Ihminen on tekniikkaa tärkeämpi

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

"Kaiken oppimisen, myös verkko-oppimisen pitäisi lähteä ihmisen kannalta. Jos ajattelu on liian teknologiaehtoista, mennään helposti harhaan, unohdetaan ihminen", varoittaa tulevaisuuden tulevaisuudentutkija Anita Rubin Turun kauppakorkeakoulusta.

Anita Rubin on mukana Futures learning -hankkeessa, jossa kartoitetaan viiden eri korkeakoulun ja yliopiston henkilökunnan, oppilaiden ja tutkijoiden käsityksiä siitä, mihin korkeakoulut ovat menossa ja minkälaisia oppimisen haasteita tulevaisuus tuo tullessaan. Hanke käynnistyi vuoden vaihteessa, ja tavoitteena on tuottaa tietoisuuden tasolle se kuva tulevaisuudesta, mikä korkeakouluissa työskentelevillä ihmisillä on. Näin voidaan yhteisesti alkaa hakea tavoitteita korkeakoulujen opetustyölle. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto sekä Taideteollinen ja Tekninen korkeakoulu Helsingistä.


Ketkä hankkeesta hyötyvät?


F-learning -hankkeessa käytetään verkko-oppimisen työkaluja hyväksi, minkä vuoksi siihen liittyvää problematiikkaa on myös pohdittu. Anita Rubin pitää verkko-oppimiseen kehitettyjä malleja periaatteessa varsin käyttökelpoisina, mutta toteaa niiden liian usein olevan teknologialähtöisiä.

"Verkko-oppimisenkin pitäisi lähteä käyttäjän, ei teknologian kannalta.", Rubin korostaa. F-learning -hankkeessa tähän puoleen on kiinnitetty huomiota, ja asiaa on lähdetty pohtimaan nimenomaan käyttäjän tarpeiden pohjalta. Ensin selvitetään tavoitteet ja toiveet, sitten haetaan sopiva teknologia ja työkalut.

"Projektin tavoitteena on myös luoda sellaisia työkaluja, joiden avulla ihmisten erilaisia tulevaisuudenkuvia voidaan tuottaa käsiteltäväksi. Samalla voidaan tarkastella, miten hyvin eri ihmisten käsitykset tulevaisuudesta kattavat sen mahdollisuuksien kentän, joka meillä tulevaisuuden hallintaan on", Rubin selvittää.

Anita Rubin. Copyright: Anita Rubin
Tavoitteet oltava selvillä
Voiko tulevaisuudenkuviin vaikuttaa?


Opetukseen Anita Rubin peräänkuuluttaa ylipäätäänkin enemmän opiskelijaa aktivoivaa lähestymistapaa. Liian usein oppimisprosessien taustalla on perinteinen, kirjalliseen materiaalituotantoon liittyvä ajatusmalli.

"Verkko- ja muunkin opetuksen tulevaisuuden suuri haaste on muuttaa opiskelu oppijaa enemmän aktivoivaksi. Paljon on jo tämän asian eteen tehtykin, mutta paljon on työtä vielä tekemättä", Rubin korostaa.


Oppimista ja opetusta ei saa erottaa


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: