Tulevaisuuden opettaja on enemmän asiantuntija

Copyright: Mervi Sensio

Opettajan roolia on viime vuosina pohdittu paljon. On ennustettu, että opettajasta tulee ohjaaja, joka vie oppilaitaan tiedon lähteille. Hurjimmat huhut veikkaavat, että opettajaa ei kohta enää tarvita lainkaan vaan oppiminen tapahtuu koneiden ja tutoreide avulla. Dekaani, professori Helena Rasku-Puttonen Jyväskylän yliopiston opettajakoulutuslaitokselta ei usko, että opettajan asema muuttuisi tulevaisuudessa kovinkaan radikaalisti. Inhimillisessä mielessä opettaja on yhä opettaja, vaikka opetuksen sisällöt ja toimintatavat muuttuvat. Opettajan kuuluu opettaa, arvioida ja kasvattaa oppilaitaan niin, että tiedot ja taidot ovat oppilaiden hallussa.

Rasku-Puttonen sanoo, että 2000-luvun opettaja on yhä opettaja perinteisessä mielessä. Yhteiskunnan muutokset ovat tuoneet perinteiseen opettajan rooliin kuitenkin muutoksia. Suurimmat niistä lienevät ne, että opettajan ei tarvitse enää tietää ihan kaikkea ja toisaalta opettajalta vaaditaan vahvaa arviointikykyä erottaa oleellinen epäoleellisesta. Rasku-Puttonen näkeekin, että opettaja on yhä enemmän maailman asiantuntija, jonka omat tiedot ja taidot saavat kehittyä uran edetessä.


Jotain perinteistä pysyy


Opettajat ovat aina vaatineet itseltään paljon. Tässä tietoa ja tekniikkaa pursuavassa maailmassa jokaisen pitäisi kuitenkin olla armollinen itselleen, sillä kaikkea ei voi hallita, Rasku-Puttonen sanoo. Opettajien tulisi sallia itselleen asiantuntijan rooli, ja asiantuntijahan on aina keskeneräinen. Tällaista asennetta yritetään luotsata uusille opettajille, vaikka pinttynyt ajatus opettajan kaikkitietävyydestä onkin tiukassa. Opettajan merkitys koulumaailmassa ei siitä myöskään vähene, vaikka opettamistyöhön toivotaan asiantuntijoita mukaan muiltakin elämänalueilta. Rasku-Puttosen mielestä tähän mennessä opettaja on ollut liian yksin työssään, eikä asiantuntijoita koulun ulkopuolella ole osattu käyttää hyväksi.

Copyright: Mervi Sensio
Opettaja on asiantuntija
Opettajankoulutuksessa asiantuntijaksi
Opettajan rinnalle moniammatillinen tiimi?


Uutta oppimistyyliä edustaa esimerkiksi tiedon rakentelu niin, että opettajan rooli oppimistehtävässä on ohjaava. Opettaja ei ammenna tietoa oppilaille valmiina, vaan antaa vihjeitä mistä mitäkin tietoa löytyy. Ohjaavasta roolista huolimatta Rasku-Puttonen uskoo, että opettajan auktoriteetti tilanteen johtajana säilyy. Opettajalla pitää olla valtaa ja johtajan ominaisuus. Hänen mielestään opettajien pitäisi myös uskaltaa olla enemmän kasvattajia.


Kestääkö opettajan auktoriteetti?
Opettaja kasvattajana


Opettajan työskentelyyn vaikuttavista tulevista uudistuksista yksi on se, että oppilaan yksilöllisyyttä halutaan huomioida yhä paremmin. Jokaiselle tenavalle toivotaan omia koulupolkuja, joissa oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan opetuksen sisältöihin. Yhä pienempänä pitäisi tietää, haluaako painottaa opiskelussaan sitä vai tätä. Erityisopetuksen tarvekin todennäköisesti kasvaa kun oppilaiden yksilölliset oppimiseen vaikuttavat ominaisuudet aiotaan seuloa yhä tarkemmin esille. Opettajan pitäisi tuntea oppilaansa ominaisuudet ja seurata oppimista yksilöllisesti. Vaateet ovat melkoisia, kun oppilaita on paljon.


Miten yksilö löytyy isoista kouluyksiköistä?
Voiko heikompi oppilas jäädä heitteille?
Opettajan suurimmat haasteet?


Helena Rasku-Puttonen. Copyright: Mervi Sensio

Opettajan ammattia ovat varjostaneet eläkkeelle varhain haikailevat, työtaakan alle väsyneet ja kehityksen vauhtiin kyllästyneet opettajat. Helena Rasku-Puttonen myöntää, että uusien toimintatapojen käyttöönotto ja tekninen kehitys ovat olleet liian rajua. Kun vaaditaan jotain uutta, siihen on saatava myös evästystä, Rasku-Puttonen huomauttaa. Nyt on viimeinen hetki lähteä miettimään opettajien täydennyskoulutusta, sillä kaiken kaikkiaan ammattitaidon ylläpito ja kouluttaminen ovat avainasioita, jotta opettajan ammatti pysyy tulevaisuudessa houkuttelevana. Opettajien lisäksi hän kaipaa koulunpenkille myös rehtoreita, sillä jos oppilaitoksen johto ei ymmärrä uudistustarpeita, ei yksittäinen opettajakaan niitä todennäköisesti saa läpi. Samalla, kun pitää huolehtia siitä, ettei opettajien ammatti käy liian raskaaksi ja suistu suoranaiseen epäsuosioon, on huolehdittava, että jatkossa löytyy myös hyviä opettajien kouluttajia.


Mikä opettajia tai opettajien kouluttajia pelottaa?
Koulumaailman kulttuurinmuutos


Nettiradio Mikaelin arkistosta: