Vuosirengas - Yleiset merkkipäivät opetuksessa

Seuraava kokonaisuus tarjoaa apua opettajille ja oppilaille yleisten merkkipäivien opetuksessa ja opiskelussa. Sen ovat laatineet Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen äidinkielen sivuaineopiskelijat (entisen nimityksen mukaan: erikoistujat) mediaviestinnän kurssityönään. Heitä on yhdeksän, ja jokainen heistä käsittelee yhtä merkkipäivää. Mukana ovat:

Jokaisella on oikeus vetää lippu salkoon omana merkkipäivänään. Suurimpia perhejuhlia kunnioitetaan sillä tavalla. Kun lippu on nostettu salkoon vain jossain tietyssä talossa, kaikki tietävät, että siinä perheessä vietetään suurta juhlaa - yksityistä merkkipäivää. Osa yleisistä merkkipäivistä on juhlapäiviä ja samalla myös liputuspäiviä. Silloin kaikilla on oikeus käyttää salkoon kohotettua siniristilippua juhlan merkkinä. Tällaisia ovat tässä käsitellyistä merkkipäivistä Runebergin päivä, Kalevalan päivä, kansallinen veteraanipäivä, YK:n päivä ja itsenäisyyspäivä. Virallisia liputuspäiviä ovat niistä Kalevalan päivä eli suomalaisen kulttuurin päivä ja itsenäisyyspäivä. Viralliset liputuspäivät ovat kaikkein arvostetuimpia. Niitä on muitakin kuin mainitut kaksi: vappu eli suomalaisen työn päivä, äitienpäivä, puolustusvoimain lippujuhlapäivä sekä juhannus eli Suomen lipun päivä. Myös eduskuntavaalien pitopäivä ja presidentin virkaanastujaispäivä ovat virallisia liputuspäiviä.

Tässä käsitellyistä merkkipäivistä ovat muut kuin liputuspäivät muistamispäiviä. Ystävänpäivänä muistetaan ystäviä, lastenpäivänä lapsia, naistenpäivänä naisten elämää jne. Kalenteriin merkityt yleiset merkkipäivät korostavat tiettyjen henkilöiden, tapahtumien (esimerkiksi jouluna Jeesuksen syntymän) tai asioiden (esimerkiksi ystävänpäivänä ystävyyden) tärkeyttä. Opettajat haluaisivat, että koululaiset oppisivat tietämään, miksi lippu nostetaan esille tai miksi jotakin asiaa tai henkilöryhmää, esimerkiksi lapsia ja naisia, halutaan muistaa. Seuraava aineisto tarjoaa tässä apuaan. Otsikkopalkki kertoo tekstien sisällön: ytimenä on oppikirjamaista selostusta, johon liittyy tehtäviä. Tarkoitus on, että myöhemmin myös muita yleisiä merkkipäiviä on mahdollisimman runsaasti mukana.

Toivoisimme vuorovaikutusta aineistoa käyttävien opettajien ja oppilaiden kanssa. Palautetta ja mahdollisia uusia tehtäväideoita voi lähettää sähköpostiosoitteeseen tuomo.jamsa@joensuu.fi. Ehkä opettajat voisivat kysyä tehtäväideoita myös omilta oppilailtaan.

Savonlinnan kampuksen mediapajassa tuotettu materiaali löytyy osoitteesta: http://savonlinnakampus.joensuu.fi/merkkipaivat


Miten toivot opettajien hyödyntävän oppimateriaalia?
Mitä mahdollisuuksia halukkailla olisi jatkaa lisämateriaalin tuottamista?
Mihin merkkipäivään liittyy teillä eniten muistoja?


Lehtori Tuomo Jämsä työskentelee Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella Suomen kielen lehtorina.

© Nettiradio Mikaeli / Tuomo Jämsä 2000