Naisyrittäjyyttä yli rajojen

Natalia Narits. Copyright: Tiina Toivakka

Järjestyksessä toinen Naisyrittäjien yhteistyöohjelma käynnistyi Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksessa marraskuun alussa. Ohjelman tavoitteena on tukea suomalaisten ja venäläisten naisyrittäjien verkostoitumista ja lisätä liiketoiminnan yhteistyötä. Ohjelmaan osallistujat ovat olleet tyytyväisiä, ja ensimmäisen yhteistyöohjelman seurauksena onkin käynnistynyt jo konkreettisia yhteishankkeita.

"Tämänkertaiseen ohjelmaan on valittu 15 suomalaista ja 14 venäläistä naisyrittäjää eri toimialoilta," kertoo koulutussuunnittelija Natalia Narits Pienyrityskeskuksesta. Ohjelma sisältää neljä erillistä jaksoa, joista ensimmäinen toteutetaan Mikkelissä, kaksi seuraavaa Pietarissa ja päätösjakso Helsingissä. Edellinen naisyrittäjien yhteistyöohjelma järjestettiin syksyn 2002 ja kevään 2003 aikana. Osallistujien kokemukset ohjelmasta olivat Natalia Naritsin mukaan hyvin positiivisia, ja kurssilaisten kesken syntyi yhteistyötä.


Tavoitteena verkostoituminen
Yhteistyötä moneen suuntaan
Kokemukset ovat olleet myönteisiä


Myös tämänkertaiset yhteistyöohjelman osallistujat ovat Naritsin mukaan hyvin motivoituneita, ja suurin osa etsii tälläkin kertaa käytännön yhteistyön malleja. "Osallistujat ohjelmaan on valittu ensin suomalaisista hakijoista. Sen jälkeen pietarilainen kumppani on etsinyt venäläiset osallistujat ottaen huomioon suomalaisten toiveet ja tarpeet", Narits selittää. Koulutusohjelma sisältää neljä jaksoa, joiden aikana osallistujille annetaan tietoa toimimisesta Venäjällä, suomalaisen ja venäläisen kulttuurin eroista sekä muun muassa sopimus- ja verotuskäytännöistä.


Monipuolinen sisältö
Hakijat seulotaan


Yksi Naisyrittäjien yhteistyöohjelmaan osallistuvista on lappeenrantalainen käsityöläisyrittäjä Leena Erkko, joka valmistaa pellavavaatteita ja tuo niihin raaka-aineen Venäjältä. Erkolla on kokemusta yhteistyöstä venäläisten kanssa, mutta hän toivoisi liiketoimintaansa säännönmukaisuutta ja jatkuvuutta.


Toiveissa säännölliset tavaratoimitukset


Leena Erkko. Copyright: Tiina Toivakka

Ensivaikutelma Naisyrittäjien yhteistyöohjelmasta on Leena Erkon mukaan ehdottoman myönteinen. "Ainakin opin sen, mistä apua ja tietoa voi tarvittaessa hakea. On myös ollut mukava huomata, miten samanlaisia me naiset olemme, vaikka eri kieltä puhummekin."


Kannatti tulla
Ennakkoluulot karisivat


Naisyrittäjien Yhteistyöohjelma kuuluu Kaakkois-Suomen Interreg III A-ohjelmaan, ja rahoittajina ovat mukana myös Suomen työministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö. Ohjelman toteuttavat Pienyrityskeskus ja Etelä-Savon TE-keskus yhteistyössä työministeriön, KTM:n, Naisyrittäjyyskeskuksen sekä Pietarin Sosioekonomisen Instituutin kanssa.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: