Kun oppilaitokset tekevät itse itselleen, yritykset eivät kasva

Juha Telkkinen. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

eOpetuksessa on tällä hetkellä Suomessa vääristynyt tilanne, miettii tämänvuotisen eEemeli-palkinnon voittaneen Promentor Oy:n toimitusjohtaja Juha Telkkinen. Hän kummastelee nykytilannetta, että oppilaitokset tekevät itse eOpetusratkaisuja olemattomilla budjeteilla ymmärtämättä, kuinka isoja tuotantoprojektit ovat ja miten niitä pitäisi johtaa. Nykytilanteessa on vaarana, että pienet yritykset eivät kasva, kun kotimainen ostaja puuttuu ja niinpä vientituotteet jäävät syntymättä.

Rakennusalan ammattilaiseksi alkujaan kouluttautunut Juha Telkkinen päätyi opetusalan yritysjohtajaksi parisenkymmentä vuotta sattumalta. Hän kuitenkin oivalsi pian, että käsissä on tulevaisuuden ala ja lähti kehittämään hitaasti ja pitkäjänteisesti oppimistuotteita etenkin kielten opiskelijoiden tueksi. Yritys uskoo tänään samoihin asioihin kuin aikoinaan: tuotteiden on toimittava ja asiakkaalle on pystyttävä antamaan käyttökoulutus, jotta saadaan tehokkaasti tuloksia.


Räjähdystä ei ole tapahtunut kuin ihmisten mielissä


Suomalaiselta opetusteknologialta ja oppimistuotteilta odotetaan läpimurtoja vientituotteina. Telkkinen toppuuttelee muistamaan, että vienti vaatii onnistuakseen suuria rahasummia eikä vientituotteita edes synny nykymenolla. Hän toivookin, että oppilaitokset ostaisivat kotimaisilta alan yrityksiltä palveluja ja tuotteita sen sijaan, että yrittävät itse niitä luoda. Jos oppilaitoskäyttäjät tekevät materiaalia itseään varten, ala ei kasva. Hän näkisi myös mielellään, että pienet opetusalan yritykset pääsisivät kokeilemaan tuotteitaan kansainvälistyneiden suomalaisyritysten peesissä.


Oppilaitosten pitäisi nostaa yrityksiä, eikä yrittää tehdä itse


Oppimateriaalin tuotannon pitäisi olla tehokasta ja laadun hyvää. Telkkinen herättelisikin nykytilanteessa oppilaitoksia miettimään, missä mennään. Kun lähdetään tuottamaan oppimateriaalia, tuotantojen laajuus ja asioiden hallinta saattavat yllättää. Voi tuntua siltä, että olisi kiva saada mukaan yksi ja toinen elementti, mutta ei tajuta kuinka kallista tekeminen on ja minkälaista projektijohtamisen pitäisi olla. Myös budjetit jäävät väkisin minimaalisiksi.


Projektit jäävät kesken, kun ei tajuta minkälaiseen prosessiin on lähdetty


eEemeli 2005 -laatupalkinnon saaneen tuotteen avulla voi opiskella teknisten alojen englantia, ruotsia ja saksaa. Kussakin kurssissa on äänitettyjä kappaleita, hypertekstilinkkejä, interaktiivisia harjoituksia, monikielinen sanakirja, kielenkäyttömalleja, lisätekstejä ja kielioppiosio. Lisäksi pääsee harjoittelemaan omaa ääntämistään kielistudion avulla. Tuotantotiimissä oli yrityksen kanssa oppilaitos ja sen kansainvälisiä kumppaneita, kaikkiaan 40 ihmistä. Telkkinen pitää kaksi ja puoli vuotta kestänyttä projektia onnistuneena. Koska tuotteella pyritään maailmanlaajuisille markkinoille, se myös tuotettiin monikielisenä.

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Lokalisointi vaikka sadalle kielelle on käsittämätön kustannus


Telkkinen on nähnyt parinkymmenen vuoden aikana monta teknistä mullistusta tuotteiden pakkausmuodossa. Lerpuista on siirrytty korppuihin, romppuihin ja DVD-levyihin. Suurin puute on edelleen, että eOpetuksessa ei ole käytössä selkeää jakelutietä. Hän uskoo, että tulevaisuudessa tuotteet voivat siirtyä pienillä piilevyillä tai verkon yli käyttäjille. Kun tuotannot monimuotoistuvat, kaikkea ei myöskään yrityksissä pystytä tekemään itse vaan pitää olla alihankkijoita.


Kun oppiminen ja työelämä kohtaavat, ollaan käyttäjän iholla


Telkkinen ei usko, että verkko-opetus sinänsä mullistaisi opetuksen kenttää. Hänestä verkko-opetukseen pitäisi suhtautua pikemminkin kuin mihin tahansa uuteen välineeseen, jolla tuetaan oppimista. Jos lukkoja on, ne löytyvät sieltä mistä ennenkin, korvien välistä.


Ei koko verkkopedagogiikkaa ole olemassakaan


Oppimisessa on kaikkein tärkeintä motivaatio, Telkkinen muistuttaa. Opiskelijaa pitää palkita, tapahtuupa se sitten missä tahansa muodossa ja siksi onnistuneen oppimistuotteen on oltava motivoiva ja helppokäyttöinen. Telkkisen yritys uskoo käyttökoulutukseen. Jo kahden tunnin käyttökoulutus parantaa oppimistuloksia.


Suurin ongelma on motivointi
Käyttökoulutus on välttämätöntä, jos halutaan hyvät tulokset
Pieni yritys ei voi työntää raakaa tuotetta markkinoille


Pienille yrityksille tulee kalliiksi raivata markkinoita maailmalta. Juha Telkkinen onkin ehdottanut, että perustettaisiin Makes eli markkinoinnin ja myynnin kehittämiskeskus tukemaan yritysten vientiponnisteluja. Ulkomaille tekee Promentorinkin mieli, ja toimitusjohtaja näkee tuotteita useissa Euroopan maissa lähivuosina. Nyt vientiponnistukset rajoittuvat www-sivuun ja ensikokemukset kompastuivat saksalaisyritysten hierarkiseen johtamismallin.

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Pitäisi olla 2-3 myynti-ihmistä maailmalla pari vuotta


Telkkinen uskoo, että vuosikymmenen jälkeenkin nykyisestä kuhinasta verkko-opetuksen ympärillä on jäljellä pedagogisesti hyviä tuotteita. Onnistuneilla tuotteilla kun tuppaa olemaan yllättävän pitkä elinkaari. Ehkäpä tuotteita saa kohta myös tv:n kautta, kännyköistä ja verkosta.


Edessä on mielenkiintoisia mahdollisuuksia


Nettiradio Mikaelin arkistosta: