Helsingin yksikkö täydentää kokonaisuuden

Copyright: Maija Ripatti

Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus on toiminut Mikkelissä parikymmentä vuotta. Vuonna 1994 toimintaa vahvistettiin perustamalla pääkaupunkiin oma koulutusyksikkönsä Helsinki Business Campus, jossa toteutetaan vuosittain parisenkymmentä kurssikokonaisuutta. Viitisen vuotta sitten Helsingissä käynnistettiin Pienyrityskeskuksen NBC -yrityshautomo, ja myös osa Pienyrityskeskuksen tutkimustoiminnasta hoidetaan Helsingistä käsin.

Viime vuonna Pienyrityskeskuksen Helsingin yksikkö pääsi muuttamaan uusin toimitiloihin Yrittäjyystaloon Eteläiselle Hesperiankadulle. Uusiin tiloihin siirtyi Pienyrityskeskuksen pääkaupunkiseudun koulutusyksikkö kokonaisuudessaan, osa NBC -yrityshautomosta ja osa tutkimustoiminnasta. Koulutustarjonta Helsingissä on varsin laajaa, ja viime vuonna pääkaupunkiseudun koulutusyksikön kursseille osallistui kaikkiaan 450 henkilöä. Mikkelin yksikön tapaan koulutuksen tavoitteena on pk-yritysten toiminnan kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen. Yksikön peruskonseptiin kuuluvat kokonaisvaltaiset koulutusohjelmat, joissa annetaan valmiuksia liikkeenjohdon hahmottamiseen ja haltuunottoon.
"Lisäksi tarjoamme ns. funktionaalisia kokonaisuuksia, joissa pureudutaan esimerkiksi markkinointiin, talouteen tai johtamiseen", kertoo Helsingin yksikön koulutuspäällikkö Jaakko Varvikko.


Kokonaisvaltaista koulutusta


Jaakko Varvikko. Copyright: Tiina Toivakka

Koulutuksiin osallistuvat yritykset edustavat hyvin erityyppisiä toimialoja. Eniten kurssilaisia tulee kuitenkin pienistä tai keskisuurista palveluyrityksistä. Toistaiseksi Helsinki Business Campuksen kursseja markkinoidaan kaikentyyppisille toimialoille, koulutusyksikkö kun elää vielä vaihetta, jossa uusia asiakkaita haetaan laajalta rintamalta. Koulutettavia pääkaupunkiseudulla riittää, sillä pieniä ja keskisuuria yrityksiä toimii alueella tuhansittain. Toisaalta kilpailuakin riittää, sillä koulutuksen tarjoajia on iso määrä. Pienyrityskeskuksen vahvuutena Varvikko mainitsee pitkän kokemuksen pk-kentässä sekä yksikön korkean profiilin ja kauppakorkeakoulun mukanaan tuoman taustatuen.
"Toinen vahvuutemme on läheinen ja kiinteä yhteistyö Mikkeli Business Campuksen kanssa", Varvikko mainitsee.


Kiinteää yhteistyötä


Korkeatasoinen tutkimus tavoitteena

Pienyrityskeskuksen tutkimustoimintaa johtaa viime elokuussa tutkimusjohtajaksi nimitetty KTT, DI Toivo Koski. Tutkimusyksikön tehtäväksi on määritelty pk-yrityksien ja yrittäjyyden koulutusta tukeva tutkimustyö, ja Koski täsmentää tavoitetta jakamalla sen kahteen osaan. "Toisaalta tavoitteena on tuottaa sellaista tietoa, joka tukee Pienyrityskeskuksessa annettavaa opetusta. Tämä on ylipäätäänkin keskeinen kriteeri, joka erottaa korkeakoulut ammattikorkeakouluista. Toisena tavoitteena on tuottaa sellaista tutkimusta, joka auttaa yrityksiä heidän käytännön työssään." Yrittäjyyttä tutkitaan jo nyt laajalti Suomessa, ja alaan liittyviä väitöskirjojakin valmistuu vuodessa useita. Koski uskoo kuitenkin lujasti, että Pienyrityskeskuksessa tehtävä tutkimus erottuu joukosta. "Yrittäjyystutkimusta on tehty pitkälti sosiologisin perustein. Itse korostan niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin liiketaloudellista lähtökohtaa." Työkenttää Toivo Koskella riittää, sillä lama katkaisi Pienyrityskeskuksen lupaavasti alkaneen tutkimustoiminnan, ja vasta viime aikoina sitä on päästy uudelleen käynnistämään. Viime vuonna kuitenkin aloitettiin oma julkaisusarja, jossa on jo ehditty julkaista useita ansiokkaita tutkimuksia ja opinnäytetöitä.


Lähiaikojen tavoitteet
Tutkittavaa riittää


Hautomo antaa hyvät eväät

Jakke Peltonen. Copyright: Tiina Toivakka

Viitisen vuotta sitten käynnistynyt New Business Center Helsinki elää hyvää vaihetta. Hautomoyritysten määrä on tällä hetkellä reilut kolmekymmentä, ja viimevuotisista hautomoyrityksistä kaksi kolmannesta menestyi vaikeassa markkinatilanteessa hyvin tai kohtuullisen hyvin.
"Saavutus on hyvä, kun otetaan huomioon että IT-yritysten kannalta elettiin hankalia aikoja", muistuttaa projektijohtaja Jakke Peltonen. Yrityshautomoon valituista yrityksistä valtaosa tarjoaa ratkaisuja Internetiin tai mobiiliin. Mukaan mahtuu muutamia poikkitieteellisiä yrityksiäkin, ja esimerkiksi yksi hautomoyrityksistä toimii biotieteen alalla.
"Hautomoidea syntyi laman myötä 90-luvun alussa, kun tuli tarve synnyttää uusia, aktiivisia yrityksiä ja sitä kautta työpaikkoja. Tavoitteena oli tietenkin samalla kasvattaa verokertymää ja toisaalta myös ehkäistä syrjäytymistä", Jakke Peltonen mainitsee. Tutkimusten mukaan yrityksen kriittisimmät vaiheet ovat ensimmäiset kaksi vuotta, siksi yrityshautomossakin tarjotaan tukea nimenomaan aloitteleville yrittäjille. Useimmille yrityksille kaksi vuotta yrityshautomoelämää onkin riittävä, mutta tarvittaessa jatkoaikaa voi hakea kolmanneksikin vuodeksi. Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen osana oleminen on Jakke Peltosen mukaan yrityshautomolle erinomainen asia. Kauppakorkeakoulu tuo hautomolle liiketoiminnallista lisäosaamista sekä lisäresursseja koulutukseen ja tutkimukseen. Mikkelissä pari vuotta sitten käynnistynyt oma yrityshautomotoiminta puolestaan merkitsee uusia verkostoitumisen ja yhteistyön mahdollisuuksia.
"Konseptit ovat samantyyppisiä, ja siihen on tietoisesti pyrittykin säännöllisellä kokemustenvaihdolla. Toiminnoissa pyritään tasalaatuisuuteen, ja tavoitteet molemmissa yksiköissä ovat samansuuntaiset", Jakke Peltonen mainitsee. Lähivuosien tavoitteisiin kuuluu toiminnan vakiinnuttaminen ja pysyttäminen kustannustehokkaana.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: