Ilmailuliitto tukee SAR-toimintaa

Copyright:

SAR on lyhenne englanninkielisistä sanoista search and rescue (etsi ja pelasta). SAR-tukikohtien käytössä on hyvin usein Cessna 172 -ylätasokone, jossa siivet eivät peitä takana istuvien tähystäjien näkökenttää. Aluksi SAR-toimintaan mukaan tulleilta lentäjiltä vaadittiin vähintään 150 tuntia lentokokemusta ja palolentokoulutus. Nykyisin miehistöjen pelastuslentokoulutus järjestetään palolentokoulutuksen jatkeeksi.

Ilmailuliiton lennonopettajat käyvät tarkastamassa uudet pelastuslentäjät. Jokaisessa koneessa on nelihenkinen miehistö: ohjaaja, suunnistaja eli mission commander ja kaksi tähystäjää. Peruskoulutuksen jälkeen miehistöt harjoittelevat säännöllisesti etsintälentoja. Harjoitusten tehostamiseksi lentopelastuskeskus hälyttää tukikohdan satunnaisesti henkilöetsintään, jolloin vasteajat saadaan pidettyä lyhyinä rutiinin ansiosta.

Yksi toiminnan tärkeimmistä osa-alueista on yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa. Yhteistyö lankeaa selkeästi tukikohdan itsensä hoidettavaksi. Henkilökohtaiset suhteet luodaan oman alueen yhteistoimintakursseilla, joille ottavat osaa poliisi- ja muut pelastusviranomaiset. Yhteisissä harjoituksissa hiotaan yhteistyötä paikallisen pelastustoimen ja poliisin kanssa, mikä on yksi järjestelmän lopullisista tavoitteista.

Vapaaehtoiset avustavat pelastusjärjestelmää

Viranomaiset ovat palveluja tarvitsevana osapuolena ratkaisevassa asemassa, jotta järjestelmä on toimiva ja uskottava. Ellei palveluita käytetä, koko koulutus on ollut turhaa. Siksi paikallisia viranomaisia aktivoidaan ja lentopelastuskeskusten, lentoasemien ja tukikohtien välistä yhteistyötä tiivistetään.

Lentopelastuskeskuksen päällikön eräänä tehtävänä onkin välittää tietoa kiinteäsiipisen lentokoneen mahdollisuuksista etsintätehtävissä etenkin omille joukoilleen ja operatiivista lentopelastusjohtajan työtä tekeville aluelennonjohdon vuoroesimiehille eli supereille. Hälytysjärjestelmä tukeutuu kerhoihin rakennettuun metsäpalojen tähystystoimintaan. Näin kalusto saadaan liikkeelle yhdestä puhelinnumerosta.

Tavoitteena on kadonneiden etsiminen

SAR-toiminnan tärkein tavoite on kadonneiden etsiminen ja ihmishenkien pelastaminen, ei itse järjestelmän ylläpito. Tulevaisuuden tavoitteena onkin pelastuslentotukikohtajärjestelmän luominen. Näin tiedetään, miten toimia erilaisissa tilanteissa. Samaten yhteistyökumppanit tietävät, mitä odottaa tilanteeseen hälytetyltä ilma-alukselta ja sen toiminnalta. Tavoitteen saavuttaminen kestää vuosia, mutta toteutuessaan se liittää pelastuslentotoiminnan kiinteäsiipisillä lentokoneilla osaksi pelastuspalvelujärjestelmää.

Takaisin