Valmistunut insinööri oppii työssä työntekoon

Osmo Ojamies. Copyright: Jenni Sovasalo

Nykypäivän insinööri ei voi tuudittua koulutuksen antaman tietotaidon varjoon, sillä joka päivä on valmistauduttava oppimaan uutta, jotta pysyy tietoyhteiskunnan mukana. Mikkelin ammattikorkeakoulun tekniikan koulutusyksikössä opettajana toimiva Osmo Ojamies haluaa painottaa työelämän moninaisuutta. Joustavuutta osaamiseen saa esimerkiksi etsimällä haasteita uusista työtehtävistä. Ojamies itse kahlasi läpi työtehtävien kirjon ennen asettumistaan Mikkelin ammattikorkeakoulun tekniikan yksikköön opettajaksi.

Elektroniikan alan diplomi-insinööri Osmo Ojamies ei ole uransa aika tyytynyt työpöydän ääressä istuskeluun vaan on haalinut itselleen haasteita koko ajan. Uransa melumittareiden parissa aloittanut Ojamies ehti työskennellä silloisessa Mobirassa, nykyisessä Nokiassa, useissa eri tehtävissä ennen siirtymistään opettajaksi Mikkelin teknilliseen oppilaitokseen.


Työtehtävien kirjo avartaa osaamista


Ojamies opettaa lähinnä elektroniikkaa ja radiotekniikkaa. Myöskään opettajana hän ei ole tyytynyt vain tuntiopetukseen vaan on syventänyt ammattitaitoaan. Hän on järjestänyt opiskelijavaihtoa ja kehittänyt englanninkieliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Ojamies ihmettelee suomalaisten opiskelijoiden vähäistä kiinnostusta englanninkielistä tutkintoa kohtaan, sillä hänen mielestään se on erittäin hyvä mahdollisuus kielitaidon lisäämiseen kotimaassa. Hän näkee yhtenä mahdollisena syynä niukkaan mielenkiintoon sen, että nykyisin tarjonta on jo mahdollisesti ylittänyt kiinnostuksen määrän. Kesäisin järjestettävä englanninkielinen kesälukukausi sitä vastoin vetää ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden lisäksi myös suomalaisia opiskelijoita puoleensa. Myös ulkomaalaiset professorit tulevat mielellään kesäaikaan muutaman viikon mittaisille opetusmatkoille. Ojamiehen mukaan myös Leedsin yliopiston kanssa yhteistyössä järjestetty Master of Science -tutkinto toi niin opettajille kuin myös opiskelijoille uusia mahdollisuuksia ammatillisesti ja koulutuksen kannalta. Oppilasvaihdon organisointi ja yhteistyöyliopistojen etsiminen toivat mukanaan lukuisia ulkomaan matkoja eri puolille maapalloa. Samaan aikaan Ojamies toimi myös sähköosaston johtajana. Nykyisin hallintotehtävät ovat jääneet vähemmälle ja näin hänelle jää enemmän aikaa opettamiseen.


Opiskelijavaihdot tapahtuivat ICP-renkaiden sisällä
Suomalaisia opiskelijoita kiinnostaa englannin kielellä opiskelu, muttei kokonainen tutkinto


Copyright: Jenni Sovasalo

Koko ajan yleistyvällä verkko-opetuksella on Ojamiehen mielestä hyvät edellytykset, mutta hän painottaa myös perinteisiä oppimistapoja. Verkko-opiskelu on kuitenkin joustava vaihtoehto ja koska useilla aloilla oppikirjojen tiedot vanhentuvat nopeasti, verkkomateriaalin uusittavuus on käytännöllistä. Hänen mielestään verkko-opetuksessa olisikin tärkeää käyttää hyväksi tietokoneen suomat mahdollisuudet. Helposti päivitettävän tiedon lisäksi verkossa pystytään käyttämään erilaisia simulaatioita ja animaatioita osana oppimismateriaalia. Tämä vaatii kuitenkin kapasiteettia ja hyvinä esimerkkeinä verkko-opetuksesta Ojamies mainitsee Cisco-yrityksen tietoverkkotekniikan opetusmateriaalin sekä VirtuaaliAMK:n, jossa ammattikorkeakoulut tekevät verkkomateriaalin yhteistyössä ja näin laatuun ja vuorovaikutteisuuteen pystytään panostamaan enemmän.


Verkko-opetusmateriaaleihin täytyy panostaa, jotta hyödytään tekniikan mahdollisuuksista


Nykyisin koulutus ei takaa työpaikkaa tai usein valmistuvalla on edessään ainakin paikkakunnan vaihto. Vaikka työpaikat ovat valtaosin siirtyneet Etelä-Suomeen, MAMK pyrkii silti tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä myös paikallisten yritysten kanssa projektien ja insinööritöiden toivossa. Ojamies kuitenkin painottaa, ettei insinöörikoulutus anna kuin perusosaamisen ammattiin. Insinöörityö näyttelee tärkeää roolia opiskelijan kykyjen esiintuomisessa, mutta siinäkin kyse on vain pienestä osasta ammattitaitoa. Loppu riippuu täysin halusta oppia lisää työelämässä.

Copyright: Jenni Sovasalo
Tulevat insinöörit tarvitsevat ennen kaikkea oppimiskykyä


Jatkuva osaamisen päivittäminen on arkipäivää myös Osmo Ojamiehelle. Hän ei halua lopettaa oppimista vielä vaan etsii uusia haasteita jatkuvasti muuttuvasta tekniikan maailmasta ja kokee oppimisriemua yhdessä oppilaidensa kanssa tai hiukan heitä aikaisemmin.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: