Nuorisotyön tunnustuspalkinto Inarin kunnan viestintäpajalle

Seppo Körkkö, Jarmo Siivikko ja kulttuuriministeri Tanja Karpela. Copyright: Jorma Pilke

Opetusministeriön myöntämän 10 000 euron nuorisotyön tunnustuspalkinnon sai tänä vuonna Inarin kunnan viestintäpaja. Palkinnon luovutti kulttuuriministeri Tanja Karpela Allianssi-risteilyn avajaisseminaarissa Helsingissä 22.4. "Tämä on samalla tunnustuspalkinto koko lappilaiselle nuorisotyölle", Inarin kunnan nuorisosihteeri Seppo Körkkö kommentoi.

Nuorisotyön tunnustuspalkinnon perusteluissa todetaan, että Inarin kunnan viestintäpajan monipuolinen toiminta on nostanut nuorison mediaosaamisen tasoa paikkakunnalla, kohottanut lappilaisnuorten itsetuntoa ja ehkäissyt syrjäytymistä. Pajan yhteydessä toimii oma radioasema, Radio Inari, jota voidaan pitää myös paikallisena nuorisotiedotuksen väylänä. Videotyöpajan toiminnassa yhtyvät tällä hetkellä nuorisokasvatuksen ja mediakoulutuksen periaatteet. Lisäksi toiminta on osa nuorisotiedotusta ja koulujen mediakasvatusta. Paja edustaa innovatiivista ja aktiivista toimintamallia nuorille kohti tietoyhteiskuntaa.

Vuosittain myönnettävä nuorisotyön tunnustuspalkinto on arvoltaan 10 000 euroa ja sen myöntää kulttuuriministeri kuultuaan Nuorisotutkimussäätiön hallitusta. Nuorisotyön tunnustuspalkinto jaetaan vuorovuosin nuorisotyössä ansioituneelle henkilölle tai yleishyödylliselle yhteisölle. Palkinnon saajana voi olla esimerkiksi nuorisotyöntekijä, -järjestö, -ryhmä tai -yhteisö. Nuorisotutkimussäätiön toiminnasta vastaa Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry.

Ministeri Tanja Karpela puhui tilaisuudessa sekä nuorisotyölain uudistamisesta että kunnallisvaalien tärkeydestä. Hallitusohjelma on linjannut nuorisotyölain kokonaisuudistuksen käynnistämisestä. Nuorisotyölaki uudistuu ja uuden lain tulisi astua voimaan vuoden 2006 alusta.

- Nuorisotyölain kokonaisuudistus antaa mahdollisuuden pohtia nuorisotyön ja nuorten kansalaistoiminnan tavoitteita sekä toteuttamista, Karpela totesi. Peruslähtökohta on mielestäni varsin kirkas: nuorisotyö on nuorten yhteisöllisen kasvun tukemista aktiiviseen kansalaisuuteen. Yhteiskunnallamme on suuri tehtävä aktiivisen kansalaisuuden, sosiaalisen vahvistamisen ja nuorisopolitiikan poikkihallinnollisen koordinaation voimistamisessa.

Nuorisopolitiikkaan kehittämissuunnitelmia

Ministeri Karpela nosti lakiuudistuksesta esiin kaksi näkökulmaa: Monissa maissa on selkeämmän tavoiteohjauksen toteuttamiseksi otettu käyttöön erityisiä, vaalikaudeksi hyväksyttäviä nuorisopolitiikan kehittämissuunnitelmia. Ministerin mielestä valtioneuvoston hyväksymän nuorisopolitiikan kehittämissuunnitelman käyttöönottaminen tehostaisi mm. informaatio-ohjausta ja loisi uudenlaisen välineen poikkihallinnollisen yhteistyön toteuttamiselle. Lisäksi olisi tarpeen analysoida, millaisia muutoksia yhteiskunnassa on tapahtunut nykyisen lain aikana.

- Kun nuorisotyölakia viimeksi uudistettiin, Suomi oli juuri liittynyt EU:n jäseneksi. Suomi on ollut aktiivisesti vaikuttamassa EU:n nuorisopoliittisiin tavoitteisiin. Nuorisopolitiikan valkoisen kirjan linjaukset ovat tärkeitä suomalaista lainsäädäntöä ajatellen. Uutta lakia tehtäessä esimerkiksi nuorisotutkimukselle on perusteltua antaa korostuneempi asema. Karpelan mielestä on syytä muistaa, että nuorisotyön resursseista päätetään valtaosiltaan kunnissa ja kuntapäättäjillä on suuri vastuu nuorten hyvinvoinnista.

- Meidän on asetettava selkeitä tavoitteita nuorten aktivoimiseksi äänestämään. Tavoitteena on, että nuoret äänestävät vähintään yhtä aktiivisesti kuin vanhemmatkin ikäluokat. Tässä mielessä paikallisvaalien merkitys korostuu. Kunnallisvaaleissa ehdokkaat ovat tutumpia ja käsiteltävät asiat läheisempiä. Kun tähän lisätään kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman toimenpiteet, uskon nuorten lisääntyvään aktiivisuuteen. Nuorten erilaiset vaikuttajaryhmät ovat toimineet yleensä juuri sellaisissa kunnissa, joissa nuoriin on luotettu ja heidän mielipiteilleen on annettu arvoa sekä todellista merkitystä.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: