Rikastava yhteisö innostaa ja sytyttää

Pekka Himanen. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Parikymppisenä tohtoriksi väitellyt, tietoyhteiskuntaguruna maailmanlaajuisesti tunnettu Pekka Himanen kirjoittaa nykyään rakkauden filosofiasta ja tutkii luovien alueiden erityispiirteitä. Eurooppalaisten pelot maanosan taantumisesta maailman vanhainkodiksi ja ulkoilmamuseoksi hän haluaisi karistaa ja nostaa tilalle aidosti luovan alueen dynamiikkaa, jossa luovuutta edistetään ja munauskin voi olla meriitti.

Himanen tutkii ja vertailee parhaillaan maailman tulevaisuutta ennakoivia käsikirjoituksia. Amerikkalaisten visioissa luodaan voittajien yhteiskuntaa, jossa kaikki hyödyntävät kaikkia, mutta loppu on onnellinen. Kiinalainen käsikirjoitus nostaisi maan jälleen maailman johtavaksi valtakunnaksi kouluttamalla osaajiaan Euroopassa ja USA:ssa. Euroopan unioni näyttäisi Himasen mielestä olevan luovuttamassa ja tyytymässä siihen, että edessä on tragedianäytelmä, joka muuttaa maanosan vanhainkodiksi ja museoksi. Ainut poikkeus tästä trendistä näyttäisi olevan piskuinen Suomi. Himanen muistuttaa, että tragedianäytelmä on vasta eurooppalaisten omissa päissä, sillä eväitä on toisenlaiseenkin tulevaisuuteen.


Tarvitaan perusteltua uskoa tulevaisuuteen


Pekka Himanen on tutkinut luovien alueiden logiikkaa. USA:ssa puolet Internetin sisällöstä tehdään viiden kaupungin alueella, hyvinkin pienillä muutaman korttelin alueilla. Edellytyksinä uusille oivalluksille on, että osaajia on riittävästi, alueella tapahtuu hyvätasoista oppimista ja luovaa ajattelua, käytettävissä on riittävästi rahoitusta ja riskinottohalua sekä ympäröivä kulttuuri, joka tukee menestyksellistä toimintaa. Luovuus syntyy rikastavissa yhteisöissä, joissa ihmiset innostavat toisiaan ja innostuvat toisistaan. Rikastavassa yhteisössä ihmiset haluavat synnyttää jotakin yhdessä ja kokevat voivansa käyttää kykyjään. Rikastavan yhteisön vastaparina on köyhdyttävä yhteisö, jossa vallitsee pelon ja hätätilan kulttuuri. Siinä ihminen kokee olevansa uhattuna ja laskee siksi toimintansa minimitasolle.

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Rikastavissa yhteisöissä syntyy innovatiivisuutta ja tuloksia


Luottamus on Himasen mielestä kaiken perusta. Luottamuksen varaan voidaan rakentaa rikastava yhteisö, jossa voi innostua siitä, että toiset ovat parhaimmillaan. Himanen sanookin, että luottamuksen ilmapiirin menettäminen voi olla kalleimpia mahdollisia asioita, mitä yrityksille voi tapahtua.


Kriisin kautta voi syntyä uutta -uskomus ei ole historiallisesti tosi


Himasen resepti innovatiivisuuteen on yksinkertainen. Tarvitaan unelma ja sinnikkyyttä sen toteuttamiseksi, luovuutta, rikastava yhteisö ympärille ja pohjaksi luottamus. Kun yksilö tekee tällaisessa ympäristössä työtä, hän tuntee olevansa turvassa, kuuluvansa joukkoon, olevansa arvostettu, iloinen ja innostunut. Näin hänellä säilyy toivo siihen, että unelma on mahdollista toteuttaa. Reseptin tärkein ainesosa on kuitenkin luottamus. Ihmisen on vähintäänkin voitava kokea olevansa turvassa, jotta uskaltaa olla luova. Uuden synnyttämiseksi tarvitaan kapinallisten verkostoja, jotka eivät perusta moitteettomuudesta ja munauksen estokulttuurista.


Työelämässä on nyt vallalla kohtuuttomuuden kulttuuri


Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Luovuudessa on tärkeää myös uudenlainen oppimisprosessi, joka perustuu kyselemiseen ja vastausten rakentamiseen yhdessä muiden kanssa. Himanen muistuttaakin, että on tärkeää saada liikkeelle tehokkaita oppimisprosesseja ja vahvistaa yleistä oppimishalua kouluissa. Innostava opettaja on hänen mielestään paitsi asiantuntija myös ihminen, joka osaa sytyttää ja olla lähtökohtaisesti innostunut toisesta.


Opit kun olet utelias, kyselet ja käytät resursseja vastausten rakentamiseen


Teorioita miettiessään Himanen on myös kurkistanut suomalaisten menestystarinoiden taakse. Vapaan lähdekoodin kehittänyt Linus Torvalds nimeää omaksi Linuksen laikseen kolme asiaa: luovan intohimon, sosiaalisen verkoston ja survivalin eli hengissäsäilymisen. Maailmaa valloittavan HIM-yhtyeen solisti Ville Valo nimeää omaksi motokseen: "Olen Oulunkylästä ja valloitan maailman". Hänen reseptinsä menestykseen on luova hulluus, pokka, bändi, sinnikkyys ja unelma. Hänen mittarinsa mukaan maailmanvalloitus on onnistunut, jos joka viidennellä amerikkalaisfanilla on aikanaan päällään paita, josta maailmaa katselee Ville Valon oma, Oulunkylästä kotoisin oleva idoli, Tapio Rautavaara.

Nettiradio Mikaelin arkisto: