Opetus voitti verotuksen

Ulla Keto. Copyright: Katriina Partanen

Opiskelijan pitää olla työelämään siirtyessään valmis kaikkeen, eikä pidä pelätä, osaako tai selviääkö, miettii Mikkelin ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman johtajana toimiva Ulla Keto. Keto itse päätyi aikoinaan talouden ja hallinnon alalle sattumalta. Opettajan uraakin on takana jo sen verran, ettei kysyttäessä heti muista, kauanko tarkalleen.

Ulla Keto päätyi opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon talouden ja hallinnon alaa osaksi sattumalta ja osaksi sukulaisten suosittelemana. Työuransa alkuvaiheessa hän toimi taloushallintoon liittyvissä tehtävissä pääkaupunkiseudulla. Opettajan ura käynnistyi Mikkelin kauppaoppilaitoksessa ja jatkuu edelleen Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Hänen mielestään on tärkeää, että ammattikorkeakoulun opettajalla on pedagogiset valmiudet, ja että hän pysyy koko ajan ajan hermolla ja tietää, mitä työelämässä tapahtuu.


Opiskeluaikaisia muistoja


Ulla Kedon työnkuva on muuttunut melkoisesti vuosien varrella. Uransa alkuaikoina hänen opetusreviiriinsä kuuluivat kirjanpito, tilinpäätös ja verotus, joista jäljelle on enää jäänyt verotus. Nykyään, koulutusohjelman johtajana, työ painottuu enemmän opiskelijoiden ohjaukseen, opetussuunnitelmien pohtimiseen sekä opiskelijoiden ammatti-identiteetin rakentamiseen. Työ on muuttunut myös siinä mielessä, että opiskelija-aines on nuorentunut. Uran alkuvaiheessa osa opiskelijoista oli vanhempia ja kokeneempia kuin hän itse. Nykyään opiskelijat jatkavat useammin opiskelua suoraan lukion jälkeen, joten he ovat nuorempia ja kokemattomampia.


Minkälaisina muistelet opettajanurasi alkuaikoja?
Mieleen jääneitä hetkiä


"Opettajan rooli on muuttunut aika paljon, tiedonjakajana aloitettiin ja nyt toimitaan sitten ohjaajana ja tutorin roolissa", pohtii Keto. Opettajan täytyy kouluttaa itseään koko ajan pysyäkseen ajan hermolla ja pystyäkseen tarjoamaan uusimman tiedon opiskelijoille. Tulevaisuudessa Keto uskoo projektiopiskelun lisääntyvän, mitä hän pitää hyvänä asiana, sillä se tuo työelämää tutuksi opiskelijoille jo opiskeluaikana. Toisaalta myös opiskelijoiden rooli on muuttunut, sillä nykyään opiskelijoilla on enemmän itsenäisyyttä ja sen myötä myös paljon enemmän vastuuta omasta opiskelustaan.


Ammattikorkeakouluopettajan vaatimuksia
Millä tavalla opiskelijat ovat muuttuneet vuosien aikana?


Copyright: Katriina Partanen

Ulla Keto ohjaa opiskelijoita myös opinnäytetöiden tekemisessä. Hän pitää opinnäytetyötä tärkeänä osana opintoja, sillä se on opiskelun kaikista itsenäisin vaihe. Opinnäytetyössä tulee esille opiskelijan osaaminen, ja parhaimmassa tapauksessa se voi toimia myös korttina työelämään. Opinnäytetyön ohjauksessa ja vaatimuksissa tapahtuu koko ajan kehitystä. "Opiskelijoilta vaaditaan nyt enemmän, mutta toisaalta annetaankin enemmän", arvelee Keto. Hän vakuuttaa opetuksen ja opiskelijoiden kanssa työskentelyn olevan niin antoisaa, ettei hän vaihtaisi niitä pois.


Kuuleeko opiskelijoista valmistumisen jälkeen?


Kedon mielestä opettajan työssä ei ole hankalia puolia vaan haasteita, jotka tekevät työstä mielenkiintoisen. Ei riitä, että opettaja on pedagogi, vaan täytyy myös olla käytännön taitaja. Opettajan työn positiivisia puolia ovat hänen mielestään opiskelijat ja se, että jokainen päivä on erilainen. "Jos tämä työ ei olisi niin kivaa, olisin verotarkastaja."


Elämänohjeita opiskelijoille


Ulla Kedon aviopuoliso työskentelee samassa oppilaitoksessa. Työ ja yksityiselämä pyritään pitämään perheessä kuitenkin visusti erillään. Ulla Keto naureskeleekin, että hän on saanut kuulla mieheltään usein, että vastaus tulee vasta kello kahdeksan jälkeen, kun työaika alkaa.


Miten työ sujuu samassa työpaikassa?


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: