PK-Joko sopii myös suomea taitavalle ulkomaalaiselle

Copyright: Mervi Sensio

Mikkelin Pienyrityskeskuksen suositussa yleisliikkeenjohdollisessa PK-Joko -ohjelmassa aloittivat tänä talvena opiskelun ensimmäiset ei-suomalaiset opiskelijat. Virolainen Kalle Leps ja venäläinen Alexei Proskurjakov ovat olleet tyytyväisiä ensimmäisten lähijaksojen kokemuksiin.

PK-Joko on suunnattu etupäässä pienten ja keskisuurten yritysten johtajille ja yrittäjille sekä tulosyksiköiden päälliköille ja esimiehille. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat liiketoiminnan kehittäminen, ihmisten johtamisten taidot sekä oman johtajuuden kehittäminen.

Tämän vuoden alussa käynnistyneeseen PK-Joko -ohjelmaan osallistuu suomalaisten liikkeenjohdon ammattilaisten lisäksi ensimmäisen kerran kaksi ulkomaalaista kurssilaista. Venäläinen Alexei Proskurjakov toimi pitkään ristiinalaisen Steamratorin tytäryrityksen johtajana Pietarissa ja siirtyi sitten emoyhtiöön vientipäälliköksi. Tällä hetkellä hän asuu Mikkelissä.

Toimitusjohtaja Kalle Leps puolestaan on parhaillaan käynnistämässä Steamratorin tytäryritystä Virossa. Myös hänellä on pitkä kokemus kaupankäynnistä suomalaisten kanssa. Molemmilla miehillä on hyvä suomen kielen taito, mikä on ollut edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle.


Pitkä yhteistyö suomalaisten kanssa (Leps)
Työssä tarvitaan uutta tietoa (Proskurjakov)


Ensimmäiset kurssijaksot ovat olleet vientimiehille myönteinen kokemus. "Ykköstavoitteena oli saada uusia ideoita omaan työhön, vaihtaa kokemuksia muiden osallistujien kanssa ja oppia paremmin tunteman suomalaista yrityskulttuuria.", Leps kertoo.


Molemminpuolista hyötyä (Leps)
Omille menetelmille saa vahvistusta (Proskurjakov)


PK-Joko -koulutuksen opetuskieli on suomi, mikä ei ole Proskurjakoville ja Lepsille ollut ongelma. Molemmilla on vahva suomen kielen taito, vaikka Leps muistuttaakin, että kirjallinen ilmaisu on selvästi puhetaitoa heikompi. Tämä on kuitenkin otettu huomioon yksilöllistä opetusohjelmaa suunniteltaessa.

Kalle Leps ja Alexei Proskurjakov. Copyright: Tiina Toivakka
Mukana pysyy hyvin (Proskurjakov & Leps)


PK-Joko -ohjelmaan sisältyy kaikkiaan 18 seminaaripäivää, jotka toteutetaan kuudessa lähiopetusjaksossa. Työstä irrottautuminen ei aina ole kiireisille liikemiehille helppoa, mutta sekä Proskurjakov että Leps muistuttavat asian olevan järjestelykysymys. Aikaa löytyy, jos tahtoa riittää.


Poissaolo työpaikalta voi olla hyväksikin (Leps)


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: