Yrittäjyyskasvatus hiipii kouluihin

Copyright: Mervi Sensio

Opetusministeriö velvoittaa, että koulut ottavat yrittäjyyden huomioon opetussuunnitelmissaan. Tarkoituksena ei suoranaisesti ole leipoa tulevaisuuden uusia yrittäjiä tai yrityksiä, vaan kyse on enemmänkin asennekasvatuksesta. Yhteistyöhön tarvitaan mukaan niin kodit, kasvattajat, yrittäjät kuin elinkeinoelämäkin. Koulu ei voi enää olla irrallinen saareke, joka ei tarvitse yhteyksiä seiniensä ulkopuolelle. Mitä yrittäjyyskasvatus käytännössä sitten voisi olla?

Yritteliästä asennetta kouluihin
Opetusministeriö nostaa yrittäjyyden edistämisen yhdeksi painopistealueeksi. Tällä hetkellä on meneillään runsaasti erilaisia, eri tahojen koordinoimia yrittäjyyshankkeita ja projekteja. "Yrittäjyyskasvatuksen esteenä ei enää voida pitää työkalujen puutetta, sillä saatavilla on paljon materiaalia, erilaisia konsepteja ja asiantuntijaverkkoja, joita koulut voivat käyttää", toteaa opetusneuvos Jussi Pihkala Opetusministeriöstä.

Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen arkityössä
Luokanopettaja Jaana Liikasella on kokemusta yrittäjyyskasvatuksesta kahdeksan vuoden ajalta. Hänen mukaansa yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen vaatii opettajalta enemmänkin asennemuutosta, sillä malleja opettajille kyllä löytyy. Tarkoituksena ei ole myöskään lisätä opettajien jo nyt työntäytteisiä päiviä uusilla asioilla, vaan hyödyntää olemassa olevia asioita monipuolisemmin.

Yrittäjät kertomaan yrittäjyyden arjesta
Pohjatyötä myönteisempiin yrittäjyysasenteisiin tehdään perusasteella. Tämä tarkoittaa myös opettajien lisäkoulutuksen tarvetta. Teuvan lukion rehtori ja sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperän mukaan yrittäjyyskasvatus pitäisi viedä nopeasti myös peruskoulun opettajien ja lastentarhanopettajien koulutukseen. Esiin nousee myös yrittäjien merkitys esikuvien antajina. Miksei yrittäjyys kiinnosta edes yrittäjätaustaisia nuoria?

Linkkejä: