Verkko yhdistää käsityön tekijät

Copyright: Minna Surakka

Käsityön oppikirjoja julkaistaan Suomessa harvakseltaan, joten opettajat ovat tottuneet tekemään oppimateriaalinsa itse. Kenenkään säkki ei kuitenkaan ole pohjaton, vaan luova työ kaipaa välillä kipinöitä toistenkin ajatuksista. Internetin yleistyttyä se valjastettiinkin oitis palvelemaan opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita käsityön opetuksen kehittämisessä.

Käspaikka on paitsi perinteinen karjalainen käsityö - pitkä, kapea pellavaliina - myös käsityönopettajille suunnattu verkkosivusto, jossa on erilaisia oppimateriaaliksi luokiteltavia sivustoja jo reilusti yli 200. Sisältö on laaja: sivuilla on oppimis- ja suunnittelutehtäviä, käsityönäyttely, oppimisprosessikuvauksia, käsityön opetussuunnitelmia sekä tietenkin linkkejä muille käsityöaiheisille sivuille. Käspaikan postituslistalla on tällä hetkellä lähes 500 tekstiilityön opettajaa ja opiskelijaa eli noin puolet Tekstiiliopettajaliiton jäsenmäärästä.


Verkko palvelee mainiosti myös käsityön opetusta


Käsityön TietoBoxina jo 1996 aloittanut sivusto on mukana opetusministeriön virtuaaliluokkahankkeessa. "Hankkeen myötä se sai nimekseen Käspaikka ja sen sisältöä muokattiin palvelemaan paremmin eri käyttäjäryhmiä", kertoo hankkeen kehittämistiimiin kuuluva Tarja Kröger, Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen käsityötieteen lehtori.

Tarja Kröger. Copyright: Minna Surakka

Kröger on ollut mukana hankkeessa ohjaamalla opiskelijoita tekemään oppimateriaalia Käspaikkaan. Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden tuottamaa opintomateriaalia onkin Käspaikassa runsaasti. Verkkomateriaaleihin liittyy myös Krögerin tuleva väitöskirja, jossa hän tutkii käsityön www-oppimateriaalien sisältöä, niiden heijastamia oppimiskäsityksiä ja oppimateriaalin esitysmuotoja.


Käspaikka tuo tutkijat ja kentän lähemmäs toisiaan
Tekstiilityön opettaja ei tekniikkaa pelkää


Verkkoympäristö oppimisympäristönä

"Web-ympäristö mahdollistaa paljon, mutta siihen sisältyy myös ongelmia sekä sisällön, oppimisen että esitysmuodon kannalta", Kröger toteaa. Verkkoympäristö esimerkiksi mahdollistaisi uusien tekniikoiden ja muun ennen julkaisemattoman materiaalin esiin tuomisen, mutta usein tämä mahdollisuus jätetään käyttämättä, ja verkkoon tuodaan jo aiemmin julkaistua materiaalia. Sisällön suhteen ongelmana onkin vanhan ja tutun toistaminen uuden jakelukanavan kautta. Verkkoon tuodaan paljon tarpeetontakin.

Oppimiseen liittyvistä pulmista Kröger mainitsee esimerkkinä kuvitelman, että verkkoympäristö sinänsä parantaisi oppimista, vaikka verkko-oppimateriaalin tuottaja joutuu yhtä lailla kuin oppikirjan kirjoittajakin miettimään, kuinka voisi parhaiten tukea oppimista. Monet verkkoon tehdyt oppimateriaalit noudattavat itse asiassa pikemminkin behaviorismin kuin nykyisin vallalla olevan konstruktivismin ajatuksia.

Copyright: Minna Surakka

Verkkoympäristö on uudistanut myös oppimateriaalin esitysmuotoja. Sivuilla voidaan yhdistellä kuvaa ja tekstiä, videota ja ääntä, animaatiota ja hypertekstiä. "Mahdollisuuksia siis on, eri asia kuinka niitä hyödynnetään", Kröger sanoo. Esimerkiksi käytettävissä oleva laitteisto voi rajoittaa verkon mahdollisuuksien käyttöä.

Toki verkon tarjoamia mahdollisuuksia osataan myös hyödyntää. Yksi web-ympäristön eduista on Krögerin mukaan yhteisöllisyys: yksi tuottaa materiaalia vaikkapa huovutuksesta, joku toinen voi jatkaa idean kehittelyä ja linkittää uusia sivuja vanhaan materiaaliin. Sen sijaan että opettaja tuottaisi oppimateriaalia vain omaan käyttöönsä, saadaankin monen ihmisen luovuus liikkeelle rikastuttamaan käsityötaitojen opetusta.

Myös perinteiset käsityönäyttelyt saavat uusia muotoja verkossa. Internetin ansiosta näyttelyssä voi vierailla missä tahansa asuukin, ja näyttely on auki kellon ympäri. Kröger huomauttaakin nettinäyttelyjen olevan tärkeitä myös oppimisen kannalta, Kröger huomauttaa. Yleensä näyttelyissä esitellään vain valmiita tuotteita, jolloin tekoprosessi jää katsojalta näkemättä. Nettinäyttelyssä taas voidaan hyvin esitellä kaikki käsityön teon vaiheet suunnittelusta aina valmiiksi tuotteeksi saakka.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: