Nettiradiotoiminta osaksi korkeakouluopetusta

Erilaisten viestintätaitojen opiskeleminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin, tuumaavat tutkijat. Tulevilla itäsuomalaisilla luokanopettajilla, kielenkääntäjillä ja metsäinsinööreillä on nyt mainio mahdollisuus kartuttaa kuvitteellisen pankkinsa saldoa: Joensuun yliopiston Savonlinnan yksiköt ja MAMK:n metsätalousyksikkö Nikkarila tarjoavat digimediakoulutusta ensi syksystä lähtien.

Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiassa vuosille 2000-2004 todetaan tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä kulkevan maamme olevan erinomainen uusien teknisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja pedagogisten innovaatioiden kokeilukenttä.

Joensuun yliopisto vastaa ministeriön heittämään haasteeseen käynnistämällä yhteistyön Yleisradion ja Nettiradio Mikaelin kanssa. Käytännössä yhteistä toimintaa toteutetaan Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen tiloihin perustettavassa harjoitustoimituksessa. Yhdessä kansainvälisen viestinnän laitoksen kanssa savonlinnalaiset korkeakouluyksiköt tarjoavat opiskelijoilleen ensi syksystä lähtien käytäntöpainotteisen digimedia-kurssin.

Savonlinnan kampuksella hankkeen primus motorina on toiminut OKL:n suomen kielen lehtori Tuomo Jämsä:

Lähtökohtana ylimaakunnallinen yhteistyö
Miksi päätitte laajentaa opettajankoulutusta median puolelle?
Onko opettajilla jo liikaakiin uusia haasteita?

Savonlinnan kansainvälisen viestinnän laitoksen opetussuunnitelmaa on uudistettu puolentoista vuoden ajan, kertoo lehtori Anna Karhu, ja lisää uuden opetussuunnitelman tulevan voimaan ensi syksynä. Uudessa opetussuunnitelmassa on tähdätty, toisaalta opintoviikkomääriltään laajempiin opintokokonaisuuksiin ja toisaalta opiskelijan itsenäisen työskentelyn lisäämiseen. KVL toivoo käynnistyvän nettiradioyhteistyön näkyvän laitoksen toiminnassa nimenomaan siten, että yhdessä kyettäisiin kehittämään, paitsi tarvittavaa tekniikkaa, myös alan koulutusta.

Miten journalismi ja tulkkaus liittyvät toisiinsa?
Miten nettiradiotyö sopii opetussuunnitelmaanne?


Digimetsään kännykkä olalla

Nikkarila on Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusyksikkö eli talo, josta valmistuu metsä-insinöörejä. Metsäala tiedetään perinteitä arvostavaksi, ja jäyheän varovasti muutoksiin ryhtyväksi. Yliopettaja Pasi Pakkala uskoo kuitenkin kännykkä olalla kulkevan metsämiehen reppuun sopivan myös kannettavan tietokoneen. Nikkarila on Suomen ainoa metsätalouden koulutusyksikkö, jossa koulutetaan myös viestintää.

Nikkarilassa ryhdytään samanlaiseen yhteistyöhön Ylen ja Nettiradio Mikaelin kanssa, kuin Savonlinnassakin; rahoitus on järjestynyt oman, erillisen Digimetsä-hankkeen kautta. Paraikaa remontoitavat harjoitustoimituksen tilat saadaan käyttöön kesän korvalla, ja opiskelijoiden kouluttaminen käynnistyy syksyllä.

Viestintää tuleville metsätalousinsinööreille, miksi?
Kuumia kysymyksiä digimetsä-tematiikassa?
Mitä tapahtuu digimaailmassa vanhalle kunnon Metsäradiolle?
Harjoitustoimituksenne on avoin; mistä löytyvät yhteistyökumppanit?

Päätteeksi: OPM:n strategiassa sanotaan:"Osaamisen kohottamisessa suomalainen ratkaisu on tieto- ja viestintätekniikan laaja soveltaminen opetuksessa ja tutkimuksessa. Tämä tarkoittaa kokonaan uudenlaisen toimintakulttuurin luomista. Keskeinen osa muutosta on uudenlaisten aktivoivien opetus- ja opiskelumenetelmien käyttöönotto."
Osallistu keskusteluun opetusmenetelmien kehittämisestä; radikaalejakaan mielipiteitä ei raakata tällä foorumilla: Linkkejä:

Nettiradio Mikaelin toimintakertomus 1998-99
Savonlinnan okl:n johtaja Jorma Enkenberg esittäytyy
Viestintätaitoja metsäinsinööreille/ uutinen NRMikaelissa
Käännösteknologia kääntäjän apuna/ uutinen NRMikaelissa
Semiootikko Jämsä esittäytyy
Semiotiikka taipui Internetiin/ Tuomo Jämsän haastattelu

© Nettiradio Mikaeli 2000/ Kirsti Vuorela