Vaikuttamista voi opetella verkossa

Copyright: Maija Ripatti

Vaikuttamistaidot ja vallankäyttö ovat asioita, jotka on perinteisesti yhdistetty politiikkaan. Vaikuttaminen ja siihen liittyvät taidot ovat kuitenkin hyödyllisiä myös jokapäiväisessä elämässä. Aiheeseen liittyvää oppimateriaalia on nyt kehitelty myös verkko-opetukseen.

Vallankäyttö ja vaikuttaminen on kiinnostanut Decretum Oy:n luovaa johtajaa Ari Tammea jo vuosikausia. Myös aiheen opettaminen verkossa on ollut kiinnostuksen kohteena jo pitkään. Niinpä olikin varsin luontevaa, että Decretum lähti mukaan Tampereen teknillisen korkeakoulun Hypermedialaboratorion hankkeeseen, jossa kehitetään www-pohjaista A&O-oppimisympäristöä. Tähän oppimisympäristöön sijoitettiin Vaikuttamistaidot-oppimateriaali. Kokonaisuutta voi käyttää vaikuttamis- ja demokratiataitojen opettamisen tukena.

Ari Tammi on itse kouluttanut ylioppilaskunnan vaikuttajia. Hän on pohtinut yhdessä koulutettaviensa kanssa vaikuttamisen kenttää. "Tietoyhteiskunnassa on mahdollista vaikuttaa yhä perinteisen demokratian kautta, mutta suuri merkitys on myös medialla ja avainhenkilöiden lobbaamisella", Tammi kertoo.

Vaikuttamistaitojen opetus sopii Ari Tammen mielestä verkkoympäristöön hyvin. Materiaalin päivittäminen on helpompaa ja nopeampaa; verkko mahdollistaa interaktiivisuuden ja argumenttien yhteen kerääminen sujuu verkossa helposti.

Ari Tammi. Copyright: Tiina Toivakka
Vaikuttamisen alueet
Verkon vahvuudet


Vaikuttamistaidot-oppimisympäristöä kehitetään osana TTKK:n Hypermedialaboratorion Avoin oppimisympäristö -tavoitetutkimushanketta. Materiaali on suunnattu pääosin lukioikäisille, joille se tarjoaa sekä oppimateriaalia että konkreettisia tehtäviä vaikuttamistaitojen harjoittamiseen. "Materiaalia on koekäytetty tämän vuoden alusta tamperelaisessa lukiossa ja ammattioppilaitoksessa, ja sitä kehitetään jatkuvasti käyttäjiltä saatujen palautteiden pohjalta", kertoo projektisihteeri Katja Yritys Tampereen teknillisen korkeakoulun Hypermedialaboratoriosta.

Vaikka kohderyhmänä on alun alkaen ollut lähinnä lukioikäiset nuoret, sopii oppimateriaali myös muun ikäisille opiskelijoille. Katja Yritys ja Ari Tammi ovat yhtä mieltä siitä, että vaikuttamistaitojen opiskelu voisi olla hyödyllistä myös esimerkiksi yritysten johtamiskoulutuksessa. "Näkökulma olisi silloin tietenkin muokattava yritysyhteisöön soveltuvaksi", Ari Tammi muistuttaa.

Katja Yritys. Copyright: Tiina Toivakka
Oppimateriaalia kehitetään palautteen mukaan (Katja Yritys)
Kohderyhmänä aluksi lukioikäiset (Katja Yritys)


Ari Tammi uskoo vaikuttamistaitojen merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Hän ei pidä mahdottomana sitäkään ajatusta, että muutaman vuoden kuluttua vaikuttamistaidot voisi olla yhtenä lukion oppiaineena.


Tulevaisuuden näkymät


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: