Kouluttautuvat pysyvät työelämässä paremmin

Heli Tirri. Copyright: Mervi Sensio

Koulun jälkeen oli kiire töihin. Työpaikka löytyikin ja siitä urkeni ura. Aika kului, vuodet vierivät ja työelämän vaatimukset nousivat. Tällaisessa tilanteessa on tällä hetkellä tuhansia suomalaisia. Ne, joilla on mahdollisuus kouluttautua, päivittää ammattiosaamistaan ja laajentaa näkemyksiään nyt aikuisena, liimautuvat todennäköisesti työelämään muita varmemmin. Erilaisia koulutusmahdollisuuksia on tarjolla pilvin pimein, mutta Noste on tarkoitettu juuri niille aikuisille, joilta koulut jäivät aikanaan käymättä.

Noste on opetusministeriön hallinnoima aikuisten koulutustason kohottamisohjelma. Se on tarkoitettu yli kolmekymppisille pääasiassa työssäkäyville, joilta on jäänyt ammatti virallisin paperin hankkimatta. Ohjelman tavoitteena on parantaa kohderyhmän urakehitystä ja varmistaa heidän pysymisensä työelämässä eläkeikään saakka. Laajemmin ohjelmalla pyritään vaikuttamaan työllisyyteen ja lieventämään suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta. Projektipäällikkö Heli Tirri emännöi Noste-ohjelmaa Mikkelin seudulla.


Mistä Noste on lähtenyt liikkeelle?
Kuinka paljon Etelä-Savossa on koulutustarvetta?


Noste-ohjelman koulutukset räätälöidään Tirrin mukaan siihen tarpeeseen, mikä vastaa nimenomaan työssä olevien ammatti-ihmisten koulutustarvetta. Sellaisia voivat olla esimerkiksi atk-taidot, kielitaidot tai ammatillinen ja erikoisammatillinen osaaminen. Nosteen kautta voi suorittaa myös kesken jääneen peruskoulun tai lukion. Lopputuloksena voi olla tutkinnon osatutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, atk-ajokortti tai sitten vaikkapa peruskoulun päästötodistus. Tirri kertoo, että koulutettavat löytyvät pääosin työelämästä ja että tähän mennessä koulutukset ovat painottuneet ammattitutkintojen suorituksiin. Samoja koulutuksia on tarjolla ilman erityisiä ohjelmiakin, mutta kohderyhmään kuuluva saa kouluttautumiseensa etuja suorittamalla opintoja Nosteen kautta.


Nostekoulutus on aina ilmaista - ja onhan siinä muitakin hyötyjä
Miten opiskellaan, miten koulutuksen tarve kartoitetaan?


Käytännössä Noste-koulutus voidaan suorittaa mitä ihmeellisimmillä variaatioilla. Jos työnantaja arvostaa kouluttautumista, voidaan koulutukset järjestää työajalla ja vaikka työpaikalla. Työpaikalle opiskelua viedään joka tapauksessa työssä oppimisen muodossa, ja työnohjaajana voi toimia vaikka oma työnantaja. Teoriaopintoja voi suorittaa myös muiden opiskelijoiden joukossa oppilaitoksessa ja jotkut tiedot voi ottaa haltuunsa etänä kotoa käsin. Tirri painottaa, että jokaisen koulutus järjestellään niin, että se onnistuu työnteon ohessa ja työelämää palvellen.


Kuinka usein törmätään siihen, että työajalla ei opiskella?


Koulutuksiin hakeudutaan sekä työntekijän että työnantajan aloitteesta. Tirri pohtii, että paras lähtökohta on kun työtekijä ja työnantaja toteavat koulutustarpeen yhdessä. Kaikenlaisiin lähtökohtiin etsitään kuitenkin ratkaisu, jotta jokainen kouluttautumaan haluava myös pääsee oppimaan. Nostetta myös markkinoidaan tarmokkaasti suoraan yrityksille, sillä yritykset eivät välttämättä vielä usko etuihin, joita henkilöstön kouluttaminen voi yritykselle tuoda. Samalla yritetään murtaa vanhoja uskomuksia, että koulutus on kallista, tai että koulutus on vain teoriaa ja työnteko jotain aivan muuta.


Työnantajat alkavat arvostaa koulutusta
Vastaako koulutus työelämän tarpeisiin?


Tähän mennessä Nosteen tarjoamaa koulutusmahdollisuutta on käytetty hyväksi eri aloilla laajasti, mutta kuitenkin painottuen käytännönläheisiin ammatteihin. Nosteen ovat löytäneet esimerkiksi metsäalan tekijät, metallimiehet, vartijat, siivoojat ja kiinteistönhoitajat. Käytännön ammatit korostuvat koulutuksessa Tirrin mukaan siksi, että muilla aloilla, esimerkiksi toimistotyössä, työnantajat ovat vaatineet työntekijöiltään kiivaammin tutkintopapereita jo pitkään.


Kuka vastaa koulutuksesta?


Copyright: Mervi Sensio

Valtakunnallisesti Noste-koulutuksessa oli ollut kesään mennessä mukana noin 4500 ihmistä eri puolilta Suomea. Mikkelin Seudun Nosteessa aloittaneita opiskelijoita on kaikkiaan liki 300. Heli Tirri tietää, että rahoitus tulee seuraavina vuosina nousemaan, joten opiskelijoita mahtuu mukaan entistä enemmän. Projektipäällikkö toivoo myös, että ohjelman päättyessä jää jälkeen muutakin kuin entistä ammattitaitoisempia työntekijöitä.


Nosteen valtakunnallisia vaikutuksia?
Miksi aikuisen ammattilaisen kannattaa lähteä opiskelemaan?


Takaisin