IT-ala vaatii innostusta, kiinnostusta ja luovuutta

Paula Siitonen. Copyright: Katriina Partanen

IT-alan työllisyystilanne on tällä hetkellä melko huono, mutta sen uskotaan olevan paranemaan päin. Mikkelin ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman johtaja Paula Siitonen kertoo, että huonot työllistymisennusteet vähentävät alalle hakeutuvien opiskelijoiden määrää. IT-alalla tapahtuu jatkuvasti kehitystä, mikä puolestaan vaikuttaa opetukseen. Koulujen on ennakoitava tulevaisuuden muutoksia, jotta ne pystyvät tarjoamaan opiskelijoille mahdollisimman hyvät valmiudet työelämään. Siitonen painottaa, että koulusta saadaan kuitenkin vain perustiedot. Peruskoulutuksen lisäksi on koulutettava itseään jatkuvasti pysyäkseen mukana alan muutoksissa.

IT-alalle päätyminen oli Paula Siitoselle monen sattuman summa. Aluksi hän aikoi merkonomiksi, mutta huomasi pian, ettei ala ollutkaan hänelle se oikea. Kiinnostus IT-alalle heräsi merkonomiopiskelujen aikana, jolloin kauppaoppilaitokseenkin alkoi tulla atk-asioita. Joensuun yliopistossa Siitonen suoritti filosofian maisterin tutkinnon pääaineenaan tietojenkäsittelyoppi. Tämän päivän opiskelussa on hänen mielestään paljon samaa kuin hänen omissa opinnoissaan. "Silloinkin pyrittiin opiskelemaan isoja asioita ja kokonaisuuksia sekä asioiden hallintaa, ei niinkään yksittäisiä asioita ja pieniä juttuja."


Kokonaisuuksien hallinta tärkeää


IT-alalla tapahtuu kehitystä koko ajan: tekniikat ja työvälineet kehittyvät, ja tietotekniikkaa käytetään hyväksi yhä tehokkaammin. Opetuksen on pysyttävä mukana kehityksessä, mikä aiheuttaa muutoksia opetuksessa. "Muutoksia ei tapahdu niinkään siinä perusideologiassa tai ajatuksessa mitä opetetaan, vaan enemmän niissä sisällöissä", miettii Siitonen.


Tämän hetken osaaminen ei riitä enää tulevaisuudessa


IT-alalle hakeutuvien opiskelijoiden määrät ovat pudonneet selvästi viime vuosien aikana. Siitonen ei haluaisi tehdä eroa alalla olevien naisten ja miesten välille, mutta alalle hakeutuu koko ajan vähemmän naisia. Siitonen arvelee, että tytöt ovat herkempiä reagoimaan työllisyystilanteeseen ja valikoivat sen mukaan opiskelupaikkojaan.


Talouden kehitys näkyy myös hakijamäärissä


 Copyright: Katriina Partanen

Opetus elää IT-alalla tapahtuvan kehityksen mukana. Muutoksia tehdään sen mukaan, mitä työelämässä vaaditaan nyt ja mitä tulevaisuudessa. Mikkelin ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa voi vielä tällä hetkellä valita kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta: ohjelmistotuotanto, mediatuotanto ja tietojohtaminen. Lähitulevaisuudessa suuntautumisia tullaan kuitenkin karsimaan. Suuntautumisten määrä on sidoksissa aloituspaikkojen määrään, ja aloituspaikkojen määrään puolestaan vaikuttaa alalla tapahtuva kehitys.


Minkälaisia suuntautumisvaihtoehtoja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa on?
Miksi suuntautumisten määrää vähennetään/lisätään?


Liiketalouden yksikkö siirtyy vuonna 2005 Mikkelin ammattikorkeakoulun pääkampukselle, tekniikan alan ja ravitsemusalan seuraan. Paula Siitonen näkee muutoksessa vain hyvää, varsinkin opiskelijoiden kannalta. Myös tekniikan yksikössä koulutetaan IT-alalle, joten opiskelijoiden valintamahdollisuudet opiskelussa lisääntyvät. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös paikallisten IT-alan yritysten kanssa. Opiskeluun halutaan liittää käytännön projekteja, joiden kautta työelämä tulee opiskelijoille tutummaksi.


Yhteistyötä koulutusohjelmien ja paikallisten yritysten kesken


Työllisyystilanne on ollut melko heikko viime vuosina, mutta nyt arvioidaan, että pohja on ohitettu ja ylämäki olisi edessä, kertoo Siitonen. Pärjätäkseen alalla, on koko ajan koulutettava itseään ja oltava avoin muutoksille.


Tulevaisuus näyttää paremmalta


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: