Nuoret tuottavat globaalisti musiikkia UNESCOn hankkeessa

Copyright: UNESCO

UNESCOn kulttuuriyksikön käynnistämä Young Digital Creators -hanke antaa nuorille eri puolilla maapalloa mahdollisuuden tuottaa musiikkia ja äänimaisemia yhteiseen tietokantaan. Hankkeen teemat ovat varsin laajoja: vesi, kaupungistuminen, aids, HVI, Afrikan historia ja jatkossa myös kielellinen monimuotoisuus. Suomalaiset ovat vetäneet hankkeen pilottivaiheessa vesi-aiheisten äänielementtien tuotantoa.

Viime vuosien trendinä on ollut puhua digitaalisesta sisällöntuotannosta, joka olisi kaikkien ulottuvilla. Käytännössä kuitenkin osaaminen ja laitekanta jakavat etelän ja pohjoisen. Young Digital Creators -hankkeen projektipäällikkö, TM Teemu Leinonen Taideteollisesta korkeakoulusta sanoo, että laajana tavoitteena on kuroa umpeen digitaalista kuilua ja aktivoida eri kulttuurien nuoria tuottamaan yhdessä kulttuurisesti rikkaampaa sisältöä.

Käytännössä hanke toimii joko maan UNESCO-keskuksissa tai paikallisissa kouluissa. Hanke opastaa käyttämään ilmaisohjelmia, kouluttaa opettajat mukaan ja antaa heille käyttöön opetussuunnitelmia. Asioita jaetaan verkon kautta ja samalla rakentuu verkostoa, kun ihmiset kommentoivat toistensa tekemisiä ja tekevät uusia asioita yhdessä. Vesihankkeessa mukana olevat yläaste- ja lukioikäiset nuoret ovat äänittäneet vesiaiheisia ääninäytteitä, työstäneet omista ja muiden äänityksistä musiikkia, tehneet lauluja ja pitäneet yhteyttä chattaillen.


Teemaa käsitellään tekemällä omaa tuotantoa


Eri maanosista kotoisin olevien ihmisten tehdessä yhdessä töitä, kulttuurierot tietysti näkyvät. Esimerkiksi aikatauluongelmat ovat tulleet tutuiksi, eikä laitteita piisaa joka paikassa isoille ryhmille ja lähtötilanteessa myös tekemisen taidot ovat erilaisia.


Kuvittelimme, että koulutyö sujuu nopeammin kuin se on sujunut


Chattailun piti olla helppo tapa pitää yhteyttä, mutta vieraan kielen käyttäminen ei olekaan niin helppoa 15-16 -vuotiaille kuin projektiväki oli ajatellut. Myös eläminen eri aikavyöhykkeillä tekee omat tepposensa.


Parhaimmillaan chat tuo rytmiä työskentelyyn


Palautetta on toki tullut. Iloisimpia ovat olleet ne opettajat, jotka ovat saaneet työskentelyn pyörimään. Tosin innostus hiipuu välillä ja eri kulttuurien erilaiset loma-ajat ovat yllättäneet hankkeen vetäjät. Myös ääninäytteiden tekninen laatu on ollut huonompaa, kun odotettiin. Nyt tietokantaan on tulossa ammattilaisten tekemiä elementtejä, mikä ehkä helpottaa musiikin tekemistä niiden pohjalta.


Toisella kierroksella pärjää varmaan paremmin


UNESCO aikoo ottaa hankkeen tietokannan aikanaan omalle serverilleen ja ylläpitää tuotantomallia projektivaiheen jälkeen. Jatkossa osallistujien on mahdollista saada ohjelmistot ja tuntisuunnitelmat CD-levyillä. Tekemisen malli tulee olemaan avoin UNESCO-kouluverkolle, mutta myös muut pääsevät osallistumaan. Tähän mennessä pilottihankkeen tulokset ovat joka tapauksessa olleet riittävän hyvät, jotta toiminta pääsee mukaan UNESCOn budjettiin.

Teemu Leinonen. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Minkälaista laitekantaa mukanaolo edellyttää?


Projektissa on ollut mukana mm. Montserrat Karibialta, Tunisia, Ranska, Pakistan, Valko-Venäjä ja Suomi. Entä minkälainen seikkailu monikulttuurisen ja -kielisen hankkeen vetäminen on ollut, kun aikavyöhykkeitä on monia?


Ihmiset ovat tuttuja, vaikka en ole heitä tavannut


Linkki: