Erilainen elämä houkutteli Mikkeliin

Wang Ying. Copyright: Katriina Partanen

Kiinalainen Wang Ying vaihtoi Pekingin yliopiston Mikkelin ammattikorkeakouluun syksyllä 2003 ja opiskeli lukuvuoden ajan tekniikan yksikössä tietoliikenneteknologiaa. Vuoden aikana hän suoritti opintonsa loppuun sekä teki päättötyön. Keväällä hän palasi takaisin Kiinaan. Tuplatutkinnon suorittaneen Wang Yingin suunnitelmissa on kuitenkin palata takaisin Suomeen jo syksyllä, jos vain työpaikka löytyy. Erityisen vaikutuksen Wang Yingiin tekivät suomalaiset ihmiset ja luonto.

Kiinassa Wang Ying opiskeli kotikaupunkinsa Pekingin yliopistossa pääaineenaan telekommunikaatioteknologia. Pekingin yliopistolla ja Mikkelin ammattikorkeakoululla on vaihto-opiskelijaohjelma, jonka kautta Wang Ying päätyi opiskelemaan Mikkeliin. Lukuvuoden aikana Wang suoritti opintonsa loppuun ja teki päättötyönsä Nettiradio Mikaelille digitaalisen videon käytettävyydestä mobiililaitteissa. Wang Ying valmistui keväällä 2004 sekä Pekingin yliopistosta että Mikkelin ammattikorkeakoulusta.


Kuinka monta kiinalaista vaihto-opiskelijaa opiskelee Mikkelissä?


Suomeen saavuttuaan Wang Ying ei kärsinyt kulttuurishokista, vaikka maat ovatkin kulttuureiltaan melko erilaisia. Hänen mielestään suomalaiset ja kiinalaiset ovat kuitenkin ihmisinä melko samantyyppisiä. Molemmissa maissa ihmiset haluavat pitää henkilökohtaista etäisyyttä, ketään ei päästetä liian lähelle, eikä kukaan toisaalta tulekaan liian lähelle. Suomalaiset tavat ja tottumukset - varsinkin sää, sauna ja juomakulttuuri - ovat sen sijaan hämmästyttäneet Wangia. Suurimpana kulttuurien välisenä erona Wang Ying näkee ihmisten välisen kommunikoinnin. "Suomessa ihmiset voivat puhua tuntemattomillekin ihan mistä vain, kun taas Kiinassa täytyy harkita tarkasti, mitä sanoo ja kuinka käyttäytyy", Wang Ying pohtii.


Onko jokin asia yllättänyt sinut täällä Suomessa?


Opetus ja opiskelu Suomessa ja Kiinassa poikkeavat paljon toisistaan. Kun Wang meni ensimmäiseen tenttiinsä Mikkelin ammattikorkeakoulussa, hän hämmästyi tenttikysymysten muotoa: "Opettaja kysyi vain hyvin yleisiä kysymyksiä", Wang muistelee. Opetuksen suurimpana erona maiden välillä hän pitää kuitenkin teoreettisen- ja käytännönpuolen erilaista painottamista.

Copyright: Katriina Partanen
Mitä mieltä olet suomalaisesta opetuksesta?


Wang Ying ei tiennyt Suomesta tai Mikkelistä juuri mitään ennen tänne saapumistaan. "Tiesin, että Suomi on hyvin kaunis maa, koska siellä on tuhansia järviä ja paljon metsiä", Wang muistelee. Suomi ja suomalaiset ovat tehneet häneen lähtemättömän vaikutuksen, ja hän sanookin jäävänsä ikävöimään suomalaisia, suomalaista ruokaa ja kaunista luontoa. Mikkeliä hän piti toisena kotinaan, paikkana, jonne oli aina mukava palata matkan jälkeen.


Mitä tiesit Suomesta ennen kuin tulit tänne?


Seuraavaksi Wang Ying haluaa löytää työn ja tehdä töitä muutaman vuoden. Työskentelyn aikana hänen on tarkoitus selvittää, minkälaista tietämystä hän tarvitsee työelämässä, ja jatkaa sitten opintojaan eteenpäin sen aiheen parissa. Wang haluaisi tulla Suomeen töihin, sillä hänen mielestään täällä on hyvät puitteet työskennellä IT- ja telekommunikaatioalalla.


Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
Kiitos suomalaisille ystäville


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: