Muuttuva opettajuus

Tiedon siirtäjästä uuden luojaksi

Opettajuus on viime vuosina kokenut suuria muutoksia. Opettajan rooli järkkymättömänä auktoriteettina on murentunut. Lähinnä vanhan tiedon säilyttäjän ja eteenpäin siirtäjän rooli on muuttunut uuden tiedon tarjoajaksi, ohjaajaksi, joka opastaa oppilaita kohti uusia tietoja ja taitoja. Myös opettajan työssään kohtaamat ongelmat ovat muuttuneet. Opettajat joutuvat tahtomattaan ottamaan yhä suuremman roolin lasten kasvatuksesta, mikä vie aikaa muulta koulutyöltä. Miten opettajat tämän muutoksen kokevat? Tässä kolme näkökulmaa: tutkijan, opettajan ja juuri opettajanuransa kynnyksellä olevan opiskelijan.

Kolme näkökulmaa:

Markku Pelkonen - opettajan ammatti ei ollut minulle itsestäänselvyys

Laura Pietikäinen - opettajana pyrin oikeudenmukaisuuteen

Anneli Niikko - opettajakin saa tehdä virheitä

Oppilaita ja ongelmia

Oppilaiden ajatuksia opettajasta

Ongelma luokkahuoneessa!

Luokanopettajan työn kasvavat haasteet

Luokanopettajan työnkuvaa ovat muuttaneet mm. uusi konstruktivistinen oppimiskäsitys, niukentuneet resurssit, lisääntyneet ongelmat perheissä ja erityistä huomiota vaativien oppilaiden määrän lisääntyminen normaaleissa luokissa.

Luokanopettajan näkökulma - Seija Airo

"Katoava vanhemmuus" - Petri Salo

Vaihtoehtona integraatio - Markku Palovaara

© Nettiradio Mikaeli / Janne Falck & Markus Elorinne 1999