Perustaidot kuntoon verkko-opinnoilla

Minervan kokouksen osanottajat. Copyright: Minna Surakka

Minerva's OWL on kolmen EU-maan yhteinen projekti, jolla pyritään auttamaan heikot perustaidot omaavia aikuisia täydentämään tietojaan ja päivittämään taitojaan nykyvaatimusten mukaisiksi. Oppimaan oppiminen ja osallistumistaidot ovat silloin yhtä tärkeässä asemassa kuin luku-, lasku- ja kirjoitustaidonkin petraaminen. Projektin osanottajat kokoontuivat kesä-heinäkuun vaihteessa Viittakiven opistolle hiomaan suunnitelmia ja nauttimaan Suomen itikoista.

Minerva's OWL -projektiin osallistuu kumppanuksia kolmesta maasta: Suomesta, Skotlannista ja Espanjasta. Suomesta mukana ovat Viittakiven ja Otavan opistot, Skotlannista Edinburghin yliopistosetlementin 2nd Chance to Learn -aikuiskoulu ja Espanjasta Xauxa, korttelityön keskus Barcelonassa.

Projektia edelsi vuosina 1996-2000 toiminut ARKS eli Adult Learners' Key Skills -niminen EU-projekti. Se työsti opintomateriaalia aikuisille, joilla on syystä tai toisesta puutteita ns. perustaidoissa. Projekti koosti viisi harjoituspakettia: Oppimisen, ATK:n, Viestinnän, Matematiikan ja Osallisuuden avaimet. Minerva's OWL jatkaa siitä, mihin ARKS jäi, eli siirtää edellisessä projektissa tuotetut oppimateriaalipaketit verkkoon. Se myös kouluttaa ohjaajia Suomessa, Skotlannissa ja Espanjassa käyttämään oppimateriaalia ja tarpeen tullen myös muokkaamaan sitä projektia varten kehitettävän verkkotyökalun avulla.

Copyright: Minna Surakka

Minerva's OWL aloitti tammikuussa 2001 ja jatkuu vuoden 2002 loppuun saakka. Projektia rahoittaa Euroopan unionin aikuiskasvatusohjelma Sokrateen sisällä toimiva avoimen ja verkko-oppimisen tukemiseen erikoistunut ohjelma, Minerva. OWL on lyhenne sanoista open and virtual learning eli avoin oppiminen verkossa. Projektin nimen voi tosin ymmärtää toisinkin. Minerva oli antiikin jumala, Zeuksen tytär, jota kreikkalaiset kutsuivat Pallas Atheneksi ja roomalaiset Minervaksi. Hän oli tieteiden ja taiteiden suojelija, viisauden mutta myös sodan jumala. Hänen nimikkolintunsa oli viisautta symboloiva pöllö, englanniksi owl.

Lähiopetus ei sovi kaikille

Teija Enoranta. Copyright: Minna Surakka

Vaikka oppimateriaalin jakelussa päätettiin hyödyntää Internetiä, projektiin osallistujat suhtautuvat hyvin kriittisesti verkko-opetukseen, kertoo projektikoordinaattori Teija Enoranta. Yksi projektin tavoitteista onkin arvioida, kuinka verkko-opiskelu sopii kohderyhmälle, jonka opiskelukyky ja perustaidot ovat heikot ja jolle lähiopetukseen osallistuminen on joko vaikeaa järjestää tai yksinkertaisesti vastenmielinen ajatus.

Tämän kohderyhmän saavuttaminen on vaikeaa, mutta tärkeää, sillä perustaitojen puuttumisella näyttäisi olevan selvä yhteys työttömyyteen ja syrjäytyneisyyteen. Ajatus oppimateriaalin luomisesta on noussut käytännön opetustyöstä: "Olemme huomanneet, että opetus on turhaa, ellei perusta ole kunnossa. Meillä ei ole aiemmin ollut sellaista oppimateriaalia, joka olisi suunnattu aikuisille, joilla on heikot perustaidot", Enoranta sanoo.


Millaista oppimateriaalia verkkoon on tulossa?
Verkko-opiskelu vaatii uusia työkaluja
Projektin kohderyhmät


Projekti on juuri saamassa valmiiksi oman Internet-työkalunsa, jonka kehittää Otavan Opiston alaisena toimiva Internetix. Kesäkokouksen osanottajat harjoittelivat Internetixissä aiemmin kehitettyjen Pulpetix ja Kurssix -työkalujen käyttöä, antoivat palautetta niiden toimivuudesta ja kertoivat, millaisia toimintoja he kaipaisivat niiden pohjalta suunniteltavaan projektin omaan työkalupakkiin. Kun uusi, vielä nimeämätön työkalu valmistuu syyskuussa, suomalaiset lähtevät Skotlantiin ja Espanjaan kouluttamaan suurempaa määrää tutoreita verkkotyöskentelyyn.

Teija Enoranta. Copyright: Minna Surakka
Miksi juuri verkko-opintoja?
Mistä motivaatio projektin koordinointiin?


Koska projektin työkielenä on englanti, kaikki oppimateriaali on ensin tuotettu englanniksi, josta projektiin osallistujat sitten kääntävät sen suomeksi ja espanjaksi. Enoranta kertoo tavoitteena olevan, että helmi-maaliskuuhun mennessä suurin osa opintomateriaaleista olisi jo verkossa. Tämän jälkeen aletaan testata ja kehittää sekä oppimateriaalien sisältöä että verkkotyökalua. "Vuoden 2002 loppuun mennessä olemme toivottavasti jo saaneet mukaan joitakin oppilaitoksia, ohjaajia ja korttelikeskuksia, jotka voisivat kokeilla näitä materiaaleja", sanoo Enoranta, ja kehottaa kaikkia kiinnostuneita tutustumaan pikkuhiljaa valmistuviin materiaaleihin projektin kotisivujen kautta.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: