Verkossa opitaan

Heli Kinnunen & Juha Sutinen. Copyright: Johanna Väisänen

Tänä päivänä tuskin kukaan epäilee, että tietoverkot jäisivät hetkelliseksi muodiksi. Kaikkea vanhaa viestintää ne tuskin korvaavat, mutta oman paikkansa ottavat, tahdoimme tai emme. Harva voi työelämässä vapaasti valita, lähteäkö verkkoon vai ei. Mutta sen voi itse ratkaista, kokeeko verkon riesana vai riemastuttavana mahdollisuutena. Tietoverkkojen maailma avautuu jokaiselle, joka lähtee sinne myönteisellä mielellä mukaan. Etuoikeutetussa asemassa ovat ne, joiden arkisena työvälineenä jo nyt on Internet tai intranet.

Yritykset ovat olleet digitaalisen viestinnän tienraivaajia. Ne ovat ottaneet käyttöönsä digitaalisia viestintävälineitä ja hyödyntäneet myös multimedian mahdollisuudet. Työelämän nopea muutos, jossa tieto- ja viestintätekniikan merkitys on erittäin keskeinen, on tuonut koulutuksen ja oppimisen keskeiseksi työn kilpailutekijäksi. Stora Enso Timber, Varkauden sahalla on otettu käyttöön digitaalinen oppimisympäristö. KnowInTimber-oppimisympäristö toimii Varkauden sahan omilla intranet-sivuilla. Se on tarkoitettu uusille ja vanhoille työntekijöille työhön perehdyttämisen avuksi. KnowInTimber-sivut toimivat myös tietopankkina ja yleisenä sahan esittelymateriaalina.

Lähetystiimin valmentaja Heli Kinnunen törmäsi opiskeluaikana ensimmäistä kertaa verkossa oleviin oppimisympäristöihin. Tällä hetkellä Heli on johtamisen erikoistutkintokoulutuksessa, jossa hän joutuu käyttämään verkossa olevaa oppimateriaalia. Kurssin tehtävät löytyvät verkosta, ja ne myös palautetaan sinne. Stora Enso Timberillä on ollut jonkun verran verkko-opetusta ennen KnowInTimber-projektia. Esimerkiksi kaikki oppisopimuskoulutuksessa olevat työntekijät ovat joutuneet käyttämään verkossa olevaa oppimateriaalia. Varkauden sahan KnowInTimber-vastaavana Kinnunen sanoo verkko-oppimisen olevan työnantajan näkökulmasta joustavaa, sillä jokainen voi opiskella silloin, kun siltä tuntuu. Heli uskoo verkko-opetuksen tulevaisuuteen juuri sen joustavuuden ja monikäyttöisyyden takia.


Helin mietteitä projektista


Sahuri Juha Sutinen on käyttänyt verkossa olevia oppimateriaaleja suorittaessaan saha-alan ammattitutkintoa sekä atk-ajokorttia. Hänen mielestään verkossa opiskelu on hyvä keksintö, sillä tieto on aina nopeasti kaikkien saatavilla. Kuvat antavat lisäpontta tekstille, ja asia on helpompi sisäistää. Positiiviseksi asiaksi Juha sanoo myös sen, että lisätietoa asioista on verkon kautta saatavilla nopeammin kuin kirjoista etsimällä. Juha kannustaa kaikkia vaan rohkeasti mukaan verkko-oppimisen ihmemaailmaan.


Juhan mielipide projektista


Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Kiireisen ihmisparan vaivoja verkko voi säästää, paljonkin.
Eikö pettymys työhön tai koko elämään synny juuri siitä,
että aika tuntuu kuluvan hukkaan, tuhlaantuvan toisarvoiseen.
Kiireisen ihmisparan vaivoja voi verkko säästää, paljonkin.
Verkon valtava mahdollisuus on siinä, että se voi vapauttaa ihmisen
käyttämään aikaansa johonkin arvokkaaseen ja antoisaan
- miksei myös tuottavaan.
Kun rutiinit hoituvat tuota pikaa, voisi ehkä syventyä johonkin tärkeään
- mitä se sitten kullekin on. (Anja Alasilta)

Nettiradio Mikaelin arkistosta: