Elämää dementian kanssa

On arvioitu, että vuosittain Suomessa sairastuu 12 000 ihmistä johonkin dementoivaan sairauteen. Kaikkiaan maassamme on noin 110 000 jonkinasteisesta dementiasta kärsivää henkilöä, jotka tarvitsevat apua säännöllisesti. Dementian esiintyvyys lisääntyy iän myötä. Naisilla dementia on hieman yleisempää kuin miehillä.

Dementia on aivoja vaurioittavan sairauden oire, joka aiheuttaa laaja-alaista älyllisten toimintojen heikkenemistä ja vaikeuttaa arkitoimista suoriutumista. Dementian oireita ovat lähimuistin katoaminen, uusien asioiden oppimisen vaikeutuminen, vaikeudet puheen ymmärtämisessä ja tuottamisessa, päättelykyvyn heikentyminen sekä käyttäytymisen muutokset.

Satunnainen unohtelu tai nimimuistin heikentyminen eivät yleensä johdu aivojen toiminnan häiriöistä. Väsymys, kiire, stressi sekä runsas muistin kuormittaminen voivat aiheuttaa ns. hyvälaatuisia "muistilipsahduksia", joille on tyypillistä se, että unohduksissa oleva asia palaa jonkin ajan kuluttua mieleen.

Muistioireiden takia kannattaa lähteä lääkäriin, jos:
  • unohtelu on päivittäistä ja se haittaa arkiaskareista selviytymistä
  • tärkeät asiat ja tapaamiset unohtuvat toistuvasti
  • romaanin tai elokuvan juonta on vaikea seurata
  • päivä kuluu kadonneiden esineiden etsiskelyyn
  • henkilö eksyy toistuvasti ja eksymiseen liittyy muistiaukkoja
  • muistamattomuuteen liittyy peittelyä

Varhainen diagnoosi on tärkeä
Geriatrian professori Raimo Sulkava
Kuopion yliopisto

Paikallisyhdistys tukee omaisia
Toiminnanjohtaja Pertti Riihelä
Helsingin Alzheimer-yhdistys

Onnellista elämää dementiasta huolimatta
Neurologian erikoislääkäri Kati Juva
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri

Lauri elää puolikaselämää
Millaista on kun oma kumppani sairastuu? - Lauri kertoo Helminsä sairaudesta.

Linkit:

Alzheimer-keskusliitto ry
Suomen dementiahoitoyhdistys

© Nettiradio Mikaeli / Eero Mattila 2000