaita.


Mitä Espoon kerhoissa tehdään?


Periaatteena on pärjäillä koululla jo olevilla välineillä, jotta kerhoista saadut uudet virikkeet jäisivät elämään osana koulun arkea. Mediapolku jakaa kokemuksia niin, että kaikkien kerhojen raportit löytyvät nettisivuilta, ja siellä voi vapaasti käydä ideavarkaissa. Ideana on, että kerhossa on aina mukana oman koulun yhteysopettaja tekemässä ja osallistumassa.


Pyörisivätkö kerhot ilman korkeakouluopiskelijoita?


Henna Jämsä-Luoto uskoo, että Mediapolku voisi muuntua myös sellaisille paikkakunnille, missä korkeakoulua ei ole, kunhan kumppaneiksi löytyisi paikallisia yrityksiä ja oppilaitoksia.

Henna Jämsä-Luoto & Sanna Vahtivuori. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Miten homma toimisi pienissä maaseutukunnissa?


Sanna Vahtivuori oli mukana hankkeessa jo sen ideointivaiheessa, jolloin tärkeänä nähtiin innostaa tyttöjä mukaan käyttämään tietotekniikkaa.


Kouluista puuttui opetuksen taito
Rentous, hauskuus ja yhteisöllisyys toimii


Tyypillistä Mediapolun taipaleelle on ollut, ettei innokkaita ohjaajia ole aina riittänyt kaikille kouluille. Niissä kouluissa, missä opettajilla on riittänyt intoa, toiminta on jäänyt elämään ja jatkunut jossakin muodossa ilman korkeakouluopiskelijoitakin.


Miten saada opettajat innostumaan?
Minkälaista palautetta on tullut Nokialta?
Mitä Mediapolku antaa korkeakouluopiskelijoille?


Yksi tulevaisuuden suurista haasteita on saada yhä useampia opettajia vedettyä mukaan toimintaan. Sanna Vahtivuori uskoo, että kun Mediapolun idea saadaan jalkautettua koulun arkeen, sillä on vaikuttavuutta.


Isot haasteet odottavat
Mitä Mediapolusta jää jäljelle, Henna


Copyright: Mediapolun arkisto

Mediapolkua ei ole vielä tutkittu merkittävästi. Valmiiden tutkimusten nipussa on yksi proseminaarityö ja tekeillä on yksi pro gradu -työ. Tutkimuksille olisi kuitenkin tilausta. Vahtivuori toivoo, että etenkin opettajan roolia ja ohjaustilanteita päästäisiin tutkimaan perusteellisesti.


Tässä olisi hyviä tutkimuksen kohteita


Mediapolkuun on tähän mennessä osallistunut noin 1000 koululaista, 250 korkeakouluopiskelijaa ja 45 opettajaa tai rehtoria. Palkattuna henkilönä hankkeessa toimii ainoastaan koordinaattori. Yrityskumppani Nokia on osallistunut kerhojen matkakuluihin ja tarjonnut tilojaan yhteisiin tapaamisiin.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: