Verkko-opetus globalisoituu vauhdilla

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Jo kymmenettä kertaa verkko- ja etäopetuksen ammattilaiset joulukuiseen Berliiniin koonnut Online Educa Berlin -konferenssi näytti, että verkko-opetuksen kysyntä kasvaa vahvasti Lähi-idässä, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Opetuksen maailma globalisoituu vauhdilla. Samalla kehitystyö siirtyy yliopistojen akateemisesta otteesta yhä enemmän asiakaslähtöiseen ja yritysmäiseen suuntaan.

Tulevaisuuden tutkijoiden työkaluilla on käyttöä, kun pohditaan verkko-opetuksen tulevia suuntauksia. Suomalaiset ovat perinteisesti näkyneet vahvasti berliiniläistapahtumassa. Yksi käytetyimmistä suomalaisasiantuntijoista oli tänä vuonna koulutuspäällikkö Tapio Koskinen Teknillisestä korkeakoulusta. Hän otti ensimmäisen kerran tuntumaa etäopetukseen 90-luvun puolivälissä, kun TKK järjesti kahdeksalla eri paikkakunnalla korjausrakentamisen koulutusta ISDN-pohjaista videoneuvottelun hyödyntäen. Sittemmin aikuiskoulutuksen järjestäminen vei mukanaan, ja vuosien mittaan hänelle on kertynyt kosolti kokemusta eurooppalaista projekteista.

Tapio Koskinen esittelee mielellään suomalaisia virtuaaliyliopisto- ja ammattikorkeakouluhankkeita kansainvälisillä foorumeilla esimerkkeinä hyvistä kansallisista käytännöistä. Hänestä Suomi on sopivan kokoinen tietoyhteiskunnan laboratorioksi, jossa saadaan asioita menemään läpi kohtuullisen nopeasti. Suomalaisia on syytetty teknologiavetoisesta kehitystyöstä. Koskinen uskoo, että nyt on herätty kuuntelemaan asiakkaiden tarpeita. Suuntauksena on tukea sosiaalisia innovaatioita, verkottaa toimijoita ja tehdä oikeissa asiayhteyksissä asioita, joita aiemmin on kokeiltu eri hankkeissa. Sitä hän ei kuitenkaan usko eikä liiemmin edes toivokaan, että akateeminen maailma alkaisi synnyttää yrityksiä.


Näyttäisi, että verkostojen synergiat alkavat realisoitua


Verkko-opetus on pistänyt oppilaitokset miettimään uudelleen vakiintuneita tapoja toimia. Eurooppalaisissakin yliopistoissa on opittu ajattelemaan opiskelijaa asiakkaana. Tulevaisuuden koviksi uusiksi jutuiksi Koskinen veikkaa digitaalista eportfoliota, jonka voisi suomentaa verkossa olevaksi opiskelijan edistymistä ja itsearviointia kuvaavaksi salkuksi, josta löytyy vaikkapa oppimis- ja työpäiväkirjoja. Koskinen pitää myös varmana, että verkko-opetuksesta tulee maailmanlaajuinen asia, joka vetää mukaan aidosti monikansallisia toimijoita.


Pieni e on pannut ajattelun uusiksi
Heikot signaalit ja megatrendit


Online Educa Berlinistä Koskinen jäi kaipaamaan tulevaisuuden tutkimuksen perusvälineitä, joka auttaisivat oppilaitosten ihmisiä luomaan tulevaisuutta, ennakoimaan ja arvioimaan. Sen sijaan näyttelyosastolla vallinnut elämyksellisyyden puute ei häntä vaivannut, pikemminkin päinvastoin, sillä "todelliset muutokset ovat pieniä asioita arjessa".


Ennakointi on jokaisen tehtävä
Muutoksilla on vähän tekoa värikkäiden demojen kanssa


Paljon maailmalla kansainvälisissä hankkeissa reissuavalta Koskiselta udellaan tuon tuosta reseptiä, millä suomalaisten kokemukset voisi siirtää omaan maahan. Koskinen usuttaisikin suomalaiskollegoita maailmalle jakamaan verkko-opetuksesta saamiaan kokemuksia.


Kannattaa lähteä rohkeasti asiantuntijatehtäviin


Tapio Koskinen. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Mikä sitten voisi uhata verkkoperustaisen opetuksen kasvua? Koskinen pelkää, että väestö jakautuu kahtia; niihin, jotka hanskaavat verkon käyttöä ja niihin jotka siihen eivät veny. Jos yhteiskunta jakautuu kahtia, se voi uhata koulutusjärjestelmääkin.


Suuri uhka on kahtiajakautuminen ja eristäytyminen


Koskinen uskoo, että tulevaisuus on kuitenkin vanhan kunnon monimuoto-opetuksen. Oppimisesta tulee helposti saavutettavaa ja henkilökohtaisempaa, kun verkon avulla tuetaan kontaktiopetusta. Tulevaisuus on täällä jo tänään, vaikka se onkin vielä epätasaisesti jakautunut, hän summaa.


Yhä vähemmän pullautellaan oppimisobjekteja tietotekniikkaputkiin


Online Educa Berlin 2004 järjesti ensimmäistä kertaa Middle East Forumin, jossa käytiin vuoropuhelua Lähi-idän toimijoiden kanssa. Egyptiläisen, verkkoperustaisen opetuksen kehittämiseen keskittyneen Nahda Universityn keulakuva Bassem Kahfagi pitää avausta merkittävänä. Lähi-idässä hallitukset ovat heränneet investoimaan paljon tietoverkkoihin ja vaikka haasteita riittääkin, verkkoa hyödyntävään opetukseen kohdistuu valtaisia odotuksia.

Verkon hyödyntämiselle opetuksessa on vielä monia esteitä Lähi-idässä. Bassem Kahfagi muistuttaa, että minuuttitaksojen pohjalta verkon käyttö on kallista, laajakaistoja ei ole saatavilla eikä verkko toimi ongelmitta. Internet mielletään vielä eliitin työkaluksi, josta saadaan korkeintaan lisäarvoa ja käyttäjät ovat yleensä nuoria, jotka hakevat itselleen verkosta muuta kuin opinnollista puuhaa, etupäässä viihdettä.


The major challenges


Hallitukset kuitenkin tukevat verkkoperustaisen opetuksen kehittämistä mittavin panoksin. Nähdään, että verkko-opetus voi olla sosiaalisten ongelmien ratkaisussa avain, joka vähentää eriarvoisuutta ja extremismiä sekä tuo opiskelun köyhien ja naisten ulottuville. Bassem Khafagi on huomannut, että kansainväliset toimijat ovat jo huomanneet Lähi-idän mahdollisuudet markkina-alueena ja alkaneet sopeuttaa omia ohjelmistojaan arabiankieliseen kulttuuriin. Tätä pidetään hyvänä asiana, sillä paikalliset yliopistot eivät nykyisellään pysty tarjoamaan opiskelupaikkoja kaikille innokkaille. Maailmalta tulee hyviä signaaleja, Khafagi miettii.


ODL development in the Middle East


Kairolainen Nahda University aloittaa omat kokeilunsa piakkoin. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille ns. siirtymäkurssi, jonka aikana opetus siirtyy vähitellen kokonaan verkkoperustaiseksi. Bassem Khafagi pitää ainutlaatuisena ideaa, että siirtymäkurssin opetus mukautetaan opiskelijan omalle tasolle. Tavoitteet ovat kovat. Opiskelijamäärät aiotaan kasvattaa virtuaaliluokassa kahdestakymmenestä kuuteen sataan. Viiden vuoden kuluttua Khafagi näkee verkko-opiskelijoita omassa yliopistossaan jo 8000-10000.


Grassroot development at Nahda University


Bassem Kahfagi. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Bassem Khafagi näkee, että tulevaisuudessa eOppimisesta puhuttaessa siirrytään tulevaisuudessa aikaan ilman e-etuliitettä ja puhutaan vain oppimisesta tehokkaimmin mahdollisin tavoin. "Jos siihen tarvitaan tietokonetta, niin olkoon niin".


Future prospect in the Middle East


Ensi vuonna Lähi-itä saa jälleen oman fooruminsa. Järjestäjät suunnittelevat myös oman rinnakkaistapahtuman järjestämistä Lähi-idässä. Bassem Khafagi toimii Online Educa Berlin -konferenssin alueellisena yhteyshenkilönä ja uskoo vahvasti berliiniläistapahtuman konseptin toimivan arabiankielisessä maailmassa. Tilausta uusille rinnakkaistapahtumille on sikälikin, että maailman laajimpana pidettävää Online Educa Berlin -tapahtuma on saavuttamassa kasvunsa rajat. Osallistujamäärä on kasvanut nopeasti tuhannesta tämänvuotiseen 1700 kävijään 66 maasta. Näyttelyosastolla oli tänä vuonna esillä peräti 118 kokonaisuutta 26 maasta.


Feedback about Online Educa Berlin 2004


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: