Käykö roskapussissa kohta käry?

Copyright: Mervi Sensio

EU:n jätehuoltoon pureutuvat direktiivit ja kansalliset asetukset vaativat muutoksia suomalaiseen jätehuoltoon. Kaatopaikkojen korvikkeeksi jätestrategiassa suunnitellaan erilaisia jätteen esikäsittely- ja hyödyntämislaitoksia. Myös polttolaitokset ovat saaneet strategiassa sijaa. Eripuraa strategiassa onkin aiheuttanut jätteen polttaminen. Tähän asti Suomi on ollut jätteenpoltossa takapajula verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. Esimerkiksi naapurimaassa Ruotsissa roskapussukat poltetaan pois silmistä kymmenissä jätteenpolttolaitoksissa ja niiden tuottamalla energialla lämmitetään talot ja vedet. Käykö suomalaisten roskapussissa kohta käry? Pitääkö jätettä polttaa? Mitä jätteen polton vastustajat oikein vastustavat? Kysymyksiä pohtivat ympäristöministeriön ylitarkastaja, turkulainen dosentti, kompostointilaitoksen markkinamies sekä mies jätehuoltoyhtiön päättävästä elimestä.

Ylitarkastaja uskoo sekalaiseen ratkaisuun
Ympäristöministeriön ylitarkastaja Ari Seppäsen mukaan ongelmallisen jätehuollon ratkaisemiseksi löytyy paljon vaihtoehtoja. Ensisijaisesti jätettä yritetään vähentää, mutta kun sitä kuitenkin syntyy, etsitään parhaita mahdollisia keinoja, miten jätettä voidaan hyödyntää. Ratkaisu ei ole suoraviivainen, vaan joka kolkkaa kehitetään omien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Polttolaitoksia nousee, uskoo jäteyhtiön päättäjä
Lohjalle suunnitellaan voimalaa, jossa poltettaisiin kymmeniä ja taas kymmeniä tonneja jätettä vuosittain. Polttamisesta saadulla energialla lämmitettäisiin kaupungin talot, ja höyry johdettaisiin paikallisen teollisuuden hyödyksi. Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Esko Meloni uskoo, että polttolaitokset tulevat ja ratkaisevat maan jätehuolto-ongelman.

Copyright: Mervi Sensio

Kohtaavatko strategia ja käytäntö?
Sanoivatpa strategiat mitä tahansa, Åbo Akademin dosentti Jarl Ahlbeckin mielestä Suomeen tarvitaan parikymmentä polttolaitosta ja tehokas lähdelajittelujärjestelmä. Kun käyttökelpoinen tavara on erotettu, joutavat loput palamaan. Myös jätevesiliete joutaa polttolaitokseen. Kattavan polttolaitosverkoston rakentaminen on kuitenkin liian tyyristä, joten miksei jossain voi kompostoidakin.

Kompostoinnin lopputuotteille riittäisi kysyntää
Kunnallisten kompostointilaitosten rakentaminen on tällä hetkellä hiljaista, vaikka lopputuotteelle riittäisi kysyntää. Alalla odotetaan uusia määräyksiä siitä, minkälaista lopputuotteen pitäisi olla. Prosessipäällikkö Janne Salmi Vapo Oy Biotechistä kuuluu tunnelikompostointilaitosten markkinamiehiin.

Juttuun on kerätty aineistoa Forum Mikkelistä, jossa aiheena oli Elintarvike - jätettä vai ruokaa?

Nettiradio Mikaelin arkistosta: