Kouluttautuminen kannattaa aina

Martti Salmelin. Copyright: Tiina Toivakka

Suomalaiset ovat aina olleet kovia kouluttamaan itseään. Mikä saa ihmiset lähtemään koulutukseen vaativan päivätyön ohella ja tekemään iltaisin etätehtäviä? Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen kurssilaiset ovat tyypillisiä työn ohessa opiskelijoita, jotka ovat halunneet kohentaa ammattitaitoaan ja hankkia lisää taitoja työelämään. Pk-Joko-koulutusohjelman ja Naisyrittäjien yhteistyöohjelman opiskelijat ovat taustaltaan hyvin erilaisia, mutta heitä yhdistää halu oppia lisää ja hyödyntää uusia taitoja omassa työssään.

Pienyrityskeskuksen Pk-Joko- liikkeenjohdon koulutusohjelma on yksi Mikkelin yksikön ensimmäisiä koulutusohjelmia, ja ensi talvena käynnistyy jo 66. kurssi. Ohjelma on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimitus- ja yritysjohtajille sekä asiantuntijatehtävissä työskenteleville ihmisille. Ohjelma koostuu seitsemästä lähiopetusjaksosta ja etäopiskelusta, jonka aikana kukin opiskelija tekee oman liiketoimintasuunnitelman. Ohjelma on vaativa ja edellyttää myös paljon itsenäistä työskentelyä. Myyntipäällikkö Martti Salmelin Helsingistä oli yksi tämän syksyisen yksi Pk-Jokon osallistujista. Hän oli etsiskellyt itselleen sopivaa kurssia jo pitkään, ja Pienyrityskeskuksen tarjoama vaihtoehto sopi hänen tarkoituksiinsa parhaiten. Koulutusohjelman valintaan Salmelin paneutui tarkoin, ja kävi esimiehensäkin kanssa läpi erilaisia jatkokoulutusmahdollisuuksia.
"Pk-Jokoon päädyin muun muassa sen vuoksi, että se ei edellytä pitkiä poissaoloja työpaikalta, vaan opinnot ja työnteko lomittuvat järkevästi.


Perusteellista pohjustusta Jari Helminen. Copyright: Tiina Toivakka


Martti Salmelin on ollut tyytyväinen Pk-Jokon ohjelmaan ja pitää opetusta käytännönläheisenä ja monipuolisena.
"Virikkeitä ja uusia näkökulmia omaan työhön tuli monelta kantilta, ja monia asioita voin suoraan hyödyntää omassa työssäni." Myös kokemustenvaihtoa muiden osallistujien kanssa Salmelin piti hyödyllisenä. Samasta asiasta antaa kiitosta myös kuopiolainen projekti-insinööri Jari Helminen, joka työskentelee JOT Automation CMS Oy:ssä kolmen hengen projektityöryhmässä. Uudet, vaativammat työtehtävät odottavat Helmistä lähitulevaisuudessa, minkä vuoksi työnantaja ehdotti kurssille osallistumista. Jari Helmistä ovat erityisesti miellyttäneet Pk-Jokon opetusmenetelmät.
"Erilaisten ryhmätöiden ja itsenäisten tehtävien kautta asiat on ollut paljon helpompi omaksu akuin pelkästään luentoja kuuntelemalla."


Monipuolista oppimista


Maisa Häkkinen-Viskari. Copyright: Tiina Toivakka

Yksi Pienyrityskeskuksen tämän syksyn uutuuksista on Naisyrittäjien yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten ja venäläisten naisyrittäjien verkostoitumista ja yhteistyötä. Ohjelmaan on valittu viitisentoista yrittäjää, ja koulutus kostuu neljästä eri seminaarijaksosta, jotka toteutetaan sekä Suomessa että Pietarissa. Ensimmäisen yhteisen seminaarijakson aikana käsiteltiin suomalaisen ja venäläisen liiketoimintakulttuurin eroja, tulli- ja sopimuskäytäntöjäja lakiasioita. Anttolanhovin hotellivastaava Maisa Häkkinen-Viskari osallistuu yhteistyöohjelmaan löytääkseen uusia kontakteja ja asiakkaita Venäjältä.
"Kurssi on vielä niin alussa, että kaikkia yhteistyömahdollisuuksia on vielä vaikea hahmottaa. Onkin hyvä, että yhteiset seminaarijaksot on rytmitetty puolen vuoden ajalle, ja ajan myötä opimme varmasti tuntemaan toisiamme paremmin. Toistensa tunteminen vaatii aina oman kypsytteluaikansa", Häkkinen-Viskari toteaa. Työn ohella opiskelua Häkkinen-Viskari pitää tehokkaana tapana kehittyä.
"Uusia oppeja voi heti testata omassa työssä, ja aina uudet näkökulmat ja ideat antavat potkua itselleen."


Konkari kouluttautumisessa


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: