Tarjonta monipuolistuu ja laajenee

Copyright: Tiina Toivakka

Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen syksyn koulutuskalenteri näyttää entistä houkuttelevammalta. Tarjolla on uusia syventäviä johtamisen ja yrittämisen ohjelmia sekä uusia kieliohjelmia. Uutta on myös tietoverkon hyödyntäminen opetuksessa.

"Liiketoiminnan koulutusohjelmissa perusrakenne pysyy samana, mutta sen lisäksi tarjoamme syventäviä ohjelmia muun muassa ihmisten johtamiseen, markkinointiin, asiakkuuksien ja yritystalouden johtamiseen", luettelee koulutuspäällikkö Heli Aaltonen.
Mikkelin yksikön lisäksi liiketoiminnan johtamisen ohjelmia toteutetaan myös Helsingin toimipisteessä. Siellä uutuutena on Business Controller -ohjelma, joka on suunnattu laskenta- ja taloushallintotehtävissä toimiville henkilöille, jotka ovat siirtymässä vastaaviin esimiestason tehtäviin. Syksyllä Helsingissä jatkuvat myös suositut PK-Menestys -johtamisohjelmat.

Liiketoiminnan johtamisen ohjelmiin opiskelijat tulevat Heli Aaltosen mukaan hyvin erityyppisistä yrityksistä. Toimialakirjo on laaja, ja yritysten kokokin vaihtelee 10 - 100 hengen yrityksiin. Myös koulutettavien taustat vaihtelevat. "Mukana on sekä kolmekymppisiä täydennyskoulutusta hakevia esimiehiä että jo kannuksensa hankkineita liikkeenjohtajia."


Millaisista yrityksistä opiskelijoita on tullut?
Kysyntää on riittänyt


Naisten osuus Liiketoiminnan johtamisen ohjelmissa on vielä selvästi miehiä pienempi. Erityisesti kalliimpiin ja pidempiin johtamisen koulutuksiin naisia osallistuu vielä hyvin harvakseltaan.
"Naisten osuus korreloi kyllä selvästi ohjelman hinnan mukaan. Mitä kalliimpi ohjelma, sen vähemmän naisia", Heli Aaltonen toteaa.

Heli Aaltonen ja Anne Gustafsson-Pesonen. Copyright: Tiina Toivakka

Yrittäjyyttä tuetaan tutkinnoilla

"Pienyrityskeskuksen Yrittäjyyden -ohjelmien keskeisiä kursseja ovat Yrittäjän ammattitutkinto, jonka järjestämiseen meillä on oikeudet sekä Helsingissä toteutettava Akateeminen pienyrittäjätutkinto. Yrittäjän ammattitutkinto kattaa kaikki yritystoiminnan keskeiset osa-alueet ja se soveltuu sekä yrittäjille että yrityksen perustamista harkitseville. Akateemisen pienyrittäjätutkinnon kohderyhmänä ovat akateemisen taustan omaavat henkilöt, jotka joko tuotteistavat osaamistaan tai ovat perustamassa omaa yritystä. Vasta-alkaville yrittäjille on räätälöity kolmen kuukauden pituiset Kasva yrittäjäksi -ohjelmat, jotka toteutetaan Savonlinnassa ja Pieksämäellä syksyisin. Myös Mikkelissä järjestetään vastaavanlainen koulutus aina keväisin", kertoo syksyn ohjelmasta koulutuspäällikkö Anne Gustafsson-Pesonen.


Laaja tarjonta


Uutta koulutuksessa on myös tietoverkon käyttö oppimisympäristönä. "Verkkoa aletaan käyttää oppimisen tukena, siellä voi olla esimerkiksi lisämateriaalia tai joitakin kurssiosioita, ja opiskelijat voivat verkon kautta viestiä keskenään", Gustafsson-Pesonen luettelee.

Yrittäjyyden ohjelman tulevaisuuden näkymiin Anne Gustafsson-Pesonen suhtautuu luottavaisesti. Yhä useammat yrittäjät tai sitä alaa harkitsevat uskovat koulutuksen merkitykseen ja myös hakeutuvat aktiivisesti koulutukseen. Yhtenä suurena mahdollisuutena Gustafsson-Pesonen näkee yrityksen sukupolvenvaihdoksen, jonka moninaisia koukeroita voidaan koulutuksen avulla selkeyttää.


Sukupolvenvaihdoksessa on tulevaisuutta


Vientiohjelmista työkaluja kansainvälistymiseen

Kansainvälistymistä ja vientiä edistävän ohjelman rungon muodostavat käytännön vientiohjelmat, joita on jo pidemmän aikaa toteutettu Venäjällä, Iso-Britanniassa ja Saksassa. Ensi syksyn uutuutena on Vie Unkariin -ohjelma, jonka avulla voi tutustua Unkarin kehittyvään markkina-alueeseen.
Leena Kivistö. Copyright: Tiina Toivakka "Käytännön vientiohjelmissa mennään paikan päälle kyseiseen maahan, jossa sikäläiset asiantuntijat opastavat kohdemaan liiketoimintatapoihin ja etsivät yksilölliset yrityskontaktit. Näistä ohjelmista on saatu hyvin myönteistä palautetta, ja niitä ilman muuta jatketaan edelleen", kertoo kurssinjohtaja Leena Kivistö.

Edelleen ohjelmassa jatkuvia kursseja ovat käytännön kielitaitoa kohentavat kieliohjelmat, EU Project Managers -ohjelma sekä Venäjän-kaupan hyvin monimuotoiset ohjelmat, joita järjestetään Mikkelin lisäksi Helsingin ja Pietarin yksiköissä. Uutuutena on Unkarin vientiohjelman lisäksi 20 opintoviikon laajuinen Export Manager -viennin osaamisohjelma, jossa tavoitteena on antaa valmiuksia käytännön vientityöhön.


Syksyn uutuudet


Leena Kivistö uskoo kansainvälistymistä ja vientiä edistäville ohjelmille olevan kysyntää myös jatkossa. "Kansainvälistyminen on yrityksille yhä tärkeämpää, ja on tärkeä oppia pärjäämään suuremmillakin markkinoilla. Pienelläkin mokalla voi nimittäin pilata ison asian."


Ajan hermolla kannattaa pysyä


Helsingin kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston avokin opinnot laajentuvat entisestään ensi syksyn aikana. Englannin ja saksan lisäksi voi syksystä lähtien opiskella myös espanjaa ja ranskaa.
"Kaikkiaan kieliopintoja tulee ensi lukuvuonna olemaan 13 kurssia eli 24 opintoviikon verran", kertoo avoimen yliopiston kurssinjohtaja Eila Avelin.

Avok tarjoaa ensi lukuvuonna koulutusta yhteensä 120 opintoviikkoa. Peruspaketti on melko lailla samanlainen kuin edellisvuosina, ja kysyntää koulutukselle on riittänyt. Viime lukuvuonna kurssilaisia oli yhteensä 421, ja yksittäisiä kurssilaisia 255. Vajaa puolet osallistui siis useammalle kuin yhdelle kurssille.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: