Tiimit tulivat Pienyrityskeskukseen

Anne Gustafsson-Pesonen & Heli Aaltonen. Copyright: Tiina Toivakka

Mikkelissä toimivalle Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskukselle vuosi 2002 merkitsi toiminnallista muutosta. Organisaatiota uudistettiin muodostamalla kullekin koulutusohjelmalla sekä hallintoon oma tiiminsä. Uusi organisaatio on osoittautunut toimivaksi ja tehokkaaksi.

"Uuden organisaation sisällä voidaan aikaisempaa paremmin keskittyä oman toimialan kehittämiseen, mahdollisesti volyymin laajentamiseen ja myös taloudellisen tuloksen parantamiseen", toteaa koulutuspäällikkö Anne Gustafsson-Pesonen Yrittäjyyden koulutusohjelmista. Gustafsson-Pesosen mukaan yrittäjyys on nyky-yhteiskunnassa havaittu hyväksi työllistämisen vaihtoehdoksi, joten koulutuksille on riittänyt kysyntää. Suosiotaan ovat viime aikoina nostaneet nimenomaan yrittäjän ammattitutkinnon sisältävät koulutusohjelmat, kuten Pienyrittäjätutkinto ja Kasva Yrittäjäksi -ohjelma. Gustafsson-Pesonen arvelee sen johtuvan osittain suomalaisten yleisestä innosta suorittaa erilaisia tutkintoja. Enää ei tyydytä pelkkään koulutukseen, vaan koulutukseen kaivataan isompaa tavoitetta. Kuluvan vuoden tavoite Yrittäjyyden koulutusohjelmassa on koulutuskokonaisuuksien kehittäminen edelleen ja sen ohella yrittäjyyskoulutuksen verkko-opintojen rakentaminen. Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus suorittaa yrittäjän ammattitutkinto kokonaan verkossa.


Yrittäjyyden koulutusohjelmiin riittää tulijoita
Kuluvan vuoden tavoitteita


Myös Johtamisen koulutusohjelmissa tiimiytyminen merkitsi toiminnan selkeytymistä ja rakenteiden uudelleen muokkausta. Koulutuspäällikkö Heli Aaltonen kertoo viime vuoden olleen tiimien muodostamisen kannalta järjestäytymisen aikaa; haettiin toimintamalleja ja luotiin tiimiläisille uudet toimenkuvat.

Johtamisen ohjelmista suosituimpia viime vuonna olivat yleisliikkeenjohdolliset pitkät koulutusohjelmat ja niistä varsinkin erikoisammattitutkintoon valmentava Jet-ohjelma.


Pitkät ohjelmat ovat suosittuja


Konkreettisimmin tiimien tulo näkyi Pienyrityskeskuksen Helsingin yksikössä, jonne rakennettiin Yrityskohtaisten koulutusohjelmien tiimi. Kokonaisuus on uusi, vaikka yrityskohtaista koulutusta onkin ollut Pienyrityskeskuksessa tarjolla jo useamman vuoden.

"Aikaisemmin yrityskohtaisia koulutuksia on tehty tilauksesta eikä niille ole ollut kiinteitä konsepteja. Viime vuosina näiden koulutusten kysyntä on ollut tasaisessa kasvussa, ja tätä sektoria kannatti ryhtyä aktiivisesti kehittämään ja markkinoimaan", kertoo koulutuspäällikkö Jaakko Varvikko Pienyrityskeskuksen Helsingin yksiköstä. Eniten yrityskohtaista koulutusta on kysytty esimies- ja johtamistyön kehittämiseen ja myyntivalmennukseen.

Jarkko Varvikko. Copyright: Tiina Toivakka
Esimiestaitoja kysytään


Jaakko Varvikko korostaa, että yrityskohtaisessa koulutuksessa mennään hyvin syvälle yrityksen liiketoimintaan ja prosesseihin, mikä asettaa koulutukselle omat haasteensa. Tavoitteena on yrityksen kokonaisosaamisen kehittäminen, ei yksittäisten yksilöiden osaamistason parantaminen. Haasteet ovat kovat, mutta Varvikko vakuuttaa, että Pienyrityskeskukselta löytyy paukkuja tasokkaan ja monipuolisen koulutusohjelman rakentamiseen.


Vahvuutena laaja kouluttajaverkosto


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: