Kääntäjä ja tulkki jahtaavat merkityksiä

 Pauli Roinila Copyright: Niina Syrjänen

Pitkän uran saksan kielen lehtorina tehnyt filosofian maisteri Pauli Roinila on nähnyt aitiopaikalta Savonlinnan kieli-instituutin muuttumisen Kääntäjänkoulutuslaitokseksi ja edelleen Kansainvälisen viestinnän laitokseksi. Hän on toiminut myös laitoksen johtajana. Kääntäjä ja tulkki elävät hänen mielestään merkkien maailmassa jahdaten merkityksiä.

Miten kaikki alkoi?

"Viimeisinä lukiovuosina tuli päätetyksi, että lähden kieliä opiskelemaan", Roinila toteaa. Tätä valintaa hän ei ole katunut. Roinila opiskeli 1950-luvulla Helsingin yliopistossa germaanista ja pohjoismaista filologiaa sekä kirjallisuutta. Yksi lukuvuosi vierähti Saksassa stipendiaattina kieliyliopistossa. Kääntäjänkoulutusta ei vielä Roinilan opiskeluaikana ollut. Vaikka silloinen yliopiston kieltenopetus oli tehokasta ja laadukastakin, varsinainen kielitaito tuli hankituksi ehkä kuitenkin muulla tavoin. Itse kielitiedekin on muuttunut paljon vuosikymmenien kuluessa.

Roinila on nähnyt ja ollut mukana vaikuttamassa kääntäjänkoulutuksen kehitykseen yli kolmen vuosikymmenen ajan. Aikavälille on mahtunut paljonkin muutoksia, joista hän mainitsee suurimpina kääntäjänkoulutuksen muuttumisen yliopistolliseksi ja tieteen mukaan tulemisen. Varhaisin muutos tapahtui kieli-instituuttien perustamisen myötä, jolloin alettiin korostaa puhutun kielen merkitystä.


Kääntäjänkoulutuksen muutoksia


Perustaidot kunniaan

Opetussuunnitelman uudistamisesta kysyttäessä Roinila toteaa, että opetussuunnitelma on tietenkin tärkeä. Pelkät raamit eivät kuitenkaan takaa hyviä tuloksia. Roinilan mielestä kääntämisen ja tulkkauksen opiskelussa keskeisiä asioita eli rakennuspalikoita ovat niinkin vanhanaikaisilta kuulostavat valmiudet kuin lukeminen, kirjoittaminen ja puhuminen - todella vaativassa merkityksessä. Nämä valmiudet edellyttävät opiskelijalta itsenäisyyttä, omaa otetta ja opiskelijan ottamista lähtökohdaksi. Opetussuunnitelmassa ne on hajautettu eri puolille. Tärkeää on myös teorian, tieteen ja käytännön välinen vuorovaikutus. Hyvistä käytänteistä voi syntyä hyvää teoriaa ja sitä Roinilan käsityksen mukaan KVL:n mäellä hyvällä menestyksellä tehdäänkin.

Aikojen saatossa ovat muuttuneet myös opiskelijat. Roinila sanoo diplomaattisesti, että opiskelijat ovat aina olleet mukavia. Esimerkiksi henkinen ilmapiiri on muuttunut: 1960- ja 70-luvuilla opiskelijat olivat varsin aktiivisia ja ylioppilaskunnan edustuspaikoista kilpailtiin tosissaan. Myös politiikka oli selvemmin mukana. Nykyään yhteisöllisyys on jäänyt vähemmälle ja jokainen huolehtii lähinnä vain omista asioistaan.


Radio vintillä, lautaset katolla - tekniikan kehityksestä


Kaikkitietävä kääntäjä?

Kääntäjän ja tulkin ei tarvitse tietää kaikkea kaikesta. Maailma kyllä opettaa, kun muistaa pitää kanavat auki. Kaikkea ei siis tarvitse opiskella otsa rypyssä. Oma asenne on tärkeä - mitään ei pidä tietoisesti sulkea pois kuvittelemalla, ettei asiasta kuitenkaan mitään ymmärrä. Voihan klassista musiikkiakin kuunnella, vaikkei ole musiikin ammattilainen. Roinilan mukaan kääntäjien ja tulkkien ymmärtäminen eroaa "tavallisesta" ymmärtämisestä. Kyse on siitä, että tajuaa sanoman ytimen. Erityisesti kääntäjät ja tulkit elävät merkkien maailmassa, jahtaamassa merkityksiä. Roinila ei jaksa innostua kaikkitietävästä ammattilaisuudesta. Puhuihan Sibeliuskin siitä, että teoksen hyvä esittäminen edellyttää eri osien toimimista kokonaisuutena.


Tavoitteena sivistynyt ihminen - opastuksia opiskelijoille


Lehtorin eläkepäivät

Copyright: Niina Syrjänen

Saksa ja saksan kieli kuuluvat kiinteästi Roinilan elämään edelleen jo senkin takia, että hänen vaimonsa on saksalainen. Työelämäkään ei ole päästänyt miestä täysin otteestaan: Roinila on ollut mukana mm. viittomakielen tulkkien koulutuksessa.

Nykyaikana on helppo seurata niin saksalaisia tv-kanavia kuin lehtiäkin. Kirjallisuus merkitsee paljon Roinilalle ja etenkin kaunokirjallisuudelle on aina löydyttävä aikaa. Menneitä ei Roinila ole jäänyt haikailemaan, vaan toteaa Kierkegaardin elämänkertoja lainaten: "Elämä ymmärretään taaksepäin, mutta se on elettävä eteenpäin."

Nettiradio Mikaelin arkistosta: