Ortodoksiopetus vaelsi verkkoon

Copyright: Risto Aikonen

Joitakin vuosia sitten Joensuun yliopiston lehtori Risto Aikonen sai hakutulokseksi nolla, kun etsi Internetistä ortodoksisen uskonnon opetukseen liittyviä sivuja. Toisaalla opettajat kaipasivat tuoreempaa materiaalia opetuksensa tueksi, sillä oppikirjat olivat jo vanhentuneita. Näistä tarpeista pystytettiin projekti, jolla ortodoksista uskonnonopetusta lähdettiin viemään verkkoon. Matkan varrella verkkoihin tarttuivat opettajat ja oppilaat useista kouluista ympäri Suomen ja kansainvälisiäkin linkityksiä syntyi. Kädet ovat yhä ojossa. Tätä tarvitaan lisää, opettajat sanovat.

Ortodoksisen uskonnonopetuksen opetusmenetelmien kehittämisprojektin tulokset ovat nyt verkossa. OrtoWeb-sivustolta löytyy perustietoa ortodoksisesta uskonnosta opettajille opetuksen tueksi ja tiedonlähteeksi kenelle tahansa. Sivuston syntyyn ovat konkreettisesti olleet vaikuttamassa Joensuun yliopisto ja Liperin kunnan koulut opettajineen. Yliopiston lehtori Risto Aikonen kertoo, että kävijöitä on riittänyt, joten selvä tarve verkko-opetusmateriaalille on. Käytännössä opettajat eivät kuitenkaan pääse käyttämään verkkomateriaalia hyväkseen niin paljon kuin haluavat. Esteenä on muun muassa verkkoyhteyksien puute ja sekin, että uskonnonopettajan tarve päästä tietokoneluokkaan oppilaineen ei ole ennestään tavallista. Aikonen on kuitenkin tyytyväinen, että verkkoon pääseville on nyt sentään jotakin tarjota.


Ortodoksiopetusta verkkoon


Sisältötieto verkkosivuille on tuotettu sellaisten ihmisten kanssa, jotka siitä parhaiten tietävät, Risto Aikonen toteaa. Tiiviisti työstämisessä ovat olleet mukana opettajat, joilta sivuston rakentamiseen on saatu pedagogista näkökulmaa. Opettajat koulutettiin tuottamaan ja käyttämään verkkomateriaalia ja he kokeilivat verkkomateriaalin käyttöä myös käytännön työssä. Erityisesti sivuilla on panostettu siihen, että ortodoksisen kirkon ominaispiirteet näkyisivät sivuilla selvästi. Ja vaikka sivusto on rakennettu opetuskäyttöä ajatellen, se toimii kenelle tahansa tiedonlähteenä. Ympäristö on avoin.


Mitä sivuilta löytyy?
Kuinka kattavasti sivustoja on käytetty opetukseen?


Verkkomateriaalin käyttö opetuksessa vaatii opettajalta jonkin sortin teknistä ja pedagogista osaamista, mutta Aikonen toteaa, että OrtoWeb-sivuston käyttö on helppoa. Sivuja selataan tavallisen webbisivuston tapaan ja esimerkiksi tehtäviä voi halutessa tulostaa paperille ja tehdä perinteisesti kynän kanssa. Mitään kommervenkkeja sivuilla ei ole. Suomalaisille opettajille ja koululaisille verkoissa touhuaminen ei ole yleensä enää uutta ja ihmeellistä, mutta projektin myötä Aikonen totesi, että kansainväliset yhteydet verkkojen kautta ovat haasteellisia ja jopa mahdottomia. Osana lukiokurssia ortodoksiuskonnon ulottuvuuksia yritettiin hahmottaa muun muassa kreikkalaisten ja kyproslaisten kanssa. Yhteistyö takkusi ulkomailla, koska teknistä osaamista tai tietoliikenneyhteyksiä ei riittänyt ja opetuskulttuuri oli varsin erilaista. Verkoissa ei siis tapahtunut paljoakaan yhteistyötä, mutta koko operaation lopputulos oli kuitenkin hauskan hedelmällinen.


Myös kansainvälisiä yhteyksiä


Risto Aikonen. Copyright: Mervi Sensio

OrtoWeb killuu nyt bittiavaruudessa ja odottaa kävijöitä ja miksei kehitystäkin. Aikonen toteaa, että nyt olisi hyvä aika lähteä työstämään sivuja eteenpäin. Tarvitaan lisää sisältöjä ja verkottumista niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Mukavalta kuulostava tavoite voi olla vaikkapa ortodoksinen verkkokoulu. Opettajat ovat ainakin odottavalla kannalla, sillä palautetta sivujen tarpeellisuudesta Aikonen saa tämän tästä. Opettajien osalta verkkomateriaali saa huomiota osakseen myös koulutuksen kautta, sillä verkkosivuston tuottamista ja materiaalin käyttöä opetuksessa on viety myös opettajien koulutukseen. Aikonen näkee kehittämisen tarpeelle kuitenkin muitakin merkityksiä kuin koulumaailman tarpeen. Vähemmistöryhmille ja hajallaan oleville ihmisille yhteisten sivustojen merkitys voi olla suuri. Se tuo mahdollisuuden näkyä ja nähdä, että samanlaisia ja samalla tavalla ajattelevia on muitakin.


Projektit tulevat ja menevät...?
Mikä merkitys näkyvyydellä on?


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: